Související články:

Sdílejte:

Jak hrát s deep stackem?

Zatímco strategie hry se short stackem je velmi jednoduchá, v případě deep stack hry je situace o mnoho složitější. Do karet nám totiž hraje mnohem víc faktorů v čele s implied odds a reverse implied odds. V našem dnešním článku si rozebereme hlavní úskalí deep stack hry a vysvětlíme vám, jak při ní dělat správná rozhodnutí.

Co to znamená být deep stack?

Obecně řečeno, hrát deep stack znamená zapojit se do boje o pot, v němž má vedle vás ještě alespoň jeden další hráč 200 a více big blindů. Pokud máte 200 big blindů a hrajete s hráčem, který má big blindů třeba jen 100, nejedná se o deep stack hru, neboť efektivní stack je právě 100 BB (jednoduše do hry nemůžete vložit více, než je výše stacku vašich protihráčů).

Rozdíl mezi deep stack hrou a hrou na short stacku

Hra na short stacku je velice omezená a většinou se soustřeďuje na odehrání prémiových hand, které se hrají agresivně. Správná short stack strategie je ve většině případů oproštěna od všech bluffů a semi-bluffů a hráči při ní obvykle přicházejí o možnost hrát na turnu a riveru, jelikož na tuto hru už většinou nezbývají žádné žetony.

Deep stack hra je o mnoho rozmanitější. Obsahuje všechny výše zmiňované nedostatky short stack strategie, díky čemuž se potýkáme s mnoha dalšími důležitými rozhodnutími. S výší stacku se také zvyšuje efekt variance, implied odds, reverse implied odds, dále se zvyšuje i důležitost pozice a fakt, zdali hrajeme proti horšímu, nebo lepšímu hráči, než jsme my sami. Hra s deep stackem je tedy rozmanitější, ale také mnohem náročnější.

Na co bychom si měli u deep stack hry dát největší pozor?

Kdybychom tuto otázku odlehčili, odpověděli bychom na ni tak, že největší pozor bychom si měli dát na to, abychom neztratili celý svůj stack. I když to možná bude znít bláznivě, s tímto tvrzení souvisí v podstatě všechny faktory deep stack hry:

  • při hře deep se snižuje hodnota všech kombinací, třeba i AA
  • při hře deep je pozice klíčovým faktorem
  • při hře deep bychom se měli soustředit na boje s výrazně slabšími hráči, než jsme my sami
  • při hře deep bychom měli zapojit bluffy, semi-bluffy a všechny další strategické tahy
  • při hře deep bychom měli hrát nízké páry a suited connectory
  • při hře deep bychom měli více než kde jinde přemýšlet!

Snižování hodnoty karetních kombinací

Při hře deep se drasticky snižují hodnoty karetních kombinací. Tak například s 20 BB stackem je handa typu AJ velice silná. Pokud vás trefí flop a půjdete all-in, váš oponent velice rád dorovná s potenciálně horšími kartami. Jestliže však budete držet slabší kombinaci, moc se toho neděje, prostě jen ztratíte 20 BB stack.

Pokud však hrajete deep stack hru, váš protivník jen těžko bude dorovnávat vysoké sázky s marginálními handami, kterým vaše karty lehce dominují. Mohli by ztratit až příliš mnoho. Jestliže tedy vyhrajete, obvykle půjde jen o pár žetonů. Ale pokud prohrajete, často to bude spousta žetonů.

A stejné je to také s top páry. Sice jsou stále ještě výdělečné a hrát byste je měli, ovšem dávejte si velký pozor! Musíte hrát chytře, kontrolovat pot a samozřejmě si hlídat, zdali hrajete z pozice, nebo mimo ni. Pokud to půjde, omezte hru mimo pozici na minimum a oproti tomu zvyšte frekvenci her z pozice.

Zvyšování hodnoty ostatních karetních kombinací

Asi už jste se dovtípili, že pokud se snižuje hodnota párů, na druhou stranu se musí zvyšovat hodnota jiných karetních kombinací. Ano, je to tak. Hrát deep stack je velice výhodné například s nízkými páry, nebo connectory v barvě. Šance, že vám soupeř doplatí s top párem ve chvíli, kdy držíte nuts je přímo obrovská a žetony se zde také velice často nebude moc šetřit. V pokerovém termínu to znamená, že vaše implied odds se s těmito handami radikálně zvyšují.

Na jaké karetní kombinace se na deep stacku především zaměřit?

Pokud spojíme výše zmiňované rady, je zcela zřejmé, že nejvýdělečnějšími handami při hře deep jsou vysoké páry, jakákoliv esa v barvě, suited i offsuited connectory. Vysoké páry mají tu výhodu, že pokud se nám podaří chytit set, je jen velice malá pravděpodobnost, že někdo bude držet vyšší set. Esa v barvě nám mohou dotvořit flush, která může dominovat nižší barvě. Suited i offsuited connectory nám dávají šanci na vytvoření postupky, nebo barvy a poražení vysokých párů, setů atd. Ovšem pozor! S connectory je potřeba věnovat zvýšenou pozornost na boardu, na němž to zavání full housem, nebo vyšší barvou!

Co na deep stacku rozhodně nedělat?

Spousta hráčů, kterým se během hry povede získat deep stack, začne vstupovat do spousty her, přehrávat své karty a zbytečně rozhazovat. Hra deep nám sice umožňuje rozšířit naši range, neměli bychom však zapomínat na to, že hodnota karet je stále důležitá. Jakmile se zapojíme do boje s kartami marginální hodnoty, více proděláme, než bychom získali.

Hráči v deep stack hře jsou si navíc velice dobře vědomi toho, že mohou hodně ztratit a proto bychom neměli dorovnávat nápadné raisy a reraisy s handami typu AJ po boardu J-4-6, nebo se 78 po boardu 9-T-J. Takové handy mohou být velice zrádné a dorovnání all-in nás velice často vyšťaví.

Shrnutí deep stack strategie

S deep stackem vám u pokerového stolu vždy bude hrozit největší nebezpečí. Máte hodně žetonů, o které můžete přijít. Na druhou stranu však můžete hodně získat. Právě z těchto důvodů je deep stack strategie vůbec nejobtížnější. Oproti hraní short stacku vás při ní čeká spousta složitých rozhodnutí. Proto je nutné zapojit všechny pokerové znalosti a dovednosti a hlavně přemýšlet!