Související články:

Sdílejte:

headsUp

Předpokládejme, že váš efektivní stack je malý. Řekněme 10BB nebo méně. Vašim cílem by mělo být rozhodnout hru preflop, protože na post flop hru už nezbývá moc prostoru.

Tato situace je jedna z nejdůležitějších v Heads Upu, protože s mnoha handami můžete riskovat celý váš stack. Pojďme se tedy na hru na short stacku podívat více zblízka.

Zaprvé pokud váš soupeř limpne z Buttonu, tak je potřeba raisovat all-in širokou range. Na stole bude přinejmenším 20% vašeho stacku, a soupeř neukázal žádnou sílu.

Například blindy jsou 50$/100$ a vy máte stack 800$. Soupeř dá limp, takže na stole už bude 200$, což je čtvrtina vašeho stacku. Když byste dali check, tak budete hrát po flopu mimo pozici. Takže raisem preflop získáváte velkou fold equity, a nulujete protihráčovi výhodu, kterou má díky pozici po flopu.

Zadruhé, pouze pokud váš soupeř není vyloženě pasivní hráč, tak byste měli hrát preflop fold nebo raise. Toto speciálně platí proti hráči, který vám útočí na preflop limpy nebo na malé min raisy. Proto je také lepší dát rovnou all-in.

Předpokládejme, že blindy jsou 500$/1000$ s efektivním stackem 10000$. Vy dáte z Buttonu raise 3000$, a soupeř dá reraise all-in. Pak v potu bude 13000$ a vás call bude stát 7000$. Pot odds skoro 2:1 vám tedy dovolují dorovnat, protože pro nejhorší scénář, když máte na ruce pár, ale soupeř má pár vyšší, jste v nevýhodě 2:1.

Takže než abyste byli nuceni dělat nějaký riskantní call, tak je lepší dát rovnou all-in, a mít fold equity.

Vaše preflop rozhodování by tedy mělo být jenom mezi fold raise all-in. Samozřejmě, že ve speciálních situacích je lepší někdy jen dorovnat. Například, když máte monster, a váš soupeř vždy trestá vaše limpy, ale proti preflop all-inu dá fold.

Kdy tedy dát fold nebo raise all-in, záleží na vaší handě, a vašem soupeři. Například, když by váš soupeř dorovnával all-in jenom s A-A nebo K-K, tak budete raisovat každou svoji handu, protože soupeř dá v 99% fold.

Na druhou stranu, když víte, že dorovná s ATC, tak vám na all-in bude stačit lehce nadprůměrná handa, a fold dáte se zbytkem.

Samozřejmě, že vaši soupeři nebudou patřit do výše uvedených extrémních případů, takže níže je uvedena tabulka s přehledem +EV all-in hand v porovnání s efektivním stackem, a procentuálním výčtem hand, s kterými soupeř dorovná.

Open all-in handy proti loose hráči (Blindy 50$/100$)

Efektivní stacky % call hand +EV handy na all-in
300$ Všechny handy 2-2 až A-A, A-x až 10-x, 9-5+, 9-2s+, 8-6+, 8-4s+, 7-6+, 7-5s+
500$  Top 85%     2-2 až A-A, A-x až Q-x, J-5+, J-2s+, 10-7+, 10-5s+, 9-8+, 9-6s+, 8-7s+
700$  Top 55%  2-2 až A-A, A-x až K-x, Q-5+, Q-2s+, J-8+, J-6s+, 10-9+, 10-7s+, 9-7s+, 7-6s+
1000$  Top 40%  2-2 až A-A, A-x, K-8+, K-6s+, Q-J+, Q-10s+

 

Z výše uvedené tabulky vidíme, že na short stacku je proti loose hráči profitabilní all-in raise s každým párem a Esem. Čím je vyšší stack a soupeřovi nároky na dorovnání, tím lepší handu potřebujete.

Proti tight hráči je tato tabulka o mnoho jednoduší.

Open all-in handy proti tight hráči (Blindy 50$/100$)

Efektivní stacky % call hand +EV handy na all-in
300$  Top 65% Všechny handy
500$  Top 35% Všechny handy
700$  Top 25% Všechny handy
1000$  Top 15% Všechny handy

 

Když jste na short stacku, tak tight hráč je nejlepší oponent. Měli byste mu dávat all-in se vším, protože tyto „malé“ výhry bohatě stačí na kompenzaci situace, když prohrajete.

S hráči, proti kterým budete na short stacku profitabilně all-inovat každou handu, se určitě setkáte. Například, předpokládejme, že dáte all-in 3BB proti hráči, který drží 10♣-4♦. S takovouto handou soupeř vyhraje 1 ze 3 proti top 50% handám. Navíc má soupeř 2:1 pot odds, takže by měl dorovnat. Ale mnoho hráčů zde dá ihned fold, protože nechtějí s odpadem riskovat. A přesně proti těmto hráčům byste měli dávat s většinou hand preflop all-in.

Nicméně, i když s ATC proti tight hráči budete all-inem profitovat, tak byste takto neměli vždy hrát. Toto obzvláště platí proti pasivnímu hráči. Pasivní hráč se totiž často dá obehrát strategií min betů, stejně jako při deep stacku. Samozřejmě, že když budete mít 3BB, tak nemá smysl dávat limpy a min raisy. Ale při stacku kolem 10BB to je už lepší strategie, než dávat lehce +EV all-iny.

Také je třeba si uvědomit, že i slabý tight hráč si všimne, že dáváte pokaždé all-in, takže se přizpůsobí a otevře svoji range. Je dobré svoji strategii mixovat, a dát někdy min raise nebo limp.