Související články:

Sdílejte:

omaha poker

Minulý článek jsme ukončili úvahou, kdy blafovat donk betem na riveru. Pojďme se podívat na pár takových příkladů.

Příklad 32

Vaše handa: Q♥-Q♦-A♦-7♠

Akce: Tři hráči fold. Button raise 21$, a pouze vy call.

Flop (45$): 9♣-8♠-2♦

Akce: Vy check, soupeř bet 40$, vy call.

Turn (125$): 9♣-8♠-2♦-3♦

Akce: Vy opět check, soupeř opět sází – 99$, vy call.

River (323$): 9♣-8♠-2♦-3♦-J♥

Akce: Vy bet 288$

Preflop a flop hra je standard. Donk bet na flopu by byl také v pořádku.

Na turnu je check-call nejlepší možností. Donk bet by zde nebyl profitabilní, protože bychom museli položit proti raisu – naše handa nemá dostatek equity ani implicitní odds, abychom s ní dohráli river. Možný tah je check-raise pot, jako semiblaf, ale mi jsme se zde rozhodli pro call.

Na riveru jsem svoji draw netrefili, nicméně s dvěmi blockery na nut straight bychom měli dát donk pot bet jako blaf. Ikdyby náš soupeř betoval flop a turn s handami typu 9-10-J-7 nebo 7-10-9-9, tak to pro něj bude stejně těžký call, protože naše hra by odpovídala tomu, že jsme na riveru trefili nut straight draw.

Příklad 33

Vaše handa: J♠-J♥-9♥-K♠

Akce: MP raise 21$, a pouze vy call.

Flop (45$): 8♦-3♦-10♠

Akce: Vy check, soupeř bet 45$, vy call.

Turn (135$): 8♦-3♦-10♠-J♦

Akce: Opět dorovnáte soupeřův bet, tentokrát 135$

River (405$): 8♦-3♦-10♠-J♦-10♥

Akce: Vy donk bet 377$ …

Proti solid hráči je preflop hra lehce loose. Proti běžnému pasivnímu hráči, který vás nechá levněji dojít až do showdownu, je call v pořádku.

Na flopu standardně zahráno. Check-raise nebo donk bet by také šel, ale nemůžeme si zde dovolit dostat 3-bet, a položit tak handy, které mají showdown value. A protože šance dostat 3-bet je vysoká (straight a flush draw na flopu), tak je lepší check-call.

Na turnu jsme trefili set, ale můžeme dát pouze check-call, protože přišla karta do flushe, a není třeba zbytečně sázet.

Na riveru máme full house. První instinkt vám určitě radí dát check, protože mnoho NLH hráčů by zde dalo bet s handami typu 10-x, Q-9, a flushkama. V PLO je, ale situace pravě opačná, zde hráči raději dají check, a nehrnou se na spárovaných boardech zbytečně do problémů. V PLO by většina hráčů betla pouze s 10-10-x-x, 8-10-x-x nebo J-10-x-x. Díky tomu byste měli určitě dát donk bet, a pokusit se tak, soupeře vystavit těžkému okamžiku s flushkama, a nižšími full housy.

Check na riveru bych doporučil pouze proti známému hyper agresivnímu hráči.