Související články:

Sdílejte:

Blafovani

Níže uvedené příklady nejsou ultimátními radami, jak byste se měli v daných situacích vždy zachovat. Demonstrování jednotlivých situací, slouží především k tomu, abyste si udělali obrázek, jakým způsobem je nutné přemýšlet během hry. 1. Blindy 20$-40$. Vy držíte Q♦-J♦ na střední pozici. Hráč na pozici před vámi a vy dáte call. Hráči na blindech call také. Čtyři hráči na flopu J♥-10♦-6♠. Hráč před vámi bet. Pot je 200$. Co byste měli udělat?

Odpověď: Raise. Držíte top pár, a tudíž byste měli navýšit, abyste odstranili zbylé hráče s draws. Váš protihráč pravděpodobně drží straight draw, střední nebo spodní pár. Zde musíte hrát agresivně do té doby, než se setkáte s odporem.

2. Blindy 20$-40$. Vy držíte K♠-Q♣ na SB. Hráč z počáteční a ze střední pozice limp a vy call. Čtyři hráči na flopu Q♥-5♣-3♦. V potu je 160$. Měli byste dát bet či check-raise?¨

Odpověď: Check-raise. Zde je to zrovna ta situaci, kdy je lepší pro vaše rozhodnutí, znát vaše protihráče, a jestli tedy zde můžete očekávat raise. Nicméně v této situaci se doporučuje pokusit se o check-raise. Protože pokud se nikdo nechytí, tak karta zdarma, zde není až taková hrozba, jelikož je pouze jedna vyšší karta, která by vás porazila.

3. Blindy 20$-40$. Vy držíte 9♥-3♥ na SB. Dva hráči ze středních pozic dorovnají a vy také. Čtyři hráči na flopu 9♣-4♠-2♣. V potu je 160$. Bet nebo check-raise.

Odpověď: Bet. Jelikož nikdo nenavyšoval před flopem, tak vy zde máte pravděpodobně nejlepší kombinaci. Proto je check velice riskantní, protože zde protihráčům nabídnete kartu zdarma. Tato situace je podobná jako v předešlém případě s tím rozdílem, že je zde 5 overcards, které by vás mohli porazit, což je velice nebezpečné.

4. Blindy 20$-40$. Vy držíte A♥-K♥ na SB. Dorovnáte raise hráče ze střední pozice. BB položí. Na flop přijdou karty K♣-6♣-2♠. V potu je 200$. Co uděláte?

Odpověď: Check-raise. Zde je preferována varianta check-raise, a to především z důvodu, že váš soupeř navýšil před flopem, a jakmile uvidí vaši slabost, tak je téměř jisté, že bude pokračovat c-betem.

2. Blindy 20$-40$. Vy raise s A♦-K♦ z počáteční pozice. Button a BB call. Tři hráči na flopu A♠-J♠-9♠. Vy vsadíte a button vám dá raise, BB fold. Pot je nyní 380$. Co uděláte?

Odpověď: Re-raise. Zde je dobrá šance, že váš soupeř má flush draw. Nejlepší cesta, jak ho ztrestat pokud má draw a vy hrajete před ním, je dát mu na flopu re-raise. A následně vsadit na turnu.

5. Blindy 20$-40$. Vy držíte K♠-Q♠ na BB. Hráč na počáteční pozici raise, hráč ze střední pozice a vy call. Tři hráči na flop 5♠-4♠-3♠. Vy check, další hráč také check a hráč ze střední pozice bet. Pot je 300$. Co uděláte?

Odpověď: Raise. Jednou z možností je call, abyste neodlákali druhého soupeře. Nicméně zde se preferuje raise, protože jakmile hráč ze střední pozice dorovná, tak by to mělo stejný finanční přínos do potu, jako kdybyste dali pouze call, a hráč z počáteční pozice by ho dorovnal.

6. Blindy 1$-2$. Vy držíte 10♦-7♦ na cut offu. Hráč z počáteční a jeden hráč ze střední pozice limp. Vy uděláte slabý call, button dá raise a BB a zbytek hráčů call. Pět hráčů na flopu 7♥-4♦-3♦. BB vsadí, hráči před vámi položí. V potu je 24$. co byste měli udělat?

Odpověď: Raise. Společné karty vám dávají top pár s flush draw. Raise by zde mohl odstranit hráče na buttonu, a tím vám zvětšit šance na výhru.

7. Blindy 15$-30$. Vy držíte K♣-K♥ na BB. Hráč na střední pozici raise a button re-raise. Vy se rozhodnete pro call a hráč ze střední pozice také. Flop je 7♦-7♣-5♠. V potu je 290$. Měli byste vsadit nebo check-raise?

Odpověď: Check-raise. Zde je velmi pravděpodobné, že button vsadí, a vy tak budete mít možnost check-raisem odstranit hráče na střední pozici. Pokud byste pouze vsadili, tak vaši protihráči by pravděpodobně váš bet dorovnali. A tím by se jim naskytla možnost, že byste prohráli tuto handy, když by jim téměř zadarmo na river došla karta.

Seriál o blafování má další díly: