Související články:

Sdílejte:

Daniel Negreanu: Turn

Mým názorem je, že v jakékoli formě hold´em pokeru je turn tou nejtěžší a nejzásadnější street.

Můžete se naučit, jaké handy hrát pre-flop a také se můžete naučit různým jednoduchým pravidlům tak, abyste hráli slušně i po flopu. Turn je ale street, která odděluje skvělé hráče od těch průměrných.

Samozřejmě, že i river je důležitou street – musíte vědět, kdy zvolit value betting, kdy odhadnout soupeřův blaf nebo kdy sami zablafovat. Nicméně na riveru už je pot obvykle tak velký, že je korektní dorovnat s jakoukoli handou, která má rozumnou šanci na výhru. Dorovnání na riveru tak nemůže být úplně špatné.

Turn je ale tou nejošemetnější street. V limit hold´em pokeru se sázky zdvojnásobují, čímž čtvrtý street získává ještě větší důležitost. V pot-limit pokeru ovlivňuje akce před a po flopu velikost povolených sázek, takže na turnu už můžete čelit velkým sázkám. To neplatí u no-limit pokeru, jelikož maximální sázka není na žádné street nijak omezena – to ale neznamená, že hra na turnu zde není zásadní. Jedinou možnou výjimku tvoří no-limit hold´em pokeru turnaje, u kterých je nejdůležitější street pre-flop.

Na turnu byste již o svých soupeřích měli mít dostatek informací na to, abyste byli schopni zúžit range jejich hand. Turn je street, na které budete muset činit rozhodnutí, která budou pro další vývoj handy klíčová. Níže naleznete typický příklad těžkého rozhodnutí na turnu v limit hold´em pokeru:

Hráč na první pozici raisuje pre-flop a Vy z middle pozice s QQ volíte 3-bet. Všichni skládají a původní raiser dorovnává, jste tedy v heads-upu. Na flop přichází . Soupeř checkuje a Vy betujete. Soupeř následně raisuje. Řekněme, že v tomto případě se rozhodnete pouze dorovnat a počkat si, jak se situace vyvine na turnu (další možností je re-raise, ale tuto možnost si nechám pro jiný článek). Na turn přichází a soupeř betuje. Co byste dělali?

Rozhodnutí závisí na mnoha proměnných. Co může soupeř držet? Existuje několik možností, které byste měli zvážit: AK, KQ nebo Kx a také 66, 99, AA, K9 atd. Pokud by tomu tak bylo, jste drawing dead s pouhými dvěma outy. Ale co jiného ještě může držet? Může držet třeba flush draw? Nebo možná handu jako QJ, QT, 87? Co třeba A9, JJ nebo TT? Všechny tyto kombinace nás mohou porazit.

To je typ situace, kdy nejvíce potřebujete své pokerové znalosti a dovednosti. Budete muset hodně přemýšlet a také zapátrat v paměti po podobných handách, které jste v minulosti proti tomuto soupeři odehráli. Hraje tento hráč hodně hand nebo je na early pozicích většinou hodně tight? Je tento hráč schopen takového kroku, aniž by měl pár králů nebo ještě něco lepšího?

Jakmile si všechny možné scénáře projdete ve své hlavě, je čas na rozhodnutí. Řekněme, že si v tomto případě řeknete, že je 50% šance na to, že Vaše QQ je dobré: co máte dělat? Hádám, že většina z Vás by řekla: „dorovnat na turnu a znova na riveru – to musí být nejlepší způsob, jak tuto handu hrát, správně?“ Má odpověď: NE

Existuje ještě lepší způsob, jak tuto handu hrát (pokud se vůbec rozhodnete ji hrát).

Proč ne raise? Přemýšlejte o tom: Pokud dorovnáte na turnu a na riveru, raise Vás nestojí žádné extra peníze (pokud tedy soupeř není bázlivým typem hráče, který by v případě příchodu strašidelné karty na riveru jen checkoval). Jakmile raisnete na turnu, můžete na riveru klidně jen checknout (např. pokud se bojíte, že jste pozadu).

Krása tohoto způsobu spočívá v tom, že pokud se mýlíte v odhadu a soupeř má krále, vyhrajete extra bet na riveru, pokud chytíte třetí královnu. Uvažujete-li správně a soupeř má draw, získáte extra value z handy tak, že k Vaší případné porážce bude muset soupeř dorovnat dvakrát, nikoli jen jednou. Pokud se navíc soupeř bojí toho, že jeho KK není nejlepší handou, můžete ho přimět i ke složení handy! Takže v kostce – raise je v této situaci lepší ve všech ohledech.

Samozřejmě, že pokud raisnete a soupeř zvolí re-raise, pravděpodobně budete muset složit a přijdete o možnost chytit na riveru třetí královnu. Na druhou stranu si ale můžete být celkem jistí tím, že soupeř by Vás stejně porazil. V opačném případě by skoro určitě nezvolil re-raise.

Nedávno jsem hrál v limit hold´em turnaji handu, ve které jsem se dostal do takovéto situace. Mým soupeřem byl T.J. Cloutier.

Raisoval jsem z buttonu s a T.J re-raisoval z pozice big blindu. Na flop přišlo a T.J betoval (jak jsem očekával). Chtěl jsem zjistit, jak si v handě stojím, takže jsem raisoval a T.J dorovnal. Když jen dorovnal, byl jsem si celkem jistý tím, že mám nejlepší handu.

Na turn přišel a T.J betoval. Proti tomuto hráči jsem již odehrál nespočet hodin a jeho bet se mi zdál podezřelý. Nevěřil jsem, že drží krále a rozhodl jsem se, že své sedmičky nezahodím. Raisoval jsem.

Raise má v tomto případě stejné výhody jako v příkladu, který jsem dříve uvedl:

1) Pokud má T.J. flush draw, donutím ho pro případnou kompletaci zaplatit dva bety.

2) Pokud jsem se mýlil a T.J. má krále, vyhraju extra bet, budu-li mít štěstí a na riveru chytím třetí sedmičku.

3) Pokud se ze strany T.J. jedná o semi-blaf s handou 88 až QQ, mám šanci na to, donutit jej složit (musím ho přinutit k tomu, aby si myslel, že mám krále / trojku nebo full house).

T.J. dorovnal, na river přišla a T.J. následně checkoval. Pokud jsem byl poražen už když T.J. dorovnával na turnu, nemyslím si, že by složil na riveru, takže betování vypadalo jako bezpředmětný tah. Pokud jsem se mýlil, tak je to jen dobře. Pokud jsem měl pravdu a T.J. měl draw, byla v betování na riveru nulová value. Takže jsem checknul, načež T.J. řekl „Ace high“ a já vyhrál pot. Soupeř neukázal svou handu, ale myslím si, že měl buď AJ nebo AT a snažil se o zkompletování AA nebo gutshot straight. Se sedmi potenciálními outy pro něj bylo korektní dorovnat můj raise na turnu.

Toto jsou pouze dva příklady hand, ve kterých se klíčové momenty odehrávaly na turnu. Podobných příkladů ale existují miliony. V tomto článku bych rád pokryl ještě několik z nich.

Během své pokerové kariéry v hold´em pokeru jsem hrál na všech limitech. Všiml jsem tak různých klíčových rozdílů v tom, jak mí soupeři hráli na turnu. V typické $15/$30 hře se hráči bojí toho, že soupeř by raisoval, takže často jen checkují handu, se kterou by měli betovat. Toto jednání se ale s vyššími limity eliminuje a například na limitech $80/$160 hře se už vyskytuje velice zřídka. Zde je příklad:

Před flopem raisujete z middle pozice s AK a dorovná pouze hráče na pozici big blindu. Na flop přichází a soupeř checkuje. Betujete a soupeř dorovnává. Na turn přichází a soupeř checkuje. Co byste měli dělat? To záleží na…. (nesnášíte tuhle větu?)

Bohužel to opravdu záleží na mnoha proměnných. Jakým typem hráče je soupeř? S jakými typy hand dorovnává před flopem? Kdyby měl desítku nebo čtyřku, checkoval by dvakrát? Kdyby měl handu jako 88, hrál by ji tak opatrně? Pointou je to, že korektní hra vyplyne z Vašeho správného readu soupeře. To je důvod, proč je těžké, naučit se dobře hrát na turnu – turn závisí hodně na Vaší schopnosti readu.

Na limitech $15/$30 je oproti limitům $80/$160 častějším jevem to, že hráč s AK se bojí check-raise a proto soupeři dává kartu zdarma. Samozřejmě neříkám, že byste měli betovat naslepo, ale myslím si, že je důležité, zůstat na turnu agresivní – v opačném případě se stáváte předvídatelnými.

OK, tady je poslední příklad:

Hráč limpuje z první pozice a Vy raisujete z middle pozice s JJ. Big blind dorovnává stejně jako limper, takže na flop pokračují celkem tři hráči. Na flop přichází . Oba hráči checkují a následně dorovnávají Vaši sázku. Na turn přichází . Oba hráči checkují. Co byste měli udělat?

je zajisté strašidelnou kartou. Na boardu se také zkompletovala flush a někdo už může mít straight, dva páry nebo trojici. To vše je pravda, ale pravda je také to, že pokud dnes vyjdete z domu, může Vás zasáhnout blesk – a stejně z domu vycházíte každý den! A check-raise bolí mnohem méně než zásah blesku.

Co byste měli v této situaci dělat? Měli byste přemýšlet. Neříkám, že byste měli betovat a neříkám ani, že byste měli checkovat. Korektní hra zde může být určena jen pochopením tendencí soupeřů. Darovat v této situaci soupeřům kartu zdarma může vyústit v katastrofu. Pokud si ale myslíte (nebo jste zachytili signál), že jste poraženi a soupeř jen čeká na Váš bet, betování by samozřejmě bylo hloupé.

Čím více podobných hand Vás potká, tím lépe budete schopni tyto situace analyzovat a rozhodovat se na základě tendencí Vašich soupeřů. Chcete-li svou hru posunout na vyšší úroveň, zlepšení své hry na turnu je dobrým začátkem.