Související články:

Sdílejte:

Váš stack obsahuje středně chipů– ve fázi hry, kdy se vám nepodařilo příliš navýšit váš stack (15x-25x VB), a blindy jsou čím dál tím vyšší, že podívat se na flop se tím stává dražší záležitostí. Tak byste měli přestat chodit do hry bez navýšení, pokud držíte v ruce malé páry. Musíte přidat do hry více agresivity. Obzvláště hrajte slabší kombinace agresivněji z posledních pozic. Snažte se s nimi útočit na blindy tzv. Blind stealing (kradení blindů).

Jak hrát před flopem
Pokud před vámi někdo navýší, tak se rozhodujte jen mezi dvěma možnostmi – all-in/fold. Pokud se rozhodnete pro all-in a soupeř svoje karty složí, tak tento tah se nazývá Steal raise.

V této situaci byste měli hrát tyto startovní kombinace:

Vaše karty Raise před vámi

Vaše pozice

Počáteční poz. Střední poz. Poslední poz Blindy
AA, KK Nezáleží Raise Raise Raise Raise
Jeden Raise Raise Raise Raise
Víc než jeden All-in All-in All-in All-in
AK, QQ Žádný Raise Raise Raise Raise
Jeden All-in All-in All-in All-in
Víc než jeden Fold Fold Fold Fold
JJ Žádný Raise Raise Raise Raise
Jeden All-in All-in All-in All-in
Víc než jeden Fold Fold Fold Fold
10-10 Žádný Fold Raise Raise Raise
Víc než jeden Fold Fold Fold Fold
AQ Žádný Fold Raise Raise Raise
Víc než jeden Fold Fold Fold Fold

Pokud tedy někdo po vás navýší, měli byste dát all-in s AA, KK a QQ. Ostatní kombinace zahoďte.

Strategie když budou blindy vysoké (Váš stack obsahuje málo chipů )

Pokud se dostane do fáze hry, kdy je váš stack menší než 15x VB, tak se dostáváte do fáze, kdy buďto zatlačíte na soupeře nebo karty složíte, tzv. push-fold fáze. Každé rozhodnutí se musí odehrávat pouze mezi těmito dvěma alternativami. Toto rozhodnutí je pak ovlivněno těmito faktory:

  1. Jak velký je váš stack.
    Čím méně máte chipů, tím větší tlak byste měli vyvinout
  2. Jak velký stack mají vaši soupeř
    Zde je nutné si váš stack porovnávat s vašimi soupeři. Například pokud máte ve vašich čipech 14x VB a vaši dva soupeři pouze 5x VB. Tak na ně nemusíte zbytečně tlačit, a nechte je hrát mezi sebou.
  3. Na jaké pozici jste
    push-fold fázi je velice nutné hlídat si pozici. Jak už dobře víte, výhodné je hrát z posledních pozic.

Blind stealing, Stealraising

Tyto dva taktické herní tahy, které využívají ani ne tak sílu karet jako výhodu určité situace, se nejlépe uplatní při hře, kdy máte středně chipů (15x-25x VB).

Blind stealing (kradení blindů)

Pozice hráče na blindech není jednoduchá, musí předem investovat do hry své chipy a také je první na tahu. Měli byste jim proto jejich pozici ještě více ztížit, a to tak že z vhodné pozice budete navyšovat, a tím se snažit jejich blindy ukrást.

Blind stealing tedy znamená, navyšovat před flopem dokonce i se slabšími kombinacemi, za účelem ukrást blindy soupeřům.
Je třeba uvést, že kradení blindů má smysl tehdy, pokud jsou blindy vysoké. Je nesmyslné krást blindy, na začátku turnaje, kdy jsou velice nízké.

U kradení blindů je velice dobré si uvědomit, že musíte hrát jenom proti hráčům, co jsou na blindech, nezkoušejte to, pokud je více hráčů ve hře. Na blindy tedy útočte, pouze pokud jste na pozicích button, cut off a malý blind. Pokud se stane, že vás soupeř dorovná, jednoduše pokračujte ve hře. Ale pokud se stane, že vám dá raise,a vy budete držet slabší kombinaci typu nízký pár, tak karty rychle složte.

Stealraise (kradené navýšení)

V článku výše o kradení blindů jste se dozvěděli, že pokud blindy dosáhnou určité výše a váš stack není vůči nim veliký, nemůžete vyčkávat na dobré karty. Musíte tedy využít výhod, které vám poskytnou určité situace, a tím navyšovat i se slabšími kartami. Další tah, který se v těchto situacích dá použít, se nazývá stealraise – pokus o vyhrání potu se slabší kombinací tahem all-in proti soupeřovu navýšení. Stealraise dělejte jen v situaci, kdy pouze jeden hráč navýšil a je také pouze jediný společně s vámi ve hře. Jakmile další hráč vstoupí do hry, tak tím se pro vás zvýší riziko, že váš all-in bude neúspěšný.

U stealraise není tak důležitá vaše pozice, ale pozice z které váš protihráč navýšil. Zde je uvedena tabulka s jakými kartami byte měli dát all-in v závislosti na soupeřově pozici.

Raise z prvních pozic
Esa AK, AQ
Páry AA – QQ
Raise ze středních pozic
Esa AK, AQ
Páry AA až 10-10
Raise z posledních pozic
Esa AK, AQ
Páry AA až 10-10
Raise z posledních pozic
Esa AK, AQ, AJ
Páry AA až 8-8
Raise z malého blindu
Esa AK, AQ, AJ
Král KQ
Páry AA až 7-7