Související články:

Sdílejte:

headsUp

Představte si, že jste na riveru, a váš soupeř dal check. Kdy byste měli blafovat?

Předtím, než si odpovíme na základní otázku, co že to vlastně znamená blafovat v HU? Tak si uvedeme příklad.

Preflop akce:  My raise, soupeř call.

Flop: My c-bet, a soupeř call.

Turn: Oba jsme dali check.

Pot: 200$

Board: K♥-K♦-4♥-3♣-2♠

Akce: Soupeř opět check.

Je to naše první společná handa, a nemáme na něj žádný read.

Otázka: S jakými níže uvedenými handami bychom měli nejvíce inklinovat k blafu?

1. A-high

2. 8-high

3. Nízký pár

Odpověď: 8-high

V této situaci se dá blafovat jenom s 8-high, protože soupeř může položit lepší handu. K podrobnějšímu vysvětlení se dostaneme níže.

Otázka: Co by náš soupeř mohl pravděpodobně držet?

Odpověď: Na soupeře nemáme žádný read, takže se musíme řídit jen jeho hrou v této handě. Určitě nehraje s odpadem, protože by se nedostal na flop. Na flopu c-bet dorovnal, ale na turnu už hrát nechtěl. Nejvíce by to tedy mohlo sedět na netrefenou flush draw (Q♥-J♥), A-high, či také střední nebo nízký pár (A-4, 7-7).

Když tedy držíme A-high nebo Q♣-2♣, tak nebudeme blafovat, protože naše handa může být nejlepší. Toto obvykle platí v HU pro A-high, obzvláště v situacích, kdy náš soupeř ukázal slabost dvěma checky po sobě. A když víme, že soupeř položí proti river betu horší handu, a dorovná s lepší, tak nemá smysl betovat, takže je lepší dát check.

Ale pokud bychom měli 8-high, například 8♦-7♦, tak náš soupeř téměř nikdy nebude mít horší handu. Ale díky tomu, že proti betu může zahodit nejnižší pár nebo A-high, tak je profitabilnější dát na riveru bet.

Je dobré ještě poznamenat, že tyto river blafy jsou snazší, když máme pozici. Kdybychom například v tomto příkladu hráli první, tak bychom na riveru viděli jen jeden soupeřův check, a tím pádem bychom nemohli lépe určit jeho range, a mohli bychom i více počítat s variantou, že má trips Kingů. Takhle jsme viděli dva slabé checky po sobě, takže se nám hrálo lépe.

Shrnutí:

1. Blafování je nejlepší, když máte pozici, váš soupeř ukázal značnou slabost, a vaše handa nemá žádnou showdown value.

2. Blafování je mnohem horší mimo pozici.

3. Neměli byste blafovat, když vaše handa může být nejlepší. Stačí i dobrá high karta na nespojeném boardu.