Související články:

Sdílejte:

supersystem

V předešlých kapitolách jsem vám vysvětlil, na jaké situace byste si měli dávat pozor při hraní vysokých párů před flopema a na flopu.Nyní budu pokračovat, jak hrát tyto vysoké páry v další fázi hry a to na turnu a riveru. Jak už jsem zdůraznil dříve, vždy se snažte měnit styl vaší hry. Tato analýza a rady s ní spojené slouží především k proniknutí do hry a k pochopení, jak nejlépe reagovat v herních situacích. Většinou se těchto pravidel držím a odvíjím od nich svůj styl hry. Ale zároveň se snažím hrát každou hru rozdílně a to v závislosti na mnoha okolnostech. A především se řídím dle svého prvního úsudku, protože ten bývá ve většině případech správný.

Pokud budete stát před velmi těžkým rozhodnutím, vždy dejte přednost svému prvním úsudku.

Například jak jsem zmínil předchozí kapitole, pokud jsou na flopu 3 stejné karty, tak vždy dávám check. Pokud na turnu soupeř vsadí velkou sázku nebo vsadím první já, a on po mé sázce dá all-in. Pravděpodobně složím karty a nechám ho vyhrát pot. Ale jenom pouze tehdy, pokud mě dorovnání bude stát velkou částku a celkový pot nebude zas tak velký, aby mi to za to stálo jej dorovnat.

Pro snadnější pochopení vám předvedu příklad v číslech. Co vám teď povím, nedělám pořád pro tento konkrétní případ, mohu také udělat pravý opak (v tom také spočívá kouzlo pokru). Každé rozhodnutí záleží na mnoha okolnostech, obzvláště pak na hráči, který bojuje o pot se mnou. Většinu rozhodnutí odvíjím tedy od toho, jak ho znám, co o něm vím a jaký je to typ hráče. Nicméně zde uvedu jednu variantu toho, co mohu udělat, a jak se v mohu dané situaci rozhodnout. Řekněme, že v potu je 20,000 $, můj bank je 70,000 $ a soupeř vsadí all-in. Tak v tuto chvíli nevím přesně co udělám a řídím se svými pocity obzvláště pocitem prvním. Jestliže se tedy dostanu do takovéto situace, kdy si nejsem zcela jist tím, co udělám a sem odkázán pouze na moji schopnost přečíst soupeře. Otočím svoje karty obrázkem vzhůru tak, aby je můj soupeř uviděl. Poté ho velice pozorně sleduji a snažím se zachytit jeho reakci, kterou udělá jakmile spatří mé dvě esa. A následně z jeho emocí usoudím, zdali budu pokračovat dál ve hře nebo své karty složím.

V situaci, když na flopu bude jedna vaše karta a tím získáte set tří karet, tak byste měl pokračovat v sázení, i když to vypadá, že protihráč mohl sestavit postupku. Pokud jsou karty nízké, nebojte se postupky a pokračujte v sázení. Pokud ovšem společné karty ukazují na postupku vysokou, zpomalte a nechte ho hrát.

Odlišný případ nastane, pokud na turn přijde třetí karta stejné barvy. Pak vždy dávám check, a jestliže někdo vsadí, dorovnám. I když vím, že budu pravděpodobně poražen, ale přesto se pokusím zkompletovat full-house. Pokud soupeř v této situaci zahraje all-in, pravděpodobně má tedy flush. Pak na pomoc mému rozhodnutí, zdali dorovnat či ne, nastoupí jednoduchá matematika. Ze zbylých 46 karet (52 v balíčku – 4 karty na stole – 2 mé karty) mi může pomoci vylepšit moji kombinaci 10 karet ( 1 eso a 3x 3 zbylé karty na stole). Poměr je tedy 36:10, což znamená 3,6:1, že nedostanu kartu, která by vylepšila moji kombinaci. Jestliže tedy mé pot odds je vyšší než 3,5:1 dorovnám, pokud ne, složím karty.

(příklad pot odds: hráč před vámi vsadil 1000 $ a v banku je nyní 5000 $. Pokud chcete zůstat ve hře, musíte soupeřovu sázku dorovnat. Pot odds této situace je 5 ku 1 (5000/1000). Tento poměr říká, že musíte vyhrát alespoň jednu z šesti her, abyste zůstali na nule – 6x vsadíte 1000 $ a jednou vyhrajete 5000 $)

Výše uvedenou matematiku používám tehdy, když jsem si naprosto jist, že můj protihráč flush opravdu má. Jestliže máte pocit, že soupeř flush nemá a může mít třeba set tří karet stejně jako vy nebo jakoukoliv slabší kombinaci. Měl byste all-in dorovnat, když máte pot odds 3:1. (tzn. že vsadíte více peněz a vyhrajete menší pot v poměru s velikostí této sázky, například vsadíte 1000 $ a vyhrajete 3000 $)

Ve výše uvedených situacích velice záleží na vašem úsudku. Toto obzvláště platí při hraní na riveru. Jestliže nezkompletuji full-house na riveru, a protihráč dá all-in, tak celé rozhodování je odkázáno na to, jak na mě působí hra soupeře a soupeř sám.

V minulé kapitole jsem hovořil o tom, že když na flopu mám full-house, tak skoro pokaždé dám check. Výjimku dělám pouze tehdy, pokud jsou dvě karty na flopu stejné barvy (dokonce i když jsou na flopu dvě po sobě jdoucí karty a mohou tvořit straight draw). V tomto případě tedy check s full-housem na flopu nedávám. Vsadím tedy, ale menší částku, abych soupeře neodradil od možnosti sestavit jeho flush či postupku. Po té doufám, že se mu podaří jeho flush či postupka zkompletovat, abych ho mohl posléze porazit. A pokud taková karta opravdu na turn přijde, vsadím velkou sázkou a doufám, že budu navýšen, a následně vyhrají velký pot.

Když mám po flopu set tří karet a za pomoci turnu či riveru se mi podaří sestavit full-house a soupeřovi ve stejnou chvíli flush. Hraji v tomto případě stejně jako ve výše zmíněné situaci
Kdykoli máte full-house a na stole jsou tři karty stejné barvy, tak je to přesně ta situace, na kterou celou hru čekáte. Vždy přejděte do útoku a vsaďte extra-velkou částku. (při hraní této situace proti postupce místo flushe, sázejte vždy menší částky, protože je tu také možnost, že váš protihráč bude mít postupku nízkou a velká sázka ho může vystrašit)

V případě, že máte opět po flopu set tří karet a na turnu či riveru se objeví karta, která s některou kartou z boardu vytvoří pár a není zde žádná možnost postupky či flushe (řekněme, že na stole je A♠ 6♥ J♣ J♦), měl byste se se svým full-housem ujat vedení a vsadit. Nehrajte v této situaci slowplay a vsaďte velkou sázku (větší než je dosavadní pot). Je tu totiž velká pravděpodobnost, že soupeř, který vás dorovnal na flopu, měl pár a nyní má set nebo dva páry. Takže pokud je nyní po turnu na stole pár, může mít silnou kombinaci a vy budete mít možnost vyhrát velký pot. Pokud se mu tedy podaří společně s párem na stole získat set tří karet, pravděpodobně vaši sázku dorovná. A také jelikož zná váš agresivní styl hr, může si myslet, že se snažíte representovat jeho kombinaci, a proto se můžete dostat do velice zajímavé hry – pro vás vítězné hry.

Ale pokud má soupeř po flopu flush draw, a vy budete mít na turnu fullhouse, a následující karta otočená na turnu bude jiné barvy než, na ta na kterou čeká soupeř a tím mu flush neutvoří. Tak v této chvíli vsadím sázku menší (nižší než výše potu). Potřebuji totiž, aby mě soupeř dorovnal a tím mu dát příležitost sestavit jeho flush na riveru.

Článek je volný překlad z knihy SUPER SYSTEM od Doyle Brunson