Související články:

Sdílejte:

headsUp

Tato handa se odehrála v 11$ online turnaje, kde je vidět obtížnost některých rozhodnutí, když před flopem dorovnáte Button raise.

Efektivní stack: 1240$

Blindy: 10$/20$

Typ soupeře: Vyhrávající low-stake hráč.

Naše handa: A♦-6♦

Akce: Soupeř dá z Buttonu raise 60$,a my dorovnáme.

Pot: 120$

Flop: 9♣-5♥-4♦

Akce: My bet 75$ a soupeř call.

Pot: 320$

A-high s backdoor draws je dobrá handa. Check-call by byl příliš pasivní. Check-raise zase komitne mnoho chipů, a když nás soupeř dorovná, tak budeme mimo pozici ve velkém potu, což je vždy nevýhodná situace. Tight hráč by zde možná volil check-fold, což není špatná možnost, ale opravdu jen pro tight hráče. My jsme dali bet, pokusili jsme se tak vyhrát pot ihned. Pokud soupeř dorovná, tak uvidíme, co přinese turn, a pokud dá raise, tak dáme fold.

Turn: 6♥

Akce: My bet 200$, a soupeř call.

Pot: 720$

Perfektní karta, kterou musíme value betovat. Kdyby měl soupeř devítku, tak by s ní dal pravděpodobně na flop raise, takže to vypadá, že máme lepší handu, a s dobrým kickerem. Soupeř by mohl mít pár s draw například 7-5, nebo overkarty, nebo pár a overkartu.

River: 2♣

Akce: My check a soupeř bet 440$ My …?

Soupeřův bet může znamenat dvě věci?

1. Bluf s netrefenou draw, nebo

2. Value bet s lepší handou, než je ta naše.

Víme, že tento hráč je vítězný, takže nebude betovat s handou typu A♥-4♥. Jaké tady lepší handy by mohl mít?

S devítkou by dal raise na flopu, kdyby měl set nebo over pár, tak by dal určitě raise na turnu. V potu je 1160$, a nás bude call stát 440$, takže máme pot odds 2,6:1. Pokud vyhrajeme vícekrát než ve dvouch případech ze sedmi, tak bude náš call profitabilní.

Díky tomu, že máme druhý pár s dobrým kickerem, a soupeř by musel mít 7-8 nebo trojku, tak jsme se rozhodli pro call.

Akce: My call, a soupeř ukazuje blaf s J♥-8♥.

Soupeře zde popravil jeho loose call na flopu, jinak se dá říci, že v celé handě pokračoval správně. Handu měl silnou na preflop raise, na turnu pak měl flush draw, gutshot, a overkartu. A na riveru věděl, že může vyhrát jenom blafem, tak to zkusil.