supersystem

Všechny startovní kombinace od J-J až po 2-2 nazývám nízkými (malými) páry.Samozřejmě zde platí, čím je pár vyšší, tím je celý článek »