Související články:

Sdílejte:

draw

Dlouho předtím, než se objevil Hold´em, Omaha a všechny další pokerové hry, které dnes známe, zde byl jejich pradědeček – five card draw poker. Tato původní pokerová hra upadla v zapomnění kvůli tomu, že oproti novějším variantám hry nenabízí tolik akce. U Draw pokeru nejsou žádné odkryté karty a jsou zde pouze dvě sázková kola – před a po draw. Každý hráč dostane 5 karet a následně má možnost až tři karty vyhodit a dostat místo nich nové (toto se právě nazývá draw). Existuje mnoho verzí five card draw pokeru: s jokerem za použití balíčku o 53 kartách, high and low, jacks or better to open atd. Tento článek se bude soustředit na nejznámější verzi – Jacks or better to open pot (na otevření potu musí hráč držet alespoň pár JJ). Ke hře této varianty se používá balíček o 52 kartách a vítězí hráč s nejvyšší kombinací. Poznámka: V této lekci předpokládáme, že jste seznámeni se základními pravidly pokeru. Pokud jste v pokerovém světě naprostým nováčkem, navštivte prosím lekci „Základní pravidla v pokeru“, která se nachází v začátečnické úrovni Texas Hold´em kurzu.

Základní pravidla Five Card Draw Pokeru

Začíná první hráč nalevo od dealera. Aby se hráč kvalifikoval pro otevření potu (první sázku do potu), musí držet alespoň pár JJ (opener). Hráči mohou tuto kombinaci rozdělit, ale musí oznámit, co dělají a vyřazenou kartu dát stranou, aby na konci handy dokázali, že opravdu opener drželi. Tato situace může nastat například tehdy, pokud má hráč pár JJ a zároveň čtyři karty stejné barvy a rozhodne se zkusit zkompletovat flush. Pokud nemá nikdo z hráčů dostatečně silnou kombinaci na to, aby otevřel pot, karty jsou rozdány nanovo (takto pořád dokola, až se najde hráč s dostatečně silnou kombinací). Když někdo otevře pot, každý hráč si může vybrat mezi složím, dorovnáním a re-raisem – tito hráči již nepotřebují držet opener. Po prvním sázkovém kole proběhne draw –  každý z hráčů může vyměnit až tři své karty nebo si svých pět původních karet nechat. Po draw nastává druhé sázkové kolo, které končí showdownem. V této herní variantě vyhrává hráč s nejsilnější kombinací. Jak sami vidíte, struktura hry nezajišťuje pravidelné konfrontace hráčů a velké poty, což bylo důvodem toho, že five card draw poker byl zatlačen do pozadí více agresivnějšími variantami hry jako Texas Hold´em nebo Omaha.

Doporučené hodnoty kombinací podle pozice

Stejně jako ve všech ostatních variantách pokeru, i ve five card draw hře je velice důležitá pozice. Jakmile se pot otevře, hráč na UTG musí jednat jako první resp. „popsat“ svou handu svým chováním na draw. Pokud například vytáhne tři karty, tak soupeřům „oznamuje“, že má pár a když vytáhne dvě karty, soupeři si budou myslet, že drží trojici. Díky tomuto prvku můžete zkoušet oklamat soupeře, ale obecně je doporučeno, abyste se soustředili hlavně na value handy a maximalizaci jejího potenciálního vylepšení. Pokud by otevírající hráč v late pozici měl pár AA a zároveň čtyři karty stejné barvy, měl by příležitost přizpůsobit svou draw podle jednání soupeřů.

Early pozice

Pokud máte alespoň AA nebo KK, můžete otevřít pot i z pozice UTG. S největší pravděpodobností máte nejlepší startovní kombinaci. Pokud ale některý ze soupeřů odpoví re-raisem, pravděpodobně jste pozadu proti dvěma párům, trojici nebo made handě. Nejlepší strategií je zde pravděpodobně dorovnání – chcete totiž počkat na draw a vidět, kolik karet soupeř vytáhne. Podle toho podniknete další kroky.

Middle pozice

Chcete-li otevřít pot v middle pozici, doporučujeme Vám, abyste tak učinili v případě, kdy držíte alespoň pár QQ.

Late pozice

V late pozici je přijatelné otevírat pot s párem JJ. Pamatujte si, že když otevře pot dobrý hráč z early / middle pozice, Vy byste měli své pocket JJ zahodit. Pozor byste si také měli dávat na situace, kdy raisnete s JJ z late pozice a některý ze soupeřů zareaguje raisem. Hlavním důvodem, proč nedoporučujeme otevírat pot s JJ z early a middle pozic je ten, že existuje nejméně 50% šance na to, že některý ze soupeřů drží opener, který je lepší než Vaše JJ. Samozřejmě také existuje šance, že nikdo z hráčů opener nemá a Vy tak s JJ vyhrajete ante (37% šance). Nicméně v dlouhodobém horizontu otevírání potu s JJ v early nebo middle pozici přináší negativní EV.

Five Card Draw Odds (Odds na vylepšení kombinace)

Drawing tří karet k jednomu páru

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Jakékoliv vylepšení

28.5

2.5-1

Vytvoření dvou párů

16.6

5-1

Vytvoření trojice

11.11

8-1

Vytvoření full house

1.02

97-1

Vytvoření čtveřice

0.27

359-1

Drawing dvou karet k páru a kickeru

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Jakékoliv vylepšení

25.0

3-1

Vytvoření dvou párů

16.6

5-1

Vytvoření trojice

7.69

12-1

Vytvoření full house

0.83

119-1

Vytvoření čtveřice

0.09

1,080-1

Drawing dvou karet ke trojici

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Jakékoliv vylepšení

10.52

8.5-1

Vytvoření full house

6.06

15.5-1

Vytvoření čtveřice

4.25

22.5-1

Drawing jedné karty ke trojici a kickeru

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Jakékoliv vylepšení

8.33

11-1

Vytvoření full house

6.25

15-1

Vytvoření čtveřice

2.12

46-1

Drawing jedné karty za účelem kompletace straight

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Kompletaci inside nebo gutshot straight

8.33

11-1

Kompletaci open ended straight

16.6

5-1 

Drawing za účelem kompletace flushe

Pravděpodobnost na:

Procenta %

Odds

Drawing jedné karty na zkompletování flushe

18.18

4.5-1

Drawing dvou karet na zkompletování flushe

4.16

23-1*

* – Tato draw je v tabulce uvedena jen pro úplnost, nedoporučujeme Vám, abyste se do této akce pouštěli.

Strategické tipy pro Five Card Draw

Již jsme se seznámili s doporučenou hodnotou kombinací v jednotlivých pozicích a také s drawing odds, takže nyní nastal čas na strategické tipy. Jelikož v této herní variantě jsou pouze dvě sázková kola, musíte z nich „vyždímat“ co nejvíc. Existují dva hlavní způsoby, jak zmást své soupeře – to, jak sázíte a to, jak maskujete skutečnou sílu své handy tím, kolik karet vytahujete.

  • Pokud nepotřebujete maskovat svou handu, měli byste vytáhnout maximální počet karet (tak abyste zlepšili své odds na vylepšení kombinace).
  • Chcete-li ze strategických důvodů zamaskovat svou handu, můžete vytáhnout jiný počet karet. Pokud například držíte trojici, místo vytažení dvou karet vytáhněte pouze jednu. V očích soupeřů nyní držíte dva páry nebo straight/flush draw. Navíc tímto krokem mírně zvýšíte své odds na kompletaci full house. Prostudujte si tabulky výše a podniknete v každé situaci ideální kroky!
  • Nebetujte, pokud máte jen draw s jednou chybějící kartou a nemáte žádnou made handu. Vaše trojice může porazit nevylepšené dva páry Vašeho soupeře, ale obvykle budete dorovnáni nebo raisováni hráčem, držícím lepší kombinaci.
  • Je-li pot již otevřen, raisujte s jakýmikoli dvěma páry. Nicméně pokud jsou Vaše dva páry královny nebo vyšší a za Vámi jsou další hráči, zvolte slowplay.

Starší generace hráčů si draw poker velice dobře pamatuje, ale mnoho nových hráčů ani neví o jeho existenci, jelikož se tato herní varianta objevuje jen zřídka. Studium této herní varianty Vám dá nezbytné základy dobrého pokerového vzdělání a obeznámí Vás se strategickými koncepty a odds, které se vztahují na všechny varianty pokeru.