Související články:

Sdílejte:

Značení karet

Elastické a neelastické calling range jsou pojmy, které stojí za konceptem, s nímž se potkáte během každé herní relace. V tomto článku vám vysvětlíme, co tyto pojmy znamenají a jak pochopení tohoto konceptu využít k volbě ziskovějších velikostí sázek.

Co jsou elastické a neelastické range?

Pokud hráč drží elastickou handu, bude své rozhodnutí, zdali má sázku dorovnat nebo na ní odpovědět foldem, zakládat na velikosti sázky.

Pokud hráč drží neelastickou handu, nebude své rozhodnutí, zdali má sázku dorovnat nebo na ní odpovědět foldem, nebude zakládat na velikosti sázky. Jeho rozhodnutí je neměnné – buď vždy položí, nebo vždy dorovná – ať už je sázka jakkoliv vysoká.

Obecně řečeno – elasticita sázky je závislá na tom, jak velkou moc má na rozhodnutí velikost betu.

Ve všech příkladech našeho článku budeme pro jednodušší vysvětlení konceptu předpokládat, že hrajeme heads-up a handy jsou zde procheckovány až na river. K tomu navíc přidáme, že existují pouze dvě možná rozhodnutí – položit a nebo dorovnat.

Příklad elastické handy

Naše handa:

Board:

Pot: $10

 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $3 až $5, dorovnáme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $5 až $8, dorovnáme a nebo složíme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $8 až $10, složíme

Jelikož je naše rozhodnutí, zdali dorovnáme nebo složíme, závislé na výši sázky našeho soupeře, tato handa je příkladem elastické calling range. Naše rozhodnutí zde bude flexibilní a v různých situacích se bude lišit.

Příklad neelastické handy

Naše handa:

Board:

Pot: $10

 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $3 až $5, dorovnáme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $5 až $8, dorovnáme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $8 až $10, dorovnáme

Na stejném boardu s odlišnou handou může nastat i úplně jiná situace, při níž bude naše rozhodnutí naprosto jiné. I přesto se však bude současně jednat i o další příklad neelastické range. Podívejme se na to:

Naše handa:

Board:

Pot: $10

 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $3 až $5, složíme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $5 až $8, složíme
 • jestliže náš soupeř vsadí mezi $8 až $10, složíme

V obou těchto příkladech se jedná o neelastické handy, protože velikost sázky nemá žádný vliv na naše rozhodnutí. Ať už je sázka jakákoliv, naše rozhodnutí není flexibilní – zareagujeme vždy stejně.

Elastické a neelastické calling range

V předchozích příkladech jsme si vysvětlili, co jsou to elastické a neelastické handy. Nyní se tedy zbývá podívat na to, jak je to s range.

Vzhledem k tomu, že range se skládá z většího množství hand, můžeme říci, že:

 • jestliže je range tvořena převážně handami elastickými, jedná se o elastickou range
 • jestliže je range tvořena převážně handami neelastickými, jedná se o neelastickou range

Slovo „převážně“ potom v těchto dvou bodech znamená, že o elastické či neelastické range můžeme mluvit v případě, že je tvoří více jak 75% hand daného druhu – tedy například 75% elastických hand, případně 75% neelastických hand.

Pozn. č. 1: Pracovat s range je mnohem vhodnější, než pracovat s jednotlivými handami. Určit konkrétní handu soupeře je totiž většinou docela nemožné.

Pozn. č. 2: Stupeň elasticity range se bude situaci od situace lišit. Některé range mohou být elastičtější než range jiné. V našem článku se budeme věnovat range, které najdeme na protilehlých koncích celé stupnice.

Jak elastickou a neelastickou range rozpoznat?

Asi vás to taky napadlo – jak můžeme zjistit, zdali range soupeře tvoří pouze handy určitého typu (např. 75% neelastických hand)? Nejrychlejší cesta k tomuto poznání povede přes intuici. Pokud máte dostatek zkušeností s přiřazování range vašim protivníkům, potom pro vás nebude těžké říct si: „myslím, že teď drží neelastickou range“. Asi to nebude docela přesné a nepůjde o postup, jak by se k tomuto zjištění chtěl dopracovat úplně každý hráč, na druhou stranu se však jedná o nejrychlejší metodu.

Pokud ve zjišťování elasticity range budete chtít být o něco přesnější, potom byste měli range soupeře rozdělit na konkrétní elastické i neelastické handy. Těm nakonec přiřadíte procentuální hodnotu. Jestliže se na vašem seznamu konkrétních hand objeví více jak 75% elastických hand, potom můžete mluvit o elastické range. Pokud se na vašem seznamu naopak bude nacházet více jak 75% neelastických hand, potom můžete mluvit o neelastické range.

Jak hrát proti neelastické range?

Proti neelastické range se hraje velice jednoduše. Pokud budete držet dobrou handu, vsaďte hodně. Pokud budete držet slabou handu a budete si myslet, že soupeř vaši sázku nedorovná, ale položí, vsaďte málo.

Jediné, co si v případě hraní proti neelastické range musíte pamatovat je, že soupeřovo rozhodnutí je jasně dané, neměnné a že velikost vaší sázky na něj nebude mít vliv.

Neelastických hand se dá snadno využít tím, že se silnými handami vsázíme hodně (jelikož protivníci dorovnají či položí po nízké i vysoké sázce úplně stejně) a ve chvíli, kdy si myslíme, že soupeř by na náš bluf mohl položit, vsadíme málo (protivník totiž složí stejně jak na vysokou tak na nízkou sázku).

Nejlepším příkladem využívání teorie neelastické range je známá věta, která říká: „Žádný hráč není schopný v kterémkoliv sázkovém kole položit full house bez ohledu na to, jak vysoké sázce čelí“. Z toho vyplývá, že pokud vsázíte pouze polovinu potu ve chvíli, kdy protivník drží full house, přicházíte o nemalé peníze.

Čím méně můžete vsadit ve chvíli, kdy chcete, aby váš soupeř položil neelastickou range (přičemž dokážete udržet stejnou frekvenci foldů), tím lépe.

Čím více můžete vsadit ve chvíli, kdy chcete, aby vás soupeř dorovnal (přičemž dokážete udržet stejnou frekvenci foldů), tím lépe.

Příklad hry proti neelastické range

Uvedeme si jeden z nejzákladnějších příkladů hry proti neelastické range. V této handě máme pozici a hrajeme s průměrně dobrým hráčem, který neví co je to floating.

Naše handa:

Board:

Pot: $11

Na tomto flopu je range našeho protivníka neelastická. V podstatě se jedná o range, která se bude striktně dělit jen dva možné druhy hand  – silné handy s kterými bude dorovnávat (vysoké páry jako třeba AQ, overpáry KK a AA, střední pocket páry typu TT a víc, sety, dva páry a střední páry typu A7) a slabé handy, s kterými položí.

Jestliže soupeř skutečně drží silnou handu, na flopu může pohodlně dorovnat jakkoliv vysokou sázku. Každou jinou handu, kterou jsme si nejmenovali výše, bude považovat za slabou (například pár dvojek, či jiný nízký pocket pár) a proto velice pravděpodobně po naší sázce položí.

Na tomto flopu tedy neexistuje žádná handa, s kterou by soupeř mohl dorovnat sázku o velikosti poloviny potu, ale byl donucen složit po sázce o výši celého potu.

Z toho vyplývá, že pokud se s AK na ruce rozhodneme pokračovat c-betem, měli bychom vsadit málo – něco okolo $6. S takovou sázkou dosáhneme stejného výsledku, jako se sázkou ve výši celého potu. Díky tomu minimalizujeme ztráty ze situací, kdy nás soupeř i přes naše očekávání dorovná.

Jak hrát proti elastické range?

Hra proti elastické range je složitější. Jestliže držíte dobrou handu, měli byste sázet tak, aby vás soupeř mohl dorovnat s horší handou. Jestliže držíte slabou handu a myslíte si, že po vašem bluffu by soupeř mohl složit, potom byste měli vsadit dostatečně na to, aby se silnějšími handami skutečně položil.

Pokud víte, že soupeř má pružnou range, musíte měnit velikost sázek v závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout. Jestliže svého soupeře chcete nalákat k dorovnání sázky, měli byste se přiklonit spíše k menšímu betu. Jestliže chcete, aby soupeř své karty složil, měli byste naopak zvolit vyšší sázku. Abyste přitom byli úspěšní, musíte mít mnohem více zkušeností, než při dělání dobrých rozhodnutí ve hře proti neelastické range.

Jestliže držíte silnou handu a váš protivník má elastickou calling range, měli byste výši sázky nastavit tak, aby ji mohli dorovnat pouze soupeři s horšími handami. Pokud vaše sázka bude příliš vysoká, můžete počítat s tím, že budete dorovnáni pouze soupeři, kteří drží lepší handu než je ta vaše. Jestliže je výše vaší sázky příliš malá, budete ztrácet hodnotu z protivníkových hand, které jsou jen o něco málo horší, než ty vaše.

Příklad hry proti elastické range

Máme pozici na přemýšlivého hráče. Na buttonu raisujeme a pouze on, sedící na BB nás dorovnává. Na flop přichází:

Naše handa:

Board:

Pot: $13

Soupeř checkuje. My se rozhodneme pro c-bet $9 a náš soupeř dorovnává. Následuje turn:

Board:

Pot: $31

Po takovém turnu je calling range našeho soupeře elastická. S jeho range totiž bude reagovat odlišně v závislosti na velikosti sázky. Zde je základní přehled toho, co bychom od dorovnání různě vysokých sázek mohli očekávat:

Malá sázka – $16 – slabé draws, silné draws, top pár+

Střední sázka – $23 – silné draws, top pár+

Vysoká sázka – $30 – top pár+

Pokud v této situaci budeme chtít získat nějakou hodnotu z handy slabší než je ta naše, potom bychom rozhodně neměli vsadit vysokou sázku ($30). Pokud bychom na takovém turnu sáhli k takové sázce, znemožníme další hru handám, od kterých bychom mohli získat nějaké peníze – například Jx nebo slabší draws. Vysoká sázka by byla atraktivní pouze pro část protivníkovi range, která nás poráží – například dva páry nebo lepší.

Callů od části soupeřovi range, kterou porážíme, se dočkáme v případě, že vsadíme málo, například $18. Tyto kombinace (jeden pár, flush případně straight draw) uvidíme dorovnávat častěji, neboť ve hře proti nim máme dostatečnou equity.

Elastické a neelastické range – shrnutí

S elastickou a neelastickou range jste se určitě již někdy setkali, i když jste s nimi nebyli dostatečně seznámeni. Zásady konceptu jsou přitom velice jednoduché. Pokud hrajeme proti nepružné range a máme dobrou handu, měli bychom vsadit hodně. S nepružnou range totiž nezáleží na velikosti sázky. Pokud hrajeme proti pružné range a máme dobrou handu, měli bychom vsadit jen tolik, aby nás dorovnal soupeř s handou horší, než je ta naše. S pružnou range totiž na velikosti sázky záleží.

Hra proti neelastické range je jednoduchá, protože abychom maximalizovali naše výhry, půjde pouze o vsázení vysokých sázek, případně o bluffování se sázkami malými. S elastickými range je to složitější. Ve hře proti nim musíme velikost sázek přizpůsobovat tak, abychom z nich dostali co nejvyšší hodnotu, přičemž však nesmíme vsázet tak vysoko, abychom nebyli dorovnáni pouze handami, které nás poráží.