Související články:

Sdílejte:

Analýza u pokerového stolu

Poker je ve svém jádru především hrou risku a odměny. Rozhodování o otázkách risku a odměny se obvykle děje bez úplných informací a za absence vzácné chvilky na zanalyzování situace do nejmenších podrobností. Vsadíte, pokud váš soupeř checkuje? Dorovnáte, když vsadí? Pokud checkujete, protože doufáte, že později navýšíte, jaké jsou naděje, že váš soupeř bude spolupracovat a vsadí?

Rychlý odhad situace

Analyzováním různých situací byste mohli strávit mnoho a mnoho času, dlouhé hodiny by bylo možné zasvětit i dodatečnému rozpitvání procesů vašeho rozhodování. Když jste však u stolu, nemáte mnoho času přemýšlet, co byste mohli udělat. Musíte jednat rychle. Hráči šachu mají více štěstí. Oplývají luxusem v podobě dlouhých chvil, které, jsou-li v nebezpečné situaci, věnují přemýšlení o svých dalších tazích. Tím, že nejsou pod tlakem času, mohou pečlivě propočítat libovolný počet tahů. Hráči pokeru si mohou dovolit chvilku přemýšlet v situaci, kdy na nelimitním turnaji stojí před rozhodnutím, které vyžaduje vsadit veškeré žetony. Avšak ve většině situací zkrátka nemůžete sedět a přemýšlet, co byste mohli udělat. Poker má v sobě zabudovaný důraz na akci. Hráči očekávají hru ve vysokém tempu a někdy budete muset jednat, i když váš rozum úpěnlivě žádá o trochu času na rozmyšlenou.

Chcete-li se zabývat pokerem vážně, musíte vědět, že je obtížné trvale vyhrávat, aniž byste vytěžovali mozkové svalstvo. Práce hráče pokeru zahrnuje rozmanité faktory, které najdete v každé práci, ač v různých stupních. Ať už je to práce jednoduchá jako třídění vajec u pásu na velká a malá, nebo komplexní jako výzkum v oboru jaderné fyziky, každá práce vyžaduje specifický obsah znalostí a stejně tak i určitý stupeň kritického myšlení, schopnosti řešit problémy a zodpovědnosti za výsledky. Hráči pokeru netrpí bolestmi hlavy způsobenými řízením druhých – jste to vy sami, kdo je zodpovědný za výsledek, jehož dosáhnete.

Vaše práce coby hráčů pokeru je skutečně jednou z těch, při nichž jde o shromažďování znalostí a o schopnost užít jich v žáru boje. Pohotové rozhodování je v pokeru tím, co plodí ovoce.

Jak to tedy s pokerem je? Jde o hru hlubokého přemýšlení, jakou jsou šachy, nebo vyžaduje rychlé rozhodování? Pravdou je, že poker vyžaduje intenzivní myšlení. Ale vyžaduje také rychlé rozhodování, neboť u stolu nemáte neomezené množství času, abyste se rozhodli, zda checkovat či sázet, složit karty, dorovnat, navýšit či znovu navýšit.

Poker vyžaduje zásobu znalostí

Úspěšný hráč pokeru musí být schopen pohotově vytáhnout potřebnou informaci ze zásoby svých znalostí. Jelikož není čas na klidné přemýšlení, úspěch vyžaduje nabrat veškeré znalosti, jaké nabrat můžete, mimo dobu, kdy jste u stolu. Jakmile budete schopni vyrovnat se s obtížnými situacemi v řízeném či simulovaném prostředí, budete lépe schopni správně se rozhodovat v reálném světě. Uplatněním svých teoretických znalostí v praxi je přetvoříte ve skutečné know-how.

Rozhodování u stolu

Nároky pokeru na hráče zahrnují nutnost učinit určitá rozhodnutí v žáru boje. Je jasné, že každou situaci, v níž se ocitnete, nemůžete podrobovat zdlouhavé analýze. Nebudete mít čas ani nástroje vzít svou situaci a provést 100 000 simulací hry, abyste určili nejlepší strategii. Musíte jednat ihned!

Třídění soupeřů do kategorií

Začněte tím, že shromáždíte tolik informací, kolik můžete. Pozorujte každého ze svých soupeřů a určete způsob, jakým hrají: zda nevázaně, upjatě, agresivně, staženě a nenápadně, zda příliš často dorovnávají, zda mají sklony blufovat, zda s dobrou kombinací na turnu rádi checkují a poté navyšují atd.

Jelikož se vaše herní strategie bude řídit povahou vašich soupeřů, musíte si je roztřídit do kategorií předtím, než budete čelit rozhodnutí, v němž bude soupeřův styl hry kritickým faktorem.

Vezměme si například situaci, kdy navýšíte před flopem s A-Q a při turnu jsou na boardu karty Q-6-7-8 různých barev. Proti vám hraje jeden soupeř, který předtím dorovnal vaše navýšení a on navýší!

Pokud byste o svém soupeři věděli, že je velmi nevázaným, běžně blufujícím hráčem, který právě prohrává a má poslední žetony, dorovnali byste. Možná byste dokonce znovu navýšili. Na druhou stranu, byl-li by to hráč extrémně upjatý a zřídka blufující, pravděpodobně byste jej odhadli na vysokou kombinaci a své karty zahodili!

Ani jedna z těchto možností není z hlediska strategie neobvyklá. Avšak pokud neinvestujete čas do roztřídění soupeřůpředtím, než s nimi začnete hrát, nezbude vám jiná možnost, než hádat, jak hrají.

Důležité je nejen předem si zařadit způsob hry vašich soupeřů, ale pokračovat v tom v průběhu celé hry. Většina z nás nehraje po celou dobu stejným způsobem. Někteří hrají dobře prvních třicet minut, pak se však zapletou do hazardování a jejich strategie upadne. Když si uvědomí, že jsou skoro na mizině, buďto se stáhnou, nebo zvolí opačný extrém a jako šílení sázejí své poslední dolary na cokoliv ve snaze vrátit se na nulu. Pokud se jim to podaří, dejte si pozor. Tento dříve nevázaný soupeř se nyní utáhne a bude hrát dobře ve snaze udržet si peníze, jež zázračně získal zpět.

Během partie nebudete mít čas na nijak komplexní analýzu. Až však získáte řadu herních zkušeností, na mnoho nových situací nenarazíte. Většina bude analogická k jiným, s nimiž jste se již dříve setkali. To je důvodem, proč jsou zkušenosti z reálné hry spojené s teoretickými znalostmi a přetvořené dohromady ve skutečné know-how nenahraditelné. Odbornost v pokeru se rodí z koloběhu čtení o pokeru a jeho studování, hraní a přemýšlení o odehrané hře.