Související články:

Sdílejte:

Celkem existuje v pokeru 2 598 960 různých karetních kombinací, které mohou ovlivnit chování hráčů při sázení. Jejich hodnota je odstupňována podle toho, jakou mají teoretickou četnost výskytu. Při stanovování vítězné kombinace není nikdy rozhodujícím kritériem barva karetního listu. Zrovna tak se neberou v úvahu karty, které se nevejdou do pětice nejlepších. Jestliže mají dva hráči stejně hodnotné vítězné kombinace, je bank rozdělen mezi hráče. Je také důležité si uvědomit, že cíl hry v pokeru nespočívá v honbě za nejlepšími kombinacemi. Úspěšnost hráče není totiž měřena tím, kolik vyhraje her, ale tím, kolik vyhraje peněz. To je odvislé nejen od toho, jak dokáže hráč sázet a číst soupeřovu hru, ale také to závisí na jeho schopnostech analýzy možností, které z hlediska kombinací pokerová hra nabízí.

V holďemu je extrémně důležité umět „číst“ karty (READ THE BOARD), které jsou rozdány dealerem jako společné pro všechny hráče doprostřed stolu. Je třeba včas dokázat odhadnout, které kombinace jsou v průběhu hry ještě možné a které jsou naopak téměř nereálné nebo stoprocentně nemožné. V prvé řadě se budeme asi snažit identifikovat nejlepší kombinace, které mohou být ještě prakticky k dispozici. Pokerový termín pro takovou nejlepší možnou kombinaci je THE NUTS. Jestliže budete mít nejlepší možnou kombinaci, budete vědět, že nemůžete prohrát. Nemůžeme například čekat na postupku v barvě, pokud se mezi pěti společnými kartami neobjeví alespoň tři listy stejné barvy, jejichž hodnoty nevylučují vytvoření postupky s pomocí karet, které držíme v ruce jako zakryté. Pro vytvoření kombinace poker musí být zase mezi společnými kartami k dispozici alespoň pár. To samé platí pro full house. Například jestliže jsou na flopu karty 337, potom zavřené karty 37 nebo 77 v rukou hráče vytvářejí kombinaci full house. Ruka 77 je lepší, protože vytváří vyšší kombinaci. V tomto uvedeném případě by bylo možné považovat za THE NUTS zavřenou kombinaci dvou trojek, za SECOND NUTS karty 77 a za THIRD NUTS karty 73.

Vůbec, v případě kombinace full house se může situace vždy hodně zamotat a i hráč, který nehraje poker poprvé, může lehce podlehnout například charismatickému kouzlu es a nakonec ztratit dost peněz. Vezměme si v této souvislosti třeba klasickou situaci, kdy jeden hráč drží v ruce 2♣ 2♦ a druhý má například A♠ K♠. Na flop přijde A♣ A♠ 2♠. Hráč namlsaný trojicí es a ještě nadějí na fleš špatně přečte chování soupeře a začne nenápadně v počátečním průběhu sázek vytahovat z prvního hráče sázky, aby si připravil půdu pro závěrečný úder. V tomto úsilí nepoleví ani po čtvrté rozdané společné kartě, kterou je 3♠, jež přináší ještě větší vidinu fleše. Po páté kartě, kterou je 4♠ a uzavírající jeho fleš, se již pak neudrží a natlačí do banku žetony jako buldozer. Hráč držící dvojkový full house již po flopu se ale rozhodne srovnat a naprosto soupeře znechutí svojí vítěznou kombinací. Nesmíme zapomenout, že společné karty v holďem pokeru dávají prostor pro celé spektrum kombinací a můžeme se o tom přesvědčit i v jedné jediné hře. Vezměme si například sestavu společných karet 55432. Tato sestava otevírá u jednoho stolu s deseti hráči a v jediné hře teoretický prostor třeba pro 6 kombinací typu full house, čtyři kombinace typu ulice a celou řadu kombinací typu fleš včetně postupky v barvě. Full house budou mít hráči s kartami 54,53,44, 33 a 22, přičemž nejhodnotnější full house je v tomto případě u hráče s kartami 54, tj. plný dům ve tvaru 55544. Dále tady mohou být hráči, kteří budou mít kombinace typu ulice, tj. hráči například s kartami 6A, 67, 68, 69. Hráč s kartami 67 má ulici 76543. Dvojice karet 68 a 69 vytvářejí identickou ulici 65432 a hráč s kartami 6A má ulici ve tvaru A2345. Navíc může mít některý z hráčů místo ulice dokonce i postupku v barvě (straight flush). Pokud by byly na stole například karty 5♠ 5♦ 4♠ 3♠ 2♣, potom by byl tím hráčem, který by v našem případě vypálil absolutně všem (včetně hráčů s kombinacemi full house) rybník, hráč s kartami 67 v barvě pikové. Těšil by se totiž z postupky v barvě 7♠ 6♠ 5♠ 4♠ 3♠.

Jestliže hodnotíme, jak dobré jsou naše dvě zavřené karty (hole cards), je třeba si uvědomit, jak naše karty vůbec hrají. Obecně lze říci, že je výhodnější, když se obě naše zavřené karty podílejí na kombinaci, se kterou musíme hrát. Pokud hrajeme jen se všemi společnými kartami na stole (PLAYING THE BOARD), musíme počítat s tím, že náš soupeř bude mít minimálně stejně tak dobré karty jako my. Před flopem nemáme ještě pokerovou kombinaci, takže lze počítat za zatím nejlepší karty dvojici es (POCKET ACES) nebo dvojici králů (POCKET KINGS). Obecně jakýkoliv pár (POCKET PAIR) je poměrně dobrým východiskem pro další hru. To samé platí o vyšších dvojicích nejlépe v barvě, jako jsou KQ nebo AJ. Pokerovou kombinaci lze vytvořit po flopu (tj. po vyložení prvních tří otevřených karet – community cards) a vyšší pár může být dobrým východiskem pro další hru. Je vždy nadějnější, když máme v ruce dvě karty, které hrají, než když hrajeme pouze se společnými kartami na stole. Řekněme, že na stole je flop 97Q a my držíme karty 97. Naše kombinace je potom 9977Q. Máme tedy dva páry doplněné jednou kartou (kicker).

Můžeme také skoro analogicky dostat karty 7Q ke flopu 997 a naše kombinace bude na první pohled stejná, tj. 997Q. Naše vyhlídky budou ale v prvním případě poněkud nadějnější, protože bude existovat méně zavřených kombinací, které nás mohou porazit -porážejí nás karty 9Q a QQ. Ve druhém případě se musíme obávat více, neboť nás bude porážet jakýkoliv pár s většími kartami, než jsou sedmičky (například již 88). Zrovna tak nás porazí vyšší karta se sedmičkou (7K,7A) a také devítka s jakoukoliv kartou (například 98, 910,96 atd.). Naprosto ve střehu musíme být pochopitelně při sázení v případě, když se mezi společnými kartami objeví 3 karty stejné barvy. Potom musíme vždy počítat s tím, že někdo může mít v ruce dvě karty stejné barvy, a tedy půjde do sázení s kombinací fleš. Snad nejhorší je situace, když flešové karty dojdou soupeři jako čtvrtá (TURN) a pátá (RIVER).

Pokud držíte v tomto případě již po flopu vysokou ulici, může to nakonec i hodně bolet.

Jednou jsem v závěrečné fázi internetového turnaje dostal karty hodnot JT (anglický přepis karet J10), které hraji s oblibou, protože se jedná o iniciály mého jména. Ve flopu bylo Renaultové eso, srdcový král a Puškinova Piková dáma. Soupeř dostal srdcové karty: desítku a šestku. Mohu prozradit, že když nakonec protihráči na stůl došly další dvě srdcové karty, nebylo to sice na srdeční infarkt, ale určitě se dalo v té chvíli uvažovat o rozbití počítačového monitoru. Pokud by se nejednalo o drahou plochou obrazovku, možná by k tomu i došlo.

Když zkrátka držíme v ruce nějaké hodnotné nestejnobarevné karty, je pro nás vždy příjemnější, pokud se na stole objeví flop spíše s náběhem na duhu (RAINBOW je pokerové označení pěti společných karet, v nichž jsou čtyři karty různých barev) než s náběhem na fleš. Jestliže pro hráče v průběhu hry již hrají čtyři karty stejné barvy, a má tedy náběh na fleš, pak o něm můžeme v pokerové mluvě říci, že je tzv. on flush draw – tedy doufá, že pro něj dealer vytáhne pátou flešovou kartu. Když hráč čeká na dvě flešové karty, řekne se zase o něm, že je na runner-runner draw. Po flopu to může být vždy velmi riskantní čekání, neboť pravděpodobnost, že vám obě karty TURN a RIVER doplní vysněnou fleš, je velmi malá.


Podívejme se ještě nakonec na dva příklady, jak lze uvažovat o kartách na stole při holďemu.

Společné karty (community cards) jsou 3♣ 2♣ 4♠ K♦ Q♠:

 • nemusíme se bát fleše, protože na stole nejsou alespoň tři karty stejné barvy
 • reálně zde mohou být ulice (při kartách hráčů – hole cards A5, 56)
 • může zde být nejvyšší trojice (top set) při kartách hráče KK
 • je vyloučené, aby některý z hráčů měl full house, poker nebo ulici v barvě
 • nejlepšími možnými zavřenými kartami (THE NUTS IN THE HOLE) jsou pětka se šestkou, které tvoří spolu s kartami 234 nejvyšší ulici

Společné karty jsou 7♥ 7♦ 10♥ 9♥ A♠:

 • nejlepší možnou kombinací (THE NUTS) je ulice v barvě při zavřených kartách J♥ 8♥
 • druhou nejlepší kombinací (SECOND NUTS) je poker při zavřených kartách 77
 • zavřené karty AA vytvářejí nejlepší full house
 • další kombinace full house (v sestupném pořadí) mohou existovat při zavřených kartách 1010,99, A7, 107 a 97
 • společné karty nevylučují fleš
 • ulice je možná při zavřených kartách 68 a 8J
 • hráč s kartami A♥ 8♥ bude mít nejlepší barvu (NUT FLUSH) a navíc bude vědět, že jeho kombinace karet vylučuje, aby někdo jiný měl postupku v barvě – musí se ale obávat kombinací poker a full house
 • zavřené karty A7 vylučují poker, ale je třeba se v jejich případě obávat lepších kombinací full house, které tvoří zavřené karty AA, 1010 a 99