Související články:

Sdílejte:

Implied odds

Víte, že v pokeru existují situace, kdy můžete odhlédnout od základního výpočtu pot odds? Ano, správně – jedná se o chvíle, kdy očekáváme, že po sestavení našeho draw vyhrajeme nad soupeřem hodně peněz a máme tedy dobré implied odds.

V minulém díle jsme se implied odds věnovali pouze okrajově, dnes na problematiku nahlédneme podrobněji a především si uvedeme příklady dobrých a špatných implied odds.

Implied odds jsou v podstatě rozšíření pot odds, které vám pomohou v rozhodnutích, zdali je pro vaší drawing handu výhodné dorovnat soupeřův raise. Implied odds vám v podstatě říkají, kolik můžete ze soupeře vylákat, pokud svou draw sestavíte.

Jestliže po sestavení vaší draw očekáváte, že ze svého soupeře vydobydete hodně peněz, máte dobré implied odds. Jakmile však očekáváte, že po sestavení vaší draw soupeř do banku už jen těžko něco přispěje, máte špatné, nebo dokonce vůbec žádné implied odds.

Rozdíl mezi implied odds a pot odds

Na rozdíl od pot odds, u implied odds bohužel neexistují žádné přesné matematické vzorce a jednoduchá pravidla. Nikdo z nás přeci není věštec, který dokáže přesně určit velikost potu na showdownu. U implied odds je možné zjistit pouze částku, kterou je třeba získat ze sestavené draw, aby se naše dorovnávání stalo výdělečným (zmíníme se o tom na konci našeho článku).

U implied odds je tedy vaší jedinou možností dobře odhadnout svého soupeře a pochopit danou situaci. Z toho plyne, že čím déle sedíte u stejného stolu a s těmi samými lidmi, tím lépe byste měli implied odds číst. Čím více budete hrát, tím více se o implied odds při jednotlivých drawing hands dozvíte a tím snadnější pro vás bude provádět přesné odhady u konkrétních protihráčů.

Pokud se však problematiku implied odds zajímáte čerstvě, zde je několik situací, které by vám mohly pomoci objasnit dobré a špatné implied odds:

Dobré implied odds

Držíte a na flop přijde .

V této situaci držíte otevřenou straight draw. Pokud váš soupeř vsadí, máte velmi dobré implied odds, protože pokud dorovnáte, je velmi pravděpodobné, že po případném sestavení vaší draw vyhrajete hodně peněz. Soupeř zde jednoduše velmi špatně odhadne sílu vaší ruky a pokud drží něco takového jako K-A, bude to pro vás zlatý důl.

Slabé implied odds

Držíte a na flop přijde .

I v této situaci držíte otevřenou straight draw, avšak zde jsou vaše implied odds o moc horší. Jestliže na flop přijde A nebo 9, je větší pravděpodobnost, že soupeř se takového boardu zalekne. Vaši protivníci si spíše uvědomí přítomnost vysoké, než nízké postupky. Je tedy velmi malá šance, že vás z takové handy soupeři nebudou podezírat a doplatí vám hodně peněz. A k tomu se přidává ještě možnost, že jeden z protivníků bude hrát na straight taky.

OBECNĚ TEDY PLATÍ, ŽE ČÍM VÍCE JE VAŠE HANDA NENÁPADNÁ, TÍM LEPŠÍ IMPLIED ODDS Z NÍ PLYNOU.

Jak implied odds ovlivňují naši hru?

Pro někoho to může být skvělá věc, někdo z ní však moc šťastný nebude – implied odds do jisté míry ruší vzorec chování, který plyne z pot odds. Jestliže očekáváte, že z vašeho soupeře po sestavení handy vytaháte hodně peněz, můžete si dovolit dorovnat i raisy, které vám jinak pot odds zakazují.

Tak například – pokud máte nut straight draw, pravděpodobnost, že zkompletujete svou draw je přibližně 5 ku 1. Pokud váš soupeř vsadí $25 a vytvoří tím pot v hodnotě $100, dává vám to přibližnou hodnotu 4 ku 1 na dorovnání. Kdybyste v této situaci založili své rozhodnutí pouze na pot odds, soupeřův raise byste v žádném případě dorovnávat neměli. Pokud jste však přesvědčeni, že máte příznivé implied odds, dorovnávat budete. V této chvíli totiž více profitujete z dotvoření vaší draw, než z foldnutí handy.

Základní pravidla implied odds, která byste si měli pamatovat:

Pokud máte příznivé implied odds, můžete si dovolit dorovnávat navzdory dobrým pot odds.

Pokud máte špatné, nebo snad vůbec žádné implied odds, striktně se držte pot odds.

Výpočet implied odds

I když není možné spočítat, kolik s vašimi implied odds vyhrajete, je možné spočítat, kolik musíte vyhrát, aby bylo vaše dorovnávání raisů ziskové. Tento výpočet je velmi jednoduchý.

Odečtěte si pot odds z pravděpodobnosti trefení vaší draw. To vám dá nový poměr, který můžete porovnat s částkou, jíž musíte dorovnat, čímž zjistíte, kolik peněz z vašeho soupeře musíte vymámit později (aby bylo vaše dorovnání ziskové).

Příklad výpočtu implied odds:

Řekněme, že držíte flush draw a soupeř vsadí $10 do $10 banku. To znamená, že budete muset dorovnat $10, abyste vyhráli pot v hodnotě $20.

Poměr na zkompletování naší draw: 4,2:1

Pot odds: 2:1

Draw odds – pot odds = 2,2 : 1

Takže vaše požadované výhry z implied odds jsou 2,2:1. Pokud tuto částku vynásobíme částkou $10, kterou nyní musíme dorovnat, dostaneme $22. To znamená, že jakmile se má dorovnání $10 vyplatit, musíme z našeho soupeře v průběhu této handy dostat $22.

Shrnutí

Implied odds jsou užitečné při rozhodování, zdali dorovnat sázku a nebo složit, i když už máte vypočtené pot odds. Pokud nemáte příznivé odds pro dorovnání sázky a případné dotvoření vaší draw, pak je dorovnání ospravedlnitelné ještě v případě, že máte dobré implied odds. U pot odds byste se měli držet v případě, že máte slabé, nebo žádné implied odds a nebo ve chvílích, kdy implied odds špatně rozeznáváte.

Nakonec je třeba poznamenat, že v případě, kdy je váš soupeř all-in, nemáte žádné implied odds, protože pokud jste v bojích o pot zůstali jen sami, nechystá se už žádné další sázení. Buďte velmi opatrní při dorovnávání velkých raisů a ujistěte se, že jejich dorovnávání pokryje částku, kterou potřebujete v souladu s implied odds vyhrát.

A nezapomeňte – nejlepší způsob, jak implied odds porozumět, je hrát, hrát, hrát.