Související články:

Sdílejte:

a) Early fáze turnaje

 • Disciplína – V early fázi turnaje nesmíte dělat žádné „blbosti.“ Hrajte pevnou ABC hru a využívejte příhodných momentů.
 • Handy s esem – Skládat. Annette nikdy v early fázi turnaje nehraje esa s nízkými kickery. V situaci, kdy je na řadě ještě několik soupeřů a ona čelí malému pre-flop raise, skládá dokonce i handy jako AQ.
 • Raisování, nikoliv callování – Annette jen velice zřídka dorovnává raise. Buď je její handa dost dobrá na re-raise, nebo ji složí.
 • Otevřené raisování – Většina párů a suited konektorů je raisována z jakékoliv pozice standardním 3 BB betem.
 • Continuation bety – Annette velice často po svém pre-flop raise přistupuje ke continuation betu. Její CB mívají velikost 2/3 až ¾ velikosti potu.
 • Žádná slowplay! – Annette silné handy hraje vždy přímočaře, tzn. raisuje a re-raisuje. V early fázi turnaje se neuchyluje ke slowplay.

b) Middle fáze turnaje

 • Disciplinovaná short-stacked hra – Po ztrátě velkého potu a redukci stacku na „mikro velikost“ je Annette schopná složit 15 dalších hand a počkat si na startovní kombinaci se showdown value. Tomu se říká disciplína!
 • Stealy z UTG – Říká se, že UTG je druhý button a Annette si toho je očividně vědomá. Velice často totiž krade „zranitelný blind“ tím, že raisuje z pozice UTG se středně silnou handou.
 • Velikost raise – Jakmile se blindy zvyšují, Annette snižuje velikost svých raise. V early fázi raisuje na 3 BB, kdežto v middle fázi už jen na 2,5 BB.
 • Ukazování hand – Mnoho hráčů má tendenci ve střední fázi turnaje po handě ukazovat své karty (většinou ve snaze o vybudování určité table image). Annette je ale výjimkou – nikdy svým soupeřům handy neukazuje, aby jim o sobě neposkytla žádné informace.

c) Final table

 • Short-stacked hra – Jakmile má Annette méně než 10 BB, podniká už jen jednu akci… all-in! Díky tomu se vyhýbá případnému rozhodování v pot-commited situacích. Když má Annette 10 BB nebo méně, buď složí a nebo jde all-in.
 • Žádné dorovnávání – Annette na finálovém stole prakticky nikdy nedorovnává ani nelimpuje. Svou strategii omezuje na raise či fold. Díky tomu nemusí činit složitá rozhodnutí na flopu/turnu/riveru. Jedinou výjimku zde tvoří situace, kdy má Annette nějaké karty s multi-way potenciálem (suited eso, konektory).
 • Žádné triky – Strategie Annette pro finálový stůl obsahuje betování a raisování. Standardní součástí jejího arsenálu je continuation bet.
 • Útočení na slabé hráče – Na finálovém stole se Annette snaží vycítit každý náznak slabosti a na daného hráče následně zaútočit.
 • Konzistentní velikost raise – Pre-flop raise mají velikost cca 2,5 BB. Continuation bety pak mají velikost kolem 2/3 potu. Annette tak dokáže dobře skrýt sílu své kombinace.
 • Taktika nátlaku – Jestliže má Annette velký stack, snaží se nemilosrdně na soupeře tlačit. Právě pod tlakem totiž lidé dělají nejvíce chyb.

Nejzajímavější skutečností na hře Annette Obrestad je to, že prakticky nikdy nedorovnává. Snaží se hrát agresivně a zároveň soupeřům nedávat žádné informace ohledně síly své handy. Tento herní styl z Annette činí obávanou soupeřku.