Poker situace / 27. 02. 2015

$379
Pot: $379
Blinds: $2/5
Flop
Turn
River
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
$750
$540
$340
$800
$820
$140
$700
$120
$550
$800
$500

Otázka

Účastníte se hry ve svém lokálním kasinu. Hraje se na limitech $2/5. U stolu sedí spousta slabých hráčů, ovšem je tu i několik dobrých protivníků. V této handě limpujete z pozice UTG a hráč číslo 2 a  limpují také.  Hráč na buttonu, o kterém víte, že hraje solidně, raisuje na $28. Blindy pokládají a vy dorovnáváte, jelikož víte, že hráči za vámi dorovnají také. Na flopu se otáčí . Checkujete a totéž udělají i dva limpeři. Hráč na buttonu pokračuje c-betem v hodnotě $70. Dorovnáváte a oba limpeři pokládají. Na turnu se otáčí . Checkujete s plánem check-raisnout poté, co button vsadí. Váš protivník bohužel checkne také. Na riveru se otáčí . Opět checkujete a váš protivník vsází $120.

Správná odpověd: fold

V tomto bodě neexistuje šance, že by váš protivník vsázel s horší handou, než je ta vaše. Jedná se o value betování. Na turnu protivník checkkoval s dobrým esem, aby kontroloval výši potu. Věděl, že na flopu také držíte eso. Jelikož na flopu nebylo možnost draws, nebál se dát vám kartu zadarmo. Turn nic nezměnil a protivník věděl, že po sázce byste svou handu asi raději položili. Na riveru se však už snaží dostat ze své handy nějaké peníze. Kdyby skutečně držel nějakou průměrnou kartu, zcela jistě by checknul, aby si ušetřil peníze. Rozhodně byste měli položit.

Co byste měli udělat?

fold

call

raise

Poker situace / 25. 02. 2015

$31
Pot: $31
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$192
$220
$31
$140
$188
$210
$320

Otázka

Hrajete on-line na 6max stole. V této handě je položeno až k vám na button. Raisujete na $6, malý blind pokládá a slabý, loose pasivní hráč na big blindu dorovnává. Na flopu se otáčí . Protivník checkuje a vy vsázíte $9. Jste dorovnáni a na turn přichází . Big blind checkuje a vy checkujete také. River přináší a váš protivník vsadí sázku o hodnotě potu.

Správná odpověd: fold

Musíte položit. Na riveru jste sice dostali top pár, ale sázka o hodnotě celého potu od pasivního hráče nevěstí nic dobrého. Položte a ušetřete si 15 BB.

Co byste měli udělat?

fold

call

raise

Poker situace / 23. 02. 2015

$127
Pot: $127
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
$135
$70
$194
$124
$320
$180

Otázka

Ve vaší 6max online cash game raisujete 8 dolarů z pozice UTG. Loose-pasivní hráč na buttonu dorovnává a na flopu se otáčí . Sázíte 14 dolarů a protivník dorovnává. Turn přináší . Sázíte 40 dolarů a jste opět dorovnáni. Na riveru se otáčí .

Správná odpověd: bet all-in

S overpárem na ruce nemáte na vybranou nic jiného, než vsadit další peníze pro hodnotu. Pakliže je váš protivník loose-pasivní hráč, jeho range pro call je obrovská, takže většinu jeho karet svým overpárem porazíte. Využijte toho a získejte nějaké žetony.

Co byste měli udělat?

bet all-in

check - call

check - fold

Poker situace / 21. 02. 2015

$107
Pot: $107
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
$320
$220
$180
$130
$200
$332

Otázka

Ve vaší 6max online cash game na UTG raisujete na 8 dolarů a špatný, loose-agresivní hráč na buttonu dorovnává. Ve dvou se díváte na flop . Sázíte 14 dolarů a protivník dorovnává. Turn přináší 5d, sázíte 30 dolarů a jste opět dorovnáni. Na riveru se otáčí .

Správná odpověd: check - call

Protivníkova handa je nejspíše flush draw. S takovou handou váš bet na riveru nedorovná, proto byste ho checkem měli přimět k tomu, aby se vás betem pokusil vyhnat od potu. A potom už stačí jenom dorovnat.

Co byste měli udělat?

check - call

check - fold

bet

Poker situace / 19. 02. 2015

$53
Pot: $53
Blinds: $1/2
Flop
Turn
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$193
$220
$445
$92
$0
$300
$199

Otázka

V této 6max online cash game fishka na UTG limpuje do hry. Všichni až k vám pokládají a vy raisujete na 10 dolarů. Blindy své karty odhazují a fishka min-raisuje na 18 dolarů. Rozhodnete se dorovnat (možná jste udělali chybu a měli jste jít all-in) a na flopu se otáčí . Protivník sází 7 dolarů a vy ho dorovnáváte. Turn přináší . Protivník jde all-in 92 dolarů.

Správná odpověd: call

Držíte top pár a nut-flush draw. I přestože all-in pravděpodobně značí velkou sílu, své karty prostě nemůžete položit. Dorovnejte a doufejte, že se vaše handa s riverem ještě vylepší.

Co byste měli udělat?

fold

call

Poker situace / 17. 02. 2015

$131
Pot: $131
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
$299
$188
$324
$300
$0
$220
$180

Otázka

6max cash game online, na UTG raisujete na 6 dolarů. Hráč číslo 2, 3 a button vás dorovnávají. Blindy pokládají a vy se ve 4 podíváte na flop . Rozhodnete se checknout a všichni až k buttonu checkují také, načež button raisuje 17 dolarů. Dorovnáváte a zbylí dva hráči pokládají. Turn přinese . Checkujete a protivník vsadí 35 dolarů. Dorovnáváte a river přináší . Checkujete a protivník jde all-in 300 dolarů.

Správná odpověd: call

I přestože vás tento call může bolet, dorovnat musíte. Položit byste mohli tak možná AQ, pakliže však držíte full house s třemi esy, není jiná možnost. Poráží vás pouze handy se 7, kterých je opravdu málo. Dorovnejte a doufejte, že budete mít štěstí.

Co byste měli udělat?

fold

call

Poker situace / 15. 02. 2015

$32
Pot: $32
Blinds: $1/2
Flop
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
$28
$188
$210
$500
$90
$172
$320
$90
$80

Otázka

Hrajete 6-max online cash game. V této handě raisujete na $8 z UTG a tight regular na buttonu vás dorovnává. Small blind dorovnává stejně jako fishka na big blindu. Na flopu se otáčí . Malý blind checkuje, fishka vsází $28, vy dorovnáváte a hráč na buttonu raisuje na $90. Malý blind pokládá a velký blind dorovnává.

Správná odpověd: fold

V tuto chvíli jste pravděpodobně poraženi. Tight regular by neraisoval jen tak, proto raději položte a ušetřete si žetony na příští hru.

Co byste měli udělat?

fold

call

raise

Poker situace / 13. 02. 2015

$86
Pot: $86
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$177
$229
$114
$399
$144
$174

Otázka

Hrajete 6-max on-line cach game. V této handě je položeno až k agresivnímu regulárovi na small blindu, který raisuje na $8. Dorovnáváte ho a na flopu se otáčí . Protihráč c-betuje $12 a vy raisujete na $35. Jste dorovnáni a na turnu se otáčí . Váš oponent checkuje a vy se rozhodnete pro check-behind. Na river přichází a váš protihráč znovu checkuje.

Správná odpověd: bet

Váš soupeř pravděpodobně nic nedrží, ale i přesto zkuste vsadit - něco kolem poloviny potu by mělo být naprosto optimální. Možná ho to přiměje dorovnat s nízkým párem na ruce.

Co byste měli udělat?

check

bet

Poker situace / 11. 02. 2015

$17
Pot: $17
Blinds: $1/2
Flop
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$200
$200
$200
$300
$200
$200

Otázka

Hrajete on-line 6-max cash game. Až k vám na button všichni položili a vy raisujete na $8. Malý blind dorovnává, big blind se rozhodl položit. Na flopu se otáčí . Váš oponent checkuje.

Správná odpověd: c-bet

Nacházíte se ve velice jednoduché situaci. Jestliže držíte tyto výborné draws, měli byste být na flopu ochotni nejen c-betovat, ale v případě navýšení od vašeho soupeře také znovu reraisovat a zkusit se dostat až do all-in.

Co byste měli udělat?

check

c-bet

Poker situace / 09. 02. 2015

$16
Pot: $16
Blinds: $1/2
Flop
Dealer
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$200
$45
$145
$300
$350
$175

Otázka

Hrajete 6-max on-line cash game. Všichni až k vám na malý blind položili. Vy se rozhodnete raisovat $8 a big blind dorovnává. O vašem protihráči dobře víte, že je slušný regular. Na flop přichází . Vsázíte $16 a protihráč raisuje na $45.

Správná odpověd: re-raise

V souboji dvou blindů se může stát, že váš soupeř naraisuje s velice širokou range, která může obsahovat draws, combo draws, nebo s dvěma páry. Vaše handa je na položení hodně silná, proto raisujte a očekávejte, že dorovná a bude mít horší karty než vy, nebo rovnou položí.

Co byste měli udělat?

re-raise

fold

call

Poker situace / 07. 02. 2015

$26
Pot: $26
Blinds: $1/2
Flop
Cut-Off
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
$243
$200
$75
$200
$320
$189
$174

Otázka

Ve vaší 6max online cash game je položeno až k vám na cut-off. Raisujete na 8 dolarů a button a small blind dorovnávají. Na flopu se otáčí . Malý blind checkuje a vy sázíte 22 dolarů. Button pokládá, ale tight-agresivní hráč na malém blindu raisuje na 75 dolarů.

Správná odpověd: fold

Ačkoliv je tento hráč velmi agresivní, nejlepší pro vás bude své karty položit. Pravděpodobně drží postupku, set, nebo dva páry a vaše handa je poražena. A i kdyby ne, na turnu se vám bude těžko dorovnávat, i kdyby vám přišlo J, nebo desítka, která by vám dala šanci na postupku.

Co byste měli udělat?

fold

call

raise

Poker situace / 05. 02. 2015

Pot: $0
Blinds: $1/2
Flop
Turn
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$200
$120
$200
$180
$450
$500

Otázka

Hrajete on-line 6-max hru. Právě jste si sedli ke stolu a nemáte žádné reads. V této situaci hráč na UTG raisuje na $8 a vy s na ruce jednoduše dorovnáváte. Všichni ostatní pokládají. Na flop přijde a váš oponent vsází $13. Dorovnáváte i tentokrát, přičemž na turn dorazí . Váš protivník checkuje.

Správná odpověd: na turnu bet

Není mnoho hand, které by na tomto boardu neměly naději vylepšit se s otočeným riverem. Pokud tedy na turnu vsadíte, budete téměř vždy dorovnáni s takovými kartami jako je KK, KQ, JJ a samozřejmě jakýmkoliv esem. Checkovat zrovna teď by bylo nevýdělečné. Vsaďte tedy něco kolem $25 a koukejte, jak váš protivník dorovnává.

Co byste měli udělat?

na turnu check, na riveru bet nebo raise

na turnu bet

na turnu check, na riveru check znovu

Poker situace / 03. 02. 2015

$31
Pot: $31
Blinds: $1/2
Flop
Turn
Dealer
M. blind
V. blind
1.
2.
Cut-Off
$185
$220
$195
$220
$190
$220

Otázka

Ve vaší 6max online cash game online je položeno až k vám na button. Raisujete na 6 dolarů a dobrý hráč na big blindu dorovnává. Na flopu se otáčí . Protivník checkuje, vy vsázíte 9 dolarů a jste dorovnáni. Na turnu se otáčí . Protivník checkuje.

Správná odpověd: bet

Pokud na tomto turnu budete sázet, děláte tak pro hodnotu. A je velmi dobrá double-barrel karta, na kterou byste měli vsázet v 95 % případů. Vsaďte a očekávejte, že protivník vsadí s nižším párem, desítkou atd.

Co byste měli udělat?

check

bet

Poker situace / 01. 02. 2015

$86
Pot: $86
Blinds: $1/2
Flop
Turn
River
V. blind
1.
2.
Cut-Off
Dealer
M. blind
$177
$229
$144
$399
$144
$174

Otázka

Hrajete 6-max on-line cash game. V této handě je položeno až k agresivnímu regulárovi na small blindu, který raisuje na $8. Dorovnáváte ho a na flopu se otáčí . Protihráč c-betuje $12 a vy raisujete na $35. Jste dorovnáni a na turnu se otáčí . Váš oponent checkuje a vy se rozhodnete pro check-behind. Na river přichází a váš protihráč opět checkuje.

Správná odpověd: bet

Váš soupeř pravděpodobně nic nedrží, ale i přesto zkuste vsadit - něco kolem poloviny potu by mělo být naprosto optimální. Možná ho to přiměje dorovnat s nízkým párem na ruce.

Co byste měli udělat?

bet

check

Poker herny

Název Bonus Hodnocení
Zobrazit všechny herny »

Doporučujeme

V této lekci se seznámíte se základem hry – žebříčku všech možných karetních kombinací. Soustřeďte se a zapamatujte si jednotlivé kombinace, celý článek »

Jsem na penězích v $215 Eventu na World Championship of Online Poker. Blindy jsou na úrovni 1,500/3,000 a akce foldne celý článek »

Již jsme mluvili o startovních kombinacích v Texas Hold´em pokeru, ale pamatujte si ,že hold´em poker nejsou jen dvě karty – celý článek »

Pocket páry reprezentují v NLHE pokeru zvláštní výzvu, se kterou se řada hráčů nedokáže vyrovnat. V následujícím článku si zanalyzujeme celý článek »

Jste dobrý v pokeru? Tak to dokažte! Pokertip.cz je moderní, flexibilní on-line pokerový magazín, který vám jako první v České republice celý článek »

Poslední strategie

Pokud jste v posledních několika měsících/letech strávili nějaký čas na pokerových fórech a webech, všimli jste si určitě zvláštního trendu celý článek »

Nejbližší turnaj

PokerTip.cz – strategie pro Poker Texas Hold’em a Poker Omaha

PokerTip je moderní web zaměřený na začínající, ale i pokročilé hráče pokeru. Seznámíme vás s pravidly a variantami pokeru. Ukážeme vám, jak začít hrát poker zdarma a vyhrát opravdové peníze na našich soukromých FreeRoll turnajích. Pomůžeme vám založit účet u renomovaných online poker heren. A připravíme vás na vaši pokerovou karieru ve světě online i živém pokeru. Poker hráči jistě uvítají nejširší nabídku online strategií pro Poker Texas Hold'em a Poker Omaha na českém internetu. Pro poker fanoušky nabízíme překlady nejznámějších poker videí, jako High Stakes Poker, Poker After Dark a WSOP. Jako první v České republice přinášíme pokerové kvízy! Jejich prostřednictvím si skvěle nacvičíte všechny pokerové strategie a ještě přitom zažijete spoustu zábavy.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!