Související články:

Sdílejte:

mmt-priklady

Situace: Jsem v počáteční fázi turnaje s 1060$ buy-inem. Blind jsou 10/20. U stolu sedí tři pravidelní hráči, a to hráč 3,5 a 7, zbylé hráče neznám.

Moje handa: 3♠-3♦

Preflop akce (30): Všichni fold, a já dávám s trojkami open raise 80. BB dorovnal.

Flop (170): A♥-10♥-2♠

Akce: Hráč na BB dává check.

V této situaci proti dobrým hráčům málokdy uvidíte v jejich handě eso. Je to dáno tím, že tito hráči ví, že se jim bude slabé eso hrát mimo pozici velice špatně a mohou také lehce ztratit velký pot, takže raději hrají silná esa, kterých je méně. A pokud už by můj soupeř silné eso měl, tak by s ním pravděpodobně dal reraise preflop.

Dík tomu, že na tohoto hráče nemám žádný read, tak budu postupovat klasickou cestou. Tento board není nijak nebezpečné, a protože je malá šance, že by měl soupeř v calling range mimo pozici eso, tak budu představovat eso já, a dám c-bet.

Akce: Dávám bet 133, a můj protihráč mě dorovnává.

Protože dorovnal, tak bych ho tipl na flush draw 8-8, možná 10-10, 9-9, slowplay set, a možná i slabší eso.

Turn (436): K♠

Akce: Hráč 2 dává check.

Mohl bych dát další bet, ale donutil bych položit jenom slabší handy, a těch je v soupeřově range už málo.

Kdybych měl více outs na nuts, tak bych o raisu přemýšlel, ale dokonce, ikdyž padne trojka na river, tak může mému soupeřovi dát flush. Zvolním tedy.

River (436): 5♠

Akce: Hráč 2 dává opět check.

Nyní bych řekl, že je jeho handa slabá. Pravděpodobně sedí na netrefené flush, nebo má slabé eso. Ale i přesto se rozhodnu dát check. Vím, že bych si mohl pot proti některým handám vyblafovat. Ale v této části turnaje se nebudu pouštět do dalšího blaf-betu, a dám raději check.

Akce: Dám tedy check, a hráč 2 překvapivě ukazuje A♦-Q♠, což teda po celou dobu hrál velice slabě.