Související články:

Sdílejte:

6-max NLH Microstakes

Zde je menší průvodce, který by vám měl pomoci balancovat vaši range.

–       Kdykoliv budete cítit, že soupeři odhadují, že máte silnou range, tak více blafujte, a value-betujte méně.

–       A kdykoliv budete cítit, že soupeři odhadují, že máte slabou range, tak více value-betujte, a méně blafujte.

Soupeři vnímaná silná range

Měli byste méně value betovat, protože soupeři tuší, že máte silnou range. Pokud budete svoji silnou range na riveru betovat neustále pro value, a nikdy zde nebudete blafovat. Tak soupeři vždy položí horší handy, a budou dorovnávat a raisovat pouze s handami silnějšími. Proto je dobré, když si budou vaši soupeři myslet, že máte silnou range, dávat blaf bety, protože budou pokládat handy, které neporazí vaší silnou range, ale porazí váš blaf.

Příklad

Hra: 100NL, 6 max

Blindy: 100BB efektivní stack

Moje handa: 7♥-4♥

Moje pozice: Button

Preflop: Dávám open raise 3$, a soupeř na SB dá call.

Flop: A♠-4♠-2♦

Akce: Soupeř check, já c-bet, a soupeř call.

Turn: 2♦

Akce: Check, check.

Turn: Q♠

Akce: Soupeř check, a já bych měl určitě dát se svojí handou blaf bet.

Soupeř si může velice snadno myslet, že mám flush. Takže bych se zde neměl ničeho bát, a vsadit. Pokud bychom dohráli check, tak téměř nikdy handu nevyhraji. Blaf bet na flush nebo A-high s vyšším kickerem, nebo trefené dva páry je určitě lepší tah.

Příklad

Hra: 100NL, 6 max

Blindy: 100BB efektivní stack

Moje handa: 10♥-K♠

Moje pozice: Button

Preflop: Dávám open raise 3$, a soupeř na SB dá call.

Flop: Q♥-10♦-3♣

Akce: Soupeř check-call můj ½ pot bet.

Turn: 7♣

Akce: Oba check.

Turn: 2♦

Akce: Soupeř check, a já dal malý value bet.

Soupeřův check na riveru znamená, že bude mít nějakou slabší trefenou handu, protože netrefenou flush by pravděpodobně betnul. Takže můj menší bet, by mohl donutit soupeře se svojí slabší handou dorovnat.  Já i soupeř vím, že nemáme ani jeden z nás Q-x, protože bychom se pokusili o bet na turnu. A z toho důvodu by mě mohl dorovnat s handami  typu J-10 nebo 10-9.

Proti dobrému agresivnímu hráči bych ale dal check, protože tento hráč by mi velice často nasadil check raise, čímž by mě dostal do složité situace. Nicméně proti slabému soupeři bych zde neustále value betoval.