Poker situace / 30. 08. 2014

$43
Pot: $43
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$30
$188
$188
$0
$199
$198
$300
$29

Otázka

Ve vaší 6-max cash game on-line raisujete $8 na cut-off a opatrný nenápaditý hráč na buttonu dorovnává. Oba blindy pokládají a na flopu se otáčí . Vsázíte $12 a váš protihráč dorovnává. Na turnu se ukazuje . Rozhodli jste se checkovat a váš protihráč checkuje taky. Na riveru se ukazuje . Vsázíte tedy $30 a hráč na buttonu odpovídá all-inem $188.

Správná odpověd: fold

Proti opatrnému nenápaditému hráči je v tuto chvíli asi nejlepší zvolit fold. On by prostě do all-inu nešel bez flushe a i když se vám jeho jednání zdá docela nesmyslné, dorovnávat ho nemůžete. Jednoduše položte a ušetřete si žetony.

Co byste měli udělat?

call

fold

Poker situace / 28. 08. 2014

$192
Pot: $192
Blinds: $2/4
Flop
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$330
$160
$310
$350
$550
$800

Otázka

Nacházíte se v poměrně tvrdé 6max online cash game. Big blind pravidelně ukazuje, že je velice schopným hráčem. Není obvyklé, že své protivníky zastrašuje re-raisem, i když nic nemá. V této handě raisujete na $14 a on vás reraisuje na $40. Vy se s na ruce rozhodnete pro 4-bet na $95. BB dorovnává. Na flopu se otáčí a váš protivník se rozhodne pro donk-bet $160.

Správná odpověd: raise all-in

Jeho sázková linie zde nedává žádný smysl. S handami typu AK, KK, nebo KQ by váš protivník téměř 100% reraisoval preflop. Takže nám zbývá AA, QQ, které také můžeme vyloučit, protože i s nimi by se nejspíš pokoušel o all-in už preflop. A dále tu máme sety, s kterými by velmi pravděpodobně čekal na váš c-bet. Zbývá mu tedy JJ, které je vzhledem k tomu, že dva jacky držíte vy velice nepravděpodobné a potom nižší páry. Vsaďte all-in a čekejte, že váš protivník dorovná s horší handou, než máte vy.

Co byste měli udělat?

raise all-in

raise

call

fold

Poker situace / 26. 08. 2014

$240
Pot: $240
Blinds: $10/20
Flop
Turn
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cut-Off
$1450
$1430
$1700
$1500
$1240
$5000
$1230
$4050
$1000

Otázka

V brzké fázi online MTT turnaje se skutečně špatně hraje. Na flop se dostává spousta limperů a často se procheckuje až  do showdownu. V této handě hráči 3, 5 a 6 limpují do hry. Vy na buttonu s limpujete také a do hry se zapojují i blindy. Na flopu se otáčí . Blindy checkují a hráč 3 vsází $60. Hráč číslo 5 a 6 pokládají a vy dorovnáváte. Oba blindy z handy také odcházejí. Na turnu se otáčí . Váš protihráč checkuje.

Správná odpověd: bet

Zkompletovali jste dva páry. Vaše handa je velice dobrá, ve většině případů úplně nejlepší. Určitě proto nehrajte slow-play. Pot je stále malý a pokud chcete něco vydělat, je nelepší čas na to, začít ho budovat. Vsaďte.

Co byste měli udělat?

bet

check a slowplayovat

check, protože nemáte dobrou handu

Poker situace / 24. 08. 2014

$555
Pot: $555
Blinds: $5/10
Flop
Turn
River
6.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
$560
$1800
$1200
$1400
$1600
$2000
$6000
$3400
$2000
$1200

Otázka

Hrajte $5/10 no-limit hru ve vašem místním kasinu. V této handě je položeno až k vám a vy raisujete na $40 s . Hráč na cut-off dorovnává a pro call se rozhodne i button. O hráči na cut-off víte, že je slušný regular, o buttonu jste si zatím stihli zjistit, že je průměrný, ale občas dokáže překvapit lepší hrou. Všichni ostatní pokládají a ve třech se podíváte na flop . Vsázíte $70 a cut-off reraisuje na $140. Hráč na buttonu dorovnává a vy se rozhodnete dorovnat také. Na turnu se otáčí . Checkujete, hráč na cut-off checkuje a button vsází $270. Dorovnáváte a hráč na cut-off pokládá. Turn přináší .

Správná odpověd: bet all-in

Zde jste pravděpodobně napřed, takže byste měli minimálně check-callovat. Ovšem tím, že dáme all-in zamezíme soupeři možnost checknout behind a donutíme ho dorovnat s handami typu JJ-TT atd. Vsaďte all-in a vydělejte nějaké žetony.

Co byste měli udělat?

check-fold

check-call

bet all-in

Poker situace / 22. 08. 2014

$127
Pot: $127
Blinds: $2/4
Flop
Turn
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$360
$90
$450
$600
$500
$380
$350

Otázka

Hrajete online 6max cash game. U stolu sedí samí dobří hráči a všichni hrají velice tight. V této handě hráč na UTG zahajuje sázkou $12. Víte o něm, že jde o velice opatrného protivníka, který hraje dost spontánně a nepotrpí si na žádné bluffy apod. Všichni zahodili až k buttonu, který je nejvíce loose agresivním hráčem na stolu. Button se rozhodne pro klidný call a vy dorovnáváte také. Na flopu se otáčí . Checkujete, UTG vsází $30 a button a vy opět pouze dorovnáváte. Na turnu se otáčí . Checkujete, UTG sází $90 a button pokládá.

Správná odpověd: fold

Moc dobře víme, že hráč na UTG je velice tight a že nevsází, pokud nic nemá. V této hře vsadil už 2x, takže je téměř jisté, že vás poráží na plné čáře. Možná bude držet třeba i pár es, nebo králů. Proto raději zahoďte a šetřete žetony na další handu.

Co byste měli udělat?

raise

call

fold

Poker situace / 20. 08. 2014

$192000
Pot: $192000
Blinds: $6000/12000
Flop
Turn
River
2.
3.
4.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
$270000
$130000
$165740
$210000
$200000
$130000
$430000
$55000

Otázka

Nacházíte se v konečné fázi online MTT turnaje. V této handě raisujete na brzké pozici $35.000 a jste dorovnáni přemýšlivým hráčem na big blindu. Na flopu se otáčí a váš protihráč i vy checkujete. Na turnu se objevuje . Hráč na big blindu vsází $50.000 a vy dorovnáváte. Na river přijde a big blind opět checkuje.

Správná odpověd: vsadit $90.000 pro hodnotu

Opravdu byste si neměli myslet, že v rangi vašeho protihráče bude hodně kingů. Pokud by držel AK, pravděpodobně by se preflop rozhodl pro 3bet a handy typu KQ, KJ, KT by zase rovnou zahodil. Takto se jeho range zúžila spíše na něco takového jako je AJ, střední páry, například TT, nebo gutshot s A-high. Pokud vsadíte $90.000, protivník s AJ i středními páry vás prostě musí dorovnat. Proto se do toho pusťte, každý žeton se počítá.

Co byste měli udělat?

vsadit $90.000 pro hodnotu

vsadit jako bluff

check behind

Poker situace / 18. 08. 2014

$87
Pot: $87
Blinds: $2/5
Flop
Turn
M. blind
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cut-Off
$1500
$1750
$450
$1900
$975
$1400
$75
$645
$1825
$1200

Otázka

Ve vaší on-line cash game sedí na místě 5 ABC hráč, který obvykle hraje na nižších limitech. Víte o něm, že hraje solidně, málo bluffuje a nyní se pravděpodobně pokouší o shot na vyšší limit. Tento hráč raisuje preflop na $40 a všichni až k vám pokládají. Vy na malém blindu dorovnáváte a tím se dostáváte do heads-up. Váš protivník na flopu checkuje a vy se rozhodnete také vyčkávat. Na turnu se otáčí a protihráč sází $75.

Správná odpověd: re-raise

Pokud hrajete s takovým typem hráče, jsou pouze dvě možnosti. Váš oponent čeká na check-raise s AA a KK (nebo jiným setem), nebo po vašem raisu velice rychle zahodí. Je nepravděpodobné, že by vyčkával na příležitost pro bluff a snažil se vás přehrát pokud nic nemá. Jestliže vás dorovná, nebo dokonce re-raisuje, můžete si být jisti, že vás poráží. V takovém případě už do hry nevkládejte žádné další žetony. Spíš ale čekejte na rychlý fold, který vám vydělá pěknou sumu peněz.

Co byste měli udělat?

re-raise

call

fold

Poker situace / 16. 08. 2014

$47
Pot: $47
Blinds: $1/2
Flop
Turn
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$30
$200
$90
$130
$200
$150
$300
$450

Otázka

Hrajete 6max cash game on-line. V této handě je položeno až k vám na cut-off a vy se rozhodnete pro raise na $8. Dobrá hráč, který sedí na buttonu dorovnává a oba blindy pokládají. Na flopu se otáčí a vy vsázíte $14. Váš protihráč dorovnává a na turnu se otáčí . Vsázíte dalších $30 a hráč na buttonu vás re-raisuje na $90.

Správná odpověd: re-raise all-in

Váš protivník zde reprezentuje velice slabou range. Je velice nepravděpodobné, že by na ruce držel pár queen, nebo kingů, ale možná drží 4, AQ, nebo nižší flush, s  čímž by vám mohl velice rád doplatit váš all-in. Nebojte se proto přitlačit a vložte do hry všechny své žetony.

Co byste měli udělat?

call

re-raise all-in

fold

Poker situace / 14. 08. 2014

$86
Pot: $86
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$177
$229
$144
$399
$144
$174

Otázka

Hrajete 6-max on-line cach game. V této handě je položeno až k agresivnímu regulárovi na small blindu, který raisuje na $8. Dorovnáváte ho a na flopu se otáčí . Protihráč c-betuje $12 a vy raisujete na $35. Jste dorovnáni a na turnu se otáčí . Váš oponent checkuje a vy se rozhodnete pro check-behind. Na river přichází a váš protihráč opět checkuje.

Správná odpověd: bet

Váš soupeř pravděpodobně nic nedrží, ale i přesto zkuste vsadit - něco kolem poloviny potu by mělo být naprosto optimální. Možná ho to přiměje dorovnat s nízkým párem na ruce.

Co byste měli udělat?

bet

check

Poker situace / 12. 08. 2014

$102
Pot: $102
Blinds: $1/2
Flop
V. blind
1.
2.
3.
4.
5.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$400
$450
$290
$500
$190
$340
$600
$160
$300
$200

Otázka

Odtrhli jste se od své 6-max on-line hry a hrajete naživo ve svém místním kasinu. Jde o loose-pasiv hru v níž se nachází spousta fishek a stacky jsou hodně deep. V této handě hráč číslo 2, 4, 6 a button limpují, malý blind také sázku zkompletuje a vy se rozhodnete pro raise na $20. Hráč 4, 6, button a small blind dorovnávají. Na flopu se ukazuje . Malý blind checkuje a vy vsázíte $80. Všichni pokládají až na button, který vás raisuje na $160, přičemž ve stacku mu zbývá $300. Všichni až k vám pokládají.

Správná odpověd: raise all-in

I loose-pasivní hráči s AK na ruce obvykle raisují. V soupeřově range je navíc těchto kombinací velice málo. Také může držet T9, ale i to je značně nepravděpodobné. Kromě toho máte dostatek outs, které vám váš all-in pohodlně ospravedlní.

Co byste měli udělat?

call

raise all-in

fold

Poker situace / 10. 08. 2014

$17
Pot: $17
Blinds: $1/2
Flop
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$198
$194
$180
$160
$32

Otázka

Hrajete 6-max online cash game. Až k vám na cut-off všichni pokládají a vy se svým raisujete na $8. Dorovnává vás pouze slabý hráč na big blindu. Na flopu se otáčí .

Správná odpověd: c-bet

C-bet ve výši přibližně poloviny potu je na tomto flopu a proti tomuto hráči rozhodně +EV řešení. Nebojte se na svého protihráče vyvinout tlak.

Co byste měli udělat?

c-bet

check

Poker situace / 08. 08. 2014

$80
Pot: $80
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$193
$188
$60
$130
$230
$300
$40

Otázka

Hrajete 6-max on-line cash game a všichni až k vám na cut-off pokládají. Raisujete na $ a fishka na buttonu reraisuje na $10. Velice tight ABC hráč sedící na malém blindu dorovnává. Na flopu se otáčí . Malý blind checkuje, vy checkujete také a fishka sází $16. Tight hráč dorovnává a vy se také rozhodnete pro call. Na turn přichází . Malý blind checkuje, vy checkujete taktéž a i fishka se rozhodne pro check. Na riveru se otáčí a malý blind vsadí $60.

Správná odpověd: fold

Jednoznačný fold. Malý blind rozhodně drží lepší karty než vy a kromě toho sedíte mezi dvěma hráči a nemůžete vědět, zdali se vám handa ještě více neprodraží dalším případným raisem hráče sedícího za vámi.

Co byste měli udělat?

fold

call

raise

Poker situace / 06. 08. 2014

$141
Pot: $141
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
$400
$100
$370
$400
$200
$320
$200

Otázka

Hrajete 6-max online cash game. V této handě raisujete na pozici UTG na $8. Všichni pokládají až na hráče na blindech, kteří se oba rozhodnou dorovnat. Ve třech se díváte na flop . Blindy checkují a vy vsázíte $18. Malý blind se po chvíli rozmýšlení rozhodne položit, ale velký blind dorovnává. Na turnu se otáčí a BB checkuje. Vsázíte 40$ a BB vás dorovnává. River vám přináší a BB vsází $100. Váš read na tohoto hráče je, že se jedná o solidního regulára.

Správná odpověd: call

Se dvěma top páry a za těchto okolností rozhodně nemůžete zahodit. Raise by se vám však taky nemusel vyplatit. Dorovnejte a čekejte, že váš protihráč bude držet něco jako AJ-A2, nebo A7.

Co byste měli udělat?

call

raise

fold

Poker situace / 04. 08. 2014

$900
Pot: $900
Blinds: $50/100
Flop
V. blind
1.
2.
3.
4.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$3600
$2700
$1000
$2400
$1200
$1000
$3200
$500
$4000

Otázka

Ve střední fázi on-line sit&go turnaje je položeno až na button, který vsází $300. Malý blind dorovnává a vy se rozhodnete dorovnat také. Na flopu se otáčí . Šílený hráč na malém blindu vsází $500.

Správná odpověd: raise

I když je za vámi ještě jeden hráč, v této situaci je nejlepší raisovat. Existuje mnoho karet, které mohou sílu vaší handy úplně zničit. Raisujte proto a doufejte, že vaši protivníci položí, nebo dorovnají s něčím takovým, jako je pár nebo draw.

Co byste měli udělat?

raise

call

fold

Poker situace / 02. 08. 2014

$101
Pot: $101
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$70
$274
$432
$199
$360
$0
$250
$66

Otázka

Hrajete 6max online cash game. V této handě raisujete na $8 na cut-off a dorovnává vás pouze solidní regular, sedící na big blindu. O tomto hráči víte, že hraje většinou jen s nuts. Na flopu se otáčí . Big blind checkuje a vy vsázíte $12. Váš protihráč dorovnává a na turnu přichází . BB opět checkuje a vy vsázíte $30. Váš protihráč znovu dorovnává, na riveru se ukazuje a on znovu checkuje. Po tom, co vsadíte $70 jde okamžitě all-in $360.

Správná odpověd: fold

Toto bude nejspíš bolet, ale měli byste zahodit. Váš oponent by zde jen těžko bluffoval, kromě toho víte, že dost často drží nuts. Nakonec proti vám hraje i výška sázky, která správnost rozhodnutí o foldu potvrzuje.

Co byste měli udělat?

fold

call

Poker herny

Název Bonus Hodnocení
Zobrazit všechny herny »

Doporučujeme

Jste dobrý v pokeru? Tak to dokažte! Pokertip.cz je moderní, flexibilní on-line pokerový magazín, který vám jako první v České republice celý článek »

V této lekci se seznámíte se základem hry – žebříčku všech možných karetních kombinací. Soustřeďte se a zapamatujte si jednotlivé kombinace, celý článek »

Pocket páry reprezentují v NLHE pokeru zvláštní výzvu, se kterou se řada hráčů nedokáže vyrovnat. V následujícím článku si zanalyzujeme celý článek »

Již jsme mluvili o startovních kombinacích v Texas Hold´em pokeru, ale pamatujte si ,že hold´em poker nejsou jen dvě karty – celý článek »

Jsem na penězích v $215 Eventu na World Championship of Online Poker. Blindy jsou na úrovni 1,500/3,000 a akce foldne celý článek »

Poslední strategie

Pokud jste v posledních několika měsících/letech strávili nějaký čas na pokerových fórech a webech, všimli jste si určitě zvláštního trendu celý článek »

Nejbližší turnaj

PokerTip.cz – strategie pro Poker Texas Hold’em a Poker Omaha

PokerTip je moderní web zaměřený na začínající, ale i pokročilé hráče pokeru. Seznámíme vás s pravidly a variantami pokeru. Ukážeme vám, jak začít hrát poker zdarma a vyhrát opravdové peníze na našich soukromých FreeRoll turnajích. Pomůžeme vám založit účet u renomovaných online poker heren. A připravíme vás na vaši pokerovou karieru ve světě online i živém pokeru. Poker hráči jistě uvítají nejširší nabídku online strategií pro Poker Texas Hold'em a Poker Omaha na českém internetu. Pro poker fanoušky nabízíme překlady nejznámějších poker videí, jako High Stakes Poker, Poker After Dark a WSOP. Jako první v České republice přinášíme pokerové kvízy! Jejich prostřednictvím si skvěle nacvičíte všechny pokerové strategie a ještě přitom zažijete spoustu zábavy.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!