Související články:

Sdílejte:

headsUp

V tomto příkladu je ukázána situace, v které Woods nedal na riveru value bet, což byla čistá chyba.

Efektivní stack: 15000$

Blindy: 1000$/2000$

Chan – handa: 10♠-7♠

Woods – handa: K♦-J♦

Akce: Chan dal limp z Buttonu, a Woods check.

Pot: 4000$

Woods měl dát před flopem all-in. Je mimo pozici s dobrou handou, a na stole už je čtvrtina jeho efektivního stacku.

Flop: K♥-8♦-8♣

Akce: Woods check, Chan bet 2000$, a Woods call.

Pot: 8000$

Turn: 3♦

Akce: Oba hráči check.

River: 2♥

Akce: Oba hráči check.

Chan dal na spárovaném flopu min bet, protože ví, že tento flop Woods většinou netrefí. Jakmile ale Woods dorovnal, tak to Chan vzdal.

Woods checknul pokaždé jeho top pár. Na flopu byl check v pořádku, protože Chan zde hodně sází. Na turnu to také ještě nebyla chyba, protože Chan mohl vsadit i tam, ale nevsadit na riveru, byla už velká chyba. Zde je velmi nepravděpodobné, že by měl Chan lepší handu, takže měl dát value bet, a více zprofitabilnit danou situaci.

 

Příklad 4

V tomto příkladu je ukázána situace, v které Eric Lindgren neudělal stejnou chybu na riveru jako James Woods v přechozím příkladě.

Efektivní stack: 20000$

Blindy: 100$/200$

Brunson – handa: 7♦-6♥

Lindgren – handa: Q♣-7♣

Akce: Brunson min raise z Buttonu 400$, a Lindgren call.

Pot: 800$

Flop: 6♣-5♦-3♦

Akce: Brunson bet 600$. Lindgren call.

Pot: 2000$

Brunson dal solidní bet na svůj top pár a gutshot. Je mimo pozici, a mnoho turnů mu může znehodnotit jeho handu. Takže dává bet, a chce ihned vyhrát pot.

Lindgrenova handa je také zajímavá, ale dorovnal hlavně, protože má výhodu pozice, a může vyhrát blafem, pokud dá později Brunson check.

Turn: Q♥

Akce: Brunson bet 1300$. Lindgren call.

Pot: 4600$

Brunson si stále myslí, že proti jednomu hráči je jeho handa stále dobrá, takže pokračuje dalším betem. Pokud by dal check, a Lindgren bet, tak mu síla jeho handy dovoluje dorovnat, ale když vsadí první, tak má možnost vyhrát pot ihned.

Pokud by turn byl K♥ nebo J♥, tak by Brunsonův bet by nejspíše vyhrál pot.

Lindgren by mohl dát bet, kdyby Brunson dal check, ale protože Brunson opět betnul, tak call je správná strategie. Díky tomu, že dal jenom call, tak má šanci vyhrát ještě další bet na riveru. Kdyby dal raise, tak by pravděpodobně ukončil akci.

River: J♦

Akce: Brunson check, Lindgren bet 1200$ a Brunson call.

Oba hráči ví, co se na riveru děje. Brunson nemá dost silnou handu na to, aby s ní dal další bet. Na stole jsou dvě over karty, a Lindgren mu dorovnal po flopu dva bety. Takže dal check, a doufá v levný showdown.

Lindgren dal malý bet, a Brunson tuší, že nejspíše stojí proti value betu. Bet je ale tak malý, že mu dává pot odds 5:1. Takže Brunson bude profitovat, když Lindgren bude blafovat jednou z šesti případů, což je možné, a proto dorovnal.