Související články:

Sdílejte:

Další a více spolehlivá cesta, jak získat nějaké informace na vašeho soupeře, je studování jeho sázecích zvyklostí. Do kolika potů vstupuje? Když má silnou handu, tak sází hodně nebo málo? Když mu dáte re-raise, tak má tendence s vámi bojovat nebo hru raději vzdává?A proč si myslím, že je lepší se zaměřit na jeho zvyky při sázení?

Odpověď je jednoduchá: Protože chce-li někdo vyhrát, tak musí sázet. Pokaždé, když váš soupeř vsadí, tak vám vždy prozradí kousek z toho, jak hraje poker. Musíte si pečlivě těchto sázek všímat, dedukovat z nich, co si v tu danou chvíli můžete dovolit, a hlavně si je musíte uchovávat v paměti pro další použití. Top hráč dokáže během 1-2 hodinami, sesbírat velikou škálu informací na hráče, s kterým sedí u stolu. Vaší prací musí být dělat to stejné. Z počátku je to velice těžké, ale pravidelným procvičováním se to pro vás stane snadnější.

Rady pro začátečníky

Pokud jste opravdový začátečník, a budete hrát svůj první No limit turnaj, tak se nemusíte příliš zabývat, jak kdo sází. Už tak to bude pro vás příliš mnoho informací: stacky, karty a ten všechen zmatek kolem. Poker je velice rychlá hra, a budete potřebovat nejméně dva tři turnaje, abyste se přizpůsobili. Jakmile si tedy zvyknete na hru, a budou pro vás tyto základní informace již samozřejmostí, tak jste připraveni na studování vašich soupeřů. Nejdříve musíte začít po krůčkách. Pokud hrajte u full-ring stolů, tak budete mít proti sobě 9 či 10 soupeřů. Nesnažte se sledovat všech 9 hráčů, ze začátku to opravdu není možné. Místo toho se zaměřte pouze na hráče, kteří sedí vedle vás. Sledujte 2 hráče po vaší levici (vždy hrají po vás) a jednoho hráče po vaší pravici. Pokud již společně sedíte u stolu delší dobu, tak si přidejte ke sledovaným hráčům o jednoho více od vás nalevo i napravo. Nyní již budete sledovat víc jak polovinu stolu, což vám nabídne mnoho informací a situací k jejich využití. A na co byste se měli zaměřit? Zde je několik klíčových faktorů, které by měli začínající hráči sledovat:

1. Kolik hand vaši spoluhráči hrají? Počet potů, kterých se vaši soupeři zúčastňují, vám dá jistou informaci, jak silné startovní kombinace hrají. Pokud hrají pouze jeden či dva poty v každém kole, tak to jsou tight hráči. Pokud hrají 3-4 poty, ta jsou to agresivní nebo super-agresivní hráči. A pokud hrají více potů než 4, tak svoje peníze odevzdávají.

2. Jaké handy ukazují při showdownu? Showdown se dá nazvat jako zlatý důl na informace. Nejenže uvidíte soupeřovi karty, ale pokud si pamatujete, jak s nimi hrál, jak s nimi sázel, tak vám toto odkryje velikou škálu informací. Dal před flopem raise nebo pouze dorovnal? Jak silná byla jeho handa na flopu? Hrál ji slow play či agresivně? Čím více si z průběhu té dané hry zapamatujete tím lépe.

3. Dorovnávají nebo navyšují? Raději vstupují do potu raisem nebo se tam vplíží pouze callem. Hráč, který více navyšuje, je nebezpečnější, než hráč, který pouze dorovnává. Všechny tyto informace se dají nalézt u každého stolu. Pokud nebudete zrovna hrát svoji handu, což bude ve většině času, tak se pečlivě věnujte sledování vašich protihráčů. Nikdy nevíte, která handa vás může naučit něco, co vám později zachrání krk.

Příklad 1.

Dobré čtení vašich protihráčů je kombinace fyzických tells a sázecích zvyklostí, z kterých pak správnou dedukcí určíte, co se právě váš soupeř pokouší dělat. Zde je na ukázku jedna handa z WSOP 2003:

Po pár hodinách hraní prvního dne WSOP 2003 nastala tato handa. Já jsem byl na BB, a po vsazení BB jsem měl stack 10 200$. Začínalo se s 10 000$, takže při blindech 100$/200$ jsem si zatím nevedl příliš dobře. Hráč na UTG pouze limpnul. V té době jsem na něj měl dvě tells, a ty mě napověděli, že měl průměrnou handu. První tell vycházel z jeho sázecích zvyků. V prvních dvouch hodinách hraní, vždy navyšoval z první pozice jen ze silnými handami, a s průměrnými vždy dorovnával. Tohle byl již dobrý tell, ale já měl na něj ještě jeden. Druhý tell vycházel z pohybu jeho ruky při sázení. Když byl silný, tak dělal trochu odlišný pohyb, než když se moc necítil a měl handu slabou. Kombinace těchto dvou tells mě z 90% přesvědčila, že má průměrnou handu. Jakmile tedy tento hráč dorovnal BB, tak po něm limpnuli ještě další 4 hráči. Těch jsem se, ale moc nebál, jelikož jsem věděl, že mají nějaké spojené karty na draw, a snaží se využít dobrých pot odds. Téměř žádný hráč, ani ten nejméně zkušený by nešel se silnou kombinací bez raisu do více jak 2 hráčů. (s výjimkou toho, že by čekal po sobě raise) Samozřejmě, že správný tah v takovéto situaci je dát raise, a vyhnat co nejvíce limperů od stolu.

Jakmile se akce vrátila zpátky ke mně, pot byl 1300$, a já držel K♥J♥. Nebyla to sice monster handa, ale v tu chvíli ani handa nejslabší, v což jsem také doufal. Kdybych neměl žádný read na zmiňovaného hráč na UTG, tak bych nejspíše dal check a počkal si na flop. Ale jelikož jsem tedy měl výhodu, že jsem věděl, že tento hráč je v tuto chvíli slabý, tak jsem potřeboval zvolit vhodnou sázku. Protože jsem věděl, že hráči po něm by museli být více agresivní, kdyby měli opravdu silnou handu, tak jsem byl přesvědčen, že jsou pro mě pouze malou hrozbou, a proto jsem vsadil 2000$.

Super agresivní hráči by tento tah udělali, s jakýmikoliv dvěma kartami, protože cítí, že tento pot snadněji ukradnou teď, než aby pokračovali se svou slabou kombinací do pěti hráčů po flopu. Moje taktika je trochu odlišná. Já musím mít alespoň trochu silnou handu pro případ, že by mě někdo dorovnal nebo dokonce re-raisnul. K-Js se shodovalo s mými minimálními požadavky v této situaci, takže jsem se nebál vsadit.

Jak jsem předpokládal, tak první hráč své karty položil stejně tak i druhý, třetí a čtvrtý. Jediný problém byl pátý hráč – button, který šel all-in. Měl větší stack než můj, takže celkový pot byl 14 000$. (300$ z blindů, 1 500$ za 5 callů, 2 000$ moje sázka, 2 000$ jeho call a 8 200$ jeho raise = 14 000$). Takže jsem musel dorovnat 8 200$, abych vyhrál 14 000$, takže pot odds byly 7:4. Na tohoto soupeře jsem měl některé informace. V několika situacích již dával all-in, a věřil jsem, že ve většině mohl blafovat. Pokaždé mu to jeho protihráči složili. Dále jsem ho viděl normálně sázet, a dojít až do showdownu s ne úplně silnými handami. Potom jsem si všiml, že po mém betu podvědomě popostrčil karty do předu, ale jakmile uviděl, že všichni hráči složili, tak si je přitáhl zase zpátky. Tato jeho nedobrovolná podvědomá chyba, ukazovala na to, že předpokládal, že mě někdo dorovná či raisne, a protože tak nikdo neučinil, tak se on sám pokusil o krádež tohoto potu. V tuto chvíli jsem si myslel, že pravděpodobně stojím proti jedné z těchto tří hand.

1. A-X
2. Malý pár
3. Totální blaf (dvě karty nižší než ty moje)

Nepravděpodobně jsem stál proti vysokému páru, jelikož s takovýmito handami se v této situaci musí dát vždy před flopem raise. Pokud by držel A-X, tak jsem byl v nevýhodě 6:5. (pokud X nebyly karty K, Q, J). Jestliže by držel malý pár, tak byl lepší 11:10. A proti čistému blafu jsem byl favoritem já 2:1. Pro každý z těchto případů mi pot nabízel lepší odds (pot odds), než jsem potřeboval pro call (hand odds), a proto jsem jej dorovnal.

Můj soupeř ukázal 7♠6♣, takže můj read na jeho hru byl správný. Na flopu jsem si prožil velice horkou chvilku, dealer nám rozdal 7♥-5♦-4♥. Ale na riveru jsem chytil kinga, takže jsem dál pokračoval v turnaji.

Příklad 2.

Tento příklad bude popisovat 3 hráče v handě, kteří se navzájem pečlivě sledují. Aby každý hráč došel ke správnému úsudku, tak je nutné, aby vidět stůl, očima těch druhých.

Takže sledujeme velký turnaj ke konci prvního dne. Blindy jsou 600$/1200$ a ante je 75$. Před sázkami je tedy pot 2 550$. Všechny stacky u stolu jsou v rozmezí 6 000$ až 29 000$, většina hráčů má stack kolem 18 000$.

První dva hráči karty složí. Hráč A, třetí na řadě, je shortstack se 6 000$. Víme, že tento hráč je stabilně silným hráčem a utrpěl několik badbeatů v řadě. Při BB 1 200$ udělal min raise 2 400$. Pot je nyní 4 950$. Následující dva hráči dali fold. Hráč B, šestý hráč, drží A♦10♠. Jak by měl přemýšlet? A co by měl udělat? Předtím, než se hráč B podíval na jeho karty, přemýšlel o tahu hráče A. Hráč A měl pouze 6 000$, tedy pouze 2,5x velikost potu. A zbývalo mu tedy už jen pár kol, než vypadne od stolu. Z jakoukoli průměrnou handou by tento hráč měl dát all-in, a počkat na výsledek. Ale on toto neudělal, a místo toho dal min raise. Právě toto dělá hráč, když chce nalákat ostatní do potu. Výsledný úsudek tedy je, že hráč A má velice silnou handu. /

Nyní se hráč B podívá na své karty, A-10 off – hraniční handa. Pokud ji máte na první pozici u plného stolu, tak ji s klidem vrátíte dealerovi. Pokud ji chytnete na střední pozici a před vámi všichni složí, tak se s ní dá otevřít pot. Ale pokud víte, že hráč před vámi má silnou handu, jako v tomto případě, tak musíte tuto handu zahodit. Ale hráč B si toto neuvědomí a nezahodí tuto handu, naopak dá s ní raise 5 000$. Další hráč, button, a small blind dají fold.

V tuto chvíli je na řadě hráč C na BB, který má ve svém stacku 11 000$, a prozatím hraje velice dobře. A hráč C jde all-in! Co si o tomto tahu můžeme myslet? Blafuje? Pozorujme tohoto hráče, jak on vidí stůl. Hráč A dal malou sázku, což tedy indikuje sílu. My sice víme, že hráč B usnul a nezaznamenal sílu hráče A, ale hráč C toto nemůže vědět. Hráč C tedy viděl hráče B dávat re-raise, což indikuje silnou handu. A proto dal all-in s jeho 11 000$, a tušil, že bude dorovnán, jak hráčem A pro jeho malý stack, tak i hráčem B, kterému budou hrát dobré pot odds. Není žádné šance, že by si hráč C myslel, že tímto tahem ukradne pot, takže musí mít velice silnou handu. Jak tedy hráč C předpokládal, tak hráč A dorovná, což byl také jeho prvotní záměr. Akce se nám tedy přesunula k hráči B. Co myslíte, měl by dorovnat?

V této chvíli jsme s čtením stolu hotovi. Hráč B nyní ví to, co jsme věděli o chloupek dříve, a to je to, že stojí proti dvou velice silným handám. Přesuneme se nyní k analýze pot odds. Hráč B, si tedy v tuto chvíli uvědomil svoji chybu, a určitě lituje, že se do tohoto potu takhle uvrtal. Tento pocit ho vede k položení karet, ale zároveň ví, že si vytvořil perfektní pot odds. Nikdy do takovéto pasti nelezte. Teorii pot odds si vysvětlíme v následující kapitole, nyní jenom v rychlosti projdeme aktuální výpočty. Začneme tím, že si spočítáme pot. Počáteční pot byl 2 250$. Hráč A vložil celý svůj stack 6 000$. Hráč B dal 5 000$, a hráč C 11 000$. Což je dohromady konečných 24 550$.Hráče B bude dorovnání stát 6 000$, čímž mu pot nabízí odds více než 4:1. Proti jednomu protihráči jsou toto obrovské odds, při kterých byste měli dorovnat, i kdybyste věděli, že stojíte proti vysokému páru. Ale proti dvěma hráčům se tato situace dramaticky mění. Zde platí, že stejně rychle, jak byste měli při těchto odds proti jednomu hráči dorovnat, tak stejně rychle byste měli proti dvěma hráčům položit.

Podívejme se na některé možné kombinace, a jak by si proti nim A♣-10♠ vedlo. Pokud by někdo ze soupeřů držel esa, tak hráč C by si už trhal vlasy. Proti například A-Q, by měl hráč B 6% na výhru, byl by tedy underdog 15:1. Kdyby oba soupeři měli eso, tak pořád hráč B nemá ty správný odds, který by potřeboval. Proti kombinaci A-Ks a Q-Q, má pouze 9% na výhru. Proti A-Ks a 9-9 má na výhru 18%, tedy 4,5:1 underdog. Pouze pokud by nikdo z hráčů neměl eso, tak by měl trochu reálnější šance, proti králů a qeenám má 24%, což je tedy 3:1. (zde už má hands odds, konečně menší než pot odds, a je druhý hned za kingama, protože Q-Q zde má pouze 19%) Díky těmto úvahám by měl hráč B položit. Ve skutečnosti se nakonec hráč B nechal zlákat pot odds a dorovnal. Hráč A ukázala Q♠-Q♣ a hráč C A♦-K♦. A qeeny hru vyhrály.