Poker situace / 28. 02. 2013

$141
Pot: $141
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
M. blind
V. blind
2.
Cut-Off
Dealer
$400
$100
$370
$200
$320
$200

Otázka

Hrajete 6max online cash game. Na UTG raisujete na $8 a všichni až k blindům pokládají. Oba blindy dorovnávají a tak se ve třech podíváte na flop . Blindy checkují a vy vsázíte $18. Hráč na malém blindu pokládá, ale hráč na velkém dorovnává. Na turnu se otáčí a BB checkuje. Vsázíte $40 a BB dorovnává. Na riveru se otáčí a BB vsází $100. Víte o něm, že jde o dobrého regulara.

Správná odpověd: call

Vaše handa se vylepšila na dva nejvyšší páry, ale to ještě neznamená, že bude nejvyšší. Taková handa se nezahazuje, ale ani by nebylo dobré pokoušet se o re-raise. Prostě jen dorovnejte a uvidíte, jak si stojíte.

Co byste měli udělat?

raise

fold

call

Poker situace / 26. 02. 2013

$555
Pot: $555
Blinds: $5/10
Flop
Turn
River
6.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
$560
$1800
$1200
$1400
$1600
$2000
$6000
$3400
$2000
$1200

Otázka

Hrajte $5/10 no-limit hru ve vašem místním kasinu. V této handě je položeno až k vám a vy raisujete na $40 s . Hráč na cut-off dorovnává a pro call se rozhodne i button. O hráči na cut-off víte, že je slušný regular, o buttonu jste si zatím stihli zjistit, že je průměrný, ale občas dokáže překvapit lepší hrou. Všichni ostatní pokládají a ve třech se podíváte na flop . Vsázíte $70 a cut-off reraisuje na $140. Hráč na buttonu dorovnává a vy se rozhodnete dorovnat také. Na turnu se otáčí . Checkujete, hráč na cut-off checkuje a button vsází $270. Dorovnáváte a hráč na cut-off pokládá. Turn přináší .

Správná odpověd: bet all-in

Zde jste pravděpodobně napřed, takže byste měli minimálně check-callovat. Ovšem tím, že dáme all-in zamezíme soupeři možnost checknout behind a donutíme ho dorovnat s handami typu JJ-TT atd. Vsaďte all-in a vydělejte nějaké žetony.

Co byste měli udělat?

check-fold

check-call

bet all-in

Poker situace / 24. 02. 2013

$240
Pot: $240
Blinds: $10/20
Flop
Turn
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cut-Off
$1450
$1430
$1700
$1500
$1240
$5000
$1230
$4050
$1000

Otázka

V brzké fázi online MTT turnaje se skutečně špatně hraje. Na flop se dostává spousta limperů a často se procheckuje až  do showdownu. V této handě hráči 3, 5 a 6 limpují do hry. Vy na buttonu s limpujete také a do hry se zapojují i blindy. Na flopu se otáčí . Blindy checkují a hráč 3 vsází $60. Hráč číslo 5 a 6 pokládají a vy dorovnáváte. Oba blindy z handy také odcházejí. Na turnu se otáčí . Váš protihráč checkuje.

Správná odpověd: bet

Zkompletovali jste dva páry. Vaše handa je velice dobrá, ve většině případů úplně nejlepší. Určitě proto nehrajte slow-play. Pot je stále malý a pokud chcete něco vydělat, je nelepší čas na to, začít ho budovat. Vsaďte.

Co byste měli udělat?

check a hrát slow-play

bet

check, protože si myslíte, že nemáte dobrou handu

Poker situace / 22. 02. 2013

$192
Pot: $192
Blinds: $2/4
Flop
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$330
$160
$310
$350
$550
$800

Otázka

Nacházíte se v poměrně tvrdé 6max online cash game. Big blind pravidelně ukazuje, že je velice schopným hráčem. Není obvyklé, že své protivníky zastrašuje re-raisem, i když nic nemá. V této handě raisujete na $14 a on vás reraisuje na $40. Vy se s na ruce rozhodnete pro 4-bet na $95. BB dorovnává. Na flopu se otáčí a váš protivník se rozhodne pro donk-bet $160.

Správná odpověd: re-raise all-in

Jeho sázková linie zde nedává žádný smysl. S handami typu AK, KK, nebo KQ by váš protivník téměř 100% reraisoval preflop. Takže nám zbývá AA, QQ, které také můžeme vyloučit, protože i s nimi by se nejspíš pokoušel o all-in už preflop. A dále tu máme sety, s kterými by velmi pravděpodobně čekal na váš c-bet. Zbývá mu tedy JJ, které je vzhledem k tomu, že dva jacky držíte vy velice nepravděpodobné a potom nižší páry. Vsaďte all-in a čekejte, že váš protivník dorovná s horší handou, než máte vy.

Co byste měli udělat?

call

re-raise all-in

raise

fold

Poker situace / 20. 02. 2013

$94
Pot: $94
Blinds: $2/4
Flop
M. blind
V. blind
1.
Cut-Off
Dealer
$80
$400
$500
$300
$650
$260
$440

Otázka

V 6max online cash game právě sedí 5 hráčů. Hraje se velice agresivně. Na buttonu sedí úspěšný hráč, který hraje loose-agresivním stylem. V předešlé hře jste ho poté, co otevřel, preflop 3-betovali a on vždy položil. V této handě zmiňovaný protihráč vsází $9 z pozice buttonu a vy 3-betujete na $45. Na flopu se otáčí . Vsázíte $80 a váš protihráč raisuje na $260.

Správná odpověd: raise all-in

Hrajete proti agresivnímu hráči, jehož styl hry jste už prokoukli. Poté, co jste ho několikrát 3-betovali, mohl se rozhodnout více tlačit s velice slabou range. Pravděpodobně drží combo-draw a slabší over páry, nebo prostě jen bluffuje. Jděte all-in dokud jste napřed a nechte ho zaplatit s horšími kartami.

Co byste měli udělat?

raise all-in

fold

call

Poker situace / 18. 02. 2013

$101
Pot: $101
Blinds: $1/2
Flop
Turn
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$60
$173
$199
$166
$0
$200
$318
$177

Otázka

V této 6max online cash game všichni až k vám na button položili. Raisujete na $6 a dobrý hráč na big blindu 3-betuje na $20. Dorovnáváte a na flop přichází . Váš protivník c-betuje $30 a vy dorovnáváte. Na turnu se otáčí a BB checkuje. Vsázíte $60 a on odpovídá all-inem.

Správná odpověd: fold

V takové situaci budete téměř vždy čelit vyššímu páru. Stačí, abyste to vzali na vědomí, položili a šli dál.

Co byste měli udělat?

call

fold

Poker situace / 16. 02. 2013

$1
Pot: $1
Blinds: $1/2
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$2
$432
$8
$663
$300
$8
$320
$400
$199

Otázka

Hrajete 6max online cash game. V této handě velice loose a agresivní hráč na UTG raisuje na $8. Víte o něm,  že se vždy rád podívá na flop a vždy hraje velice rychle. ABC regular sedící na cut-off dorovnává a button pokládá.

Správná odpověd: raise na $50

Proti hráči, který je deep a vždy se rád podívá na flop, byste měli navyšovat co nejvyšší částky, které by ještě mohl dorovnat. Raisněte na $50 a uvidíte, že vám rád zaplatí.

Co byste měli udělat?

dorovnat a držet pot nízký

raise na $24

raise na $34

raise na $50

Poker situace / 14. 02. 2013

$17
Pot: $17
Blinds: $1/2
Flop
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$12
$200
$300
$188
$32
$178
$220
$189

Otázka

Hrajete 6max online cash game. V této handě je položeno až k vám na cut-off. Raisujete na $8, button a malý blind pokládají, zatímco čitelný TAG hráč na big blindu dorovnává. Na flopu se otáčí . Váš protivník checkuje a vy vsázíte $12. Jako odpověď se vám dostává check-raise na $32.

Správná odpověd: fold

Standardní TAG hráč se k tomuto kroku zřídkakdy uchýlí ve chvíli, kdy nedrží silnou handu. Položte a ušetřete žetony na další hru.

Co byste měli udělat?

raise

call

fold

Poker situace / 12. 02. 2013

$94
Pot: $94
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$200
$42
$140
$300
$500
$270
$114

Otázka

Hrajete 6max online cash game. V této situaci všichni až k vám na button položili. Raisujete na $8 a loose-pasiv hráč na malém blindu dorovnává. Hráč na velkém  blindu pokládá. Na flopu se otáčí , SB checkuje a vy vsázíte $12. Váš protivník dorovnává a na na turnu se otáčí . SB opět checkuje a vy vsázíte $26. Na riveru přichází a váš protivník vsází $42.

Správná odpověd: call

Je jasné, že je ta nejhorší karta, která se na riveru mohla otočit. V této situaci však nemůžete položit. Váš protivník může bluffovat, může mít libovolné dva páry, nebo třeba nižší set. Pokud by vsadil výšku potu, tak by to možná šlo, ale při této sázce musíte prostě callnout.

Co byste měli udělat?

raise

call

fold

Poker situace / 10. 02. 2013

$4775
Pot: $4775
Blinds: $150/300
Flop
Turn
River
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
6.
$22300
$15000
$28000
$3000
$32000
$5000
$7000
$40000
$28000

Otázka

Nacházíte se ve střední fázi live turnaje. V této handě tight hráč z brzké pozice raisuje na $850 a vy na buttonu dorovnáváte. Všichni ostatní skládají a proto se dostáváte na heads-up flop Ah. Váš protihráč sází $1200 a vy dorovnáváte. Na turn přichází a protivník checkuje. Vy se také rozhodnete pro check a na riveru přichází . Váš protihráč i nyní checkuje.

Správná odpověd: check

Jednoznačně check behind. V oponentově range se pravděpodobně nenachází žádná špatná handa, s kterou by vaši sázku nedorovnal. Proto jen checkněte a podívejte se v showdownu, jak jste si stáli.

Co byste měli udělat?

vsadit pro hodnotu

check

Poker situace / 08. 02. 2013

$19
Pot: $19
Blinds: $1/2
Flop
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$35
$170
$200
$200
$340
$200
$100
$100

Otázka

V 6max online cash game slušný regular, se kterým jste si ještě nevytvořili žádnou hráčskou historii, raisuje na cut-off na $8. Rozhodli jste se ho dorovnat na pozici buttonu a blindy položily. Na flopu se otáčí . Váš protihráč vsází $12 a vy jste se rozhodli pro re-raise na $35. Na tuto sázku váš protihráč po chvíli přemýšlení odpoví re-raisem na $100.

Správná odpověd: fold

Váš protihráč zde drží minimálně overpair, který ten váš jednoduše porazí. Po vašem raise all-in jen velmi zřídka vyhrajete. Jakmile se na flopu rozhodnete pro raise a odpovědí vám bude re-raise, je čas na to položit.

Co byste měli udělat?

re-raise all-in

call

fold

Poker situace / 06. 02. 2013

$450
Pot: $450
Blinds: $50/100
M. blind
1.
2.
3.
$4500
$1900
$5300
$1500

Otázka

Hrajete on-line sit&go pro 9 hráčů. Nyní již hrajete pouze ve 4. Vypláceni jsou první tři hráči. Hráč číslo 1 pokládá a hráč číslo 2, který velice rád krade blindy, vsází $300.

Správná odpověd: raise all-in

Váš protihráč často krade blindy a vy máte celkem dobrou handu. Dorovnat a podívat se na flop není dobrým řešením. Jděte all-in. V nejlepším případě vám tento aktivní hráč odpoví foldem a i kdyby dorovnal, máte slušnou handu, která si proti jeho range vede celkem dobře.

Co byste měli udělat?

raise all-in

call

fold

Poker situace / 04. 02. 2013

$102
Pot: $102
Blinds: $1/2
Flop
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$80
$400
$450
$290
$500
$190
$340
$600
$160
$300
$200

Otázka

Nemůžete se odtrhnout od 6max stolu ve vašem místním kasinu. Hra je loose-pasive, sedí zde spousta fishek a stacky jsou velice deep. V této handě hráči 2, 4, 6 a button limpují do hry, malý blind dorovnává a vy raisujete na $20. Hráč 4, 6, button a malý blind opět dorovnávají. Na flopu se otáčí . Malý blind checkuje a vy vsázíte $80. Všichni až na button pokládají a tento hráč vám odpovídá raisem $160. Jeho stack nyní činí $300. Všichni až k vám pokládají.

Správná odpověd: raise all-in

Držíte nejvyšší set a tak porážíte všechny páry a draws. V potu je spousta peněz na to udělat něco jiného než raise all-in. Doufejte, že budete dorovnáni s něčím takovým jako je top pár.

Co byste měli udělat?

call

raise all-in

fold

Poker situace / 02. 02. 2013

$53
Pot: $53
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
Cut-Off
$325
$240
$340
$80
$520
$188
$450
$550
$120
$700

Otázka

Hrajete on-line full ring hru. V této handě slušný, ale loose hráč limpuje na UTG a jinak je až k vám na button položeno. Raisujete na $10 a dorovnává vás pouze limper. Na flopu se otáčí . UTG checkuje a vy vsázíte $15. Váš protihráč dorovnává a na turn přichází . UTG checkuje a vy checkujete také. River přináší , váš protivník checkuje, vy vsázíte $25 a on vás raisuje na $80.

Správná odpověd: call

Je nepravděpodobné, že by váš protihráč držel T-7, ale stát se to může. Jít all-in by zde mohlo být výhodné tak možná proti blufferovi, ale proti tomuto hráči raději pouze dorovnejte. I kdybyste se rozhodli pro raise all-in bylo by to lepší, než položit.

Co byste měli udělat?

call

fold

raise all-in

Poker herny

Název Bonus Hodnocení
Zobrazit všechny herny »

Doporučujeme

Pocket páry reprezentují v NLHE pokeru zvláštní výzvu, se kterou se řada hráčů nedokáže vyrovnat. V následujícím článku si zanalyzujeme celý článek »

Jsem na penězích v $215 Eventu na World Championship of Online Poker. Blindy jsou na úrovni 1,500/3,000 a akce foldne celý článek »

Již jsme mluvili o startovních kombinacích v Texas Hold´em pokeru, ale pamatujte si ,že hold´em poker nejsou jen dvě karty – celý článek »

V této lekci se seznámíte se základem hry – žebříčku všech možných karetních kombinací. Soustřeďte se a zapamatujte si jednotlivé kombinace, celý článek »

Jste dobrý v pokeru? Tak to dokažte! Pokertip.cz je moderní, flexibilní on-line pokerový magazín, který vám jako první v České republice celý článek »

Poslední strategie

Pokud jste v posledních několika měsících/letech strávili nějaký čas na pokerových fórech a webech, všimli jste si určitě zvláštního trendu celý článek »

Nejbližší turnaj

PokerTip.cz – strategie pro Poker Texas Hold’em a Poker Omaha

PokerTip je moderní web zaměřený na začínající, ale i pokročilé hráče pokeru. Seznámíme vás s pravidly a variantami pokeru. Ukážeme vám, jak začít hrát poker zdarma a vyhrát opravdové peníze na našich soukromých FreeRoll turnajích. Pomůžeme vám založit účet u renomovaných online poker heren. A připravíme vás na vaši pokerovou karieru ve světě online i živém pokeru. Poker hráči jistě uvítají nejširší nabídku online strategií pro Poker Texas Hold'em a Poker Omaha na českém internetu. Pro poker fanoušky nabízíme překlady nejznámějších poker videí, jako High Stakes Poker, Poker After Dark a WSOP. Jako první v České republice přinášíme pokerové kvízy! Jejich prostřednictvím si skvěle nacvičíte všechny pokerové strategie a ještě přitom zažijete spoustu zábavy.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!