Související články:

Sdílejte:

mmt-priklady

Situace: Následující handa předchozího příkladu. Velký roční turnaj s buy-inem 1060$, garantovaná výhra je 1M$. Momentálně se hraje na bublině.  První vyplácená částka je 2054$, pro vítěze je pak připraveno 353 185$. Ve hře je mnoho hráčů ze satelitu, pro které jsou první vyplácené pozice desetinásobkem až stonásobkem jejich původního buy-inu. Tito hráči hrají většinou na bublině opatrně, čehož zkušenější soupeři využívají.

Já jsem momentálně chipleader, a u stolu jsou hráči s menšími stacky i okolo 10M. Můžu tedy zvesela využívat svého stacku, a jejich strachu z vyřazení blízko peněz.

Moje handa: Q♠-10♥

Preflop akce (4680): Hráč 6 opět raise 9600.

Nyní vsadil 4xBB. Díky tomu, že je UTG, tak bych řekl, že má silnou handu a nechci ji hrát v multiway potu. Někteří hráči i takto raisují slabší handy typu Q-Q až 10-10, protože se bojí na flopu over karet. Mezi tyti případy se řadí i A-K a A-Q.

Já samozřejmě svojí handu za 9600 proti UTG hrát nebudu.

Akce: Dávám fold, a stejně tak i zbytek dost pasivních hráčů. Hráč 6 bere pot, a ukázal nám Q-Q.