Karetní kombinace v pokeru

Vše začíná a končí u karetních kombinací. Výherní kombinace jsou řazeny od nejslabší po nejsilnější .

1. Nejvyšší karta (High card)

Jedná se o pět různých karet bez vzájemných souvislostí. Rozhodující pro stanovení výherní kombinace je hodnota nejvyšší karty. Barva listů nehraje při porovnávání kombinací roli. Při stejných nejvyšších kartách rozhoduje hodnota druhé, třetí, čtvrté nebo páté karty. V případě, že jsou u srovnávaných kombinací všechny karty stejné hodnoty, dochází k rozdělení banku (potu). Pokud bychom spočítali všechny odlišné možnosti této kombinace, došli bychom k číslu 1 302 540.

2. Jeden pár (Pair) 

Pokerovou kombinaci jeden pár tvoří dvě karty stejné hodnoty doplněné třemi dalšími přiloženými kartami, které jsou bez vzájemných souvislostí. Lepší kombinací tohoto druhu je vždy ta, která obsahuje hodnotově vyšší pár. Při hodnotové rovnosti rozhoduje nejvyšší přiložená karta, potom druhá nejvyšší, případně třetí nejvyšší karta. Při rovnosti všech pěti karet je mezi držitele těchto identických kombinací rozdělen bank. Existuje celkem 1 098 240 možností této kombinace. Například kombinace QQ1087 poráží kombinaci QQ987 a kombinace KKJ108 poráží sestavu QQJ108.

3. Dva páry (Two pair) 

Tato kombinace obsahuje dvakrát dvě karty stejné hodnoty s jednou přiloženou kartou bez souvislosti. Rozhoduje hodnotově nejvyšší pár, potom druhý pár a nakonec výše přiložené karty. Při rovnosti se rozděluje bank. Celkem existuje 123 552 odlišných kombinací typu dva páry. Například kombinace KK449 poráží sestavy QQJJA, KK22Q a KK445.

4. Trojice (Three of a kind nebo TRIPS nebo SET)

V této pokerové kombinaci dominují tři karty stejné hodnoty a ty jsou doplněny dvěma kartami (KICKERS) bez souvislosti. Nejlepší trojice je ta, kterou tvoří karty nejvyšší hodnoty. Při rovnosti trojic rozhoduje nejvyšší doplňková karta (KICKER), poté druhá nejvyšší. Při rovnosti všech pěti karet se rozděluje bank. Prakticky je možné sestavit 54 912 různých kombinací s označením trojice. Příklady vyhrávajících kombinací: KKK74 poráží QQQJK, AAAKJ poráží AAAQ10, AAAJ10 poráží AAAJ8.

5. Ulice (Straight) 

Kombinace obsahující 5 hodnotově za sebou jdoucích karet, které mají různou barvu. Eso je možné umístit jako první kartu v ulici, jejíž nejvyšší kartou je karta hodnoty 5. Rozhodující v porovnávání těchto kombinací je nejvyšší karta. Při rovnosti ulic se rozděluje pot.Celkem je možné v pokeru vytvořit 10 200 těchto kombinací, které se budou navzájem lišit.Důležité je mít v tomto případě na paměti, že karta hodnoty eso může být v pokerových hrách započítávána buď jako hodnotově nejvyšší, nebo jako nejnižší karta. Z toho plyne, že nejméně hodnotnou ulicí je sestava karet 5432A, v níž má eso hodnotu 1. Takzvaná rohová sekvence 32AKQ, anglicky označená názvem around the cor-ner, v níž eso představuje současně nejnižší i nejvyšší hodnotu, není obvykle v karetních hernách povolena. Totéž lze říci i o ulici ve skocích (skip straight), žertovně nazývanou jako kangarro straight (klokaní ulice), v níž je pravidelně karta jedné hodnoty přeskočena (např. Q10864).

6. Barva n. fleš (Flush)

Jedná se o 5 hodnotově za sebou jdoucích karet stejné barvy. Při porovnání fleší rozhoduje hodnota nejvyšší karty. Jestliže jsou nejvyšší karty stejné, rozhoduje hodnota druhé, třetí, čtvrté nebo páté karty. Jestliže jsou všechny karty stejné hodnoty, dojde k rozdělení banku. Celkem je možné sestavit 5108 druhů této kombinace. Barva fleše není brána coby rozhodující kritérium. Kombinace AJ942 přebíjí kombinaci AJ876, kombinace AQJ75 přebíjí kombinaci AQJ65. Sestava AKJJJ přebíjí sestavu AQJJJ, karty AQ975 přebíjejí karty AQ973 a například kombinace AKJJJ přebíjí kombinaci AQJJJ.

7. Plný dům (Full house)

Tato kombinace, pro niž se nevžil český výraz (plný dům se moc nepoužívá), obsahuje jednu trojici a jednu dvojici (jeden pár) stejných karet. Při rovnosti trojic rozhoduje vyšší dvojice a při rovnosti dvojic je rozhodující výše trojice. Při rovnosti všech pěti karet se rozděluje bank.
Například při společných kartách KK899 a kartách hráčů K6, resp. K7 se dělí výhra, neboť oba hráči mají nejvyšší kombinaci KKK98. Absolutní sílu sestavy full house vyjadřuje trojice, to značí, že například kombinace 66622 přebíjí kombinaci 55522 a sestava 44422 přebíjí sestavu 333AA. Kombinace 444AA přebíjí sestavu 444KK. Při společných kartách 66255 karty hráče 62 přebíjejí karty protihráče 52. Jestliže budou mít hráči karty 64, resp. 65, potom při společných kartách například 66543 vyhrává hráč s kartami 65, protože jeho kombinace 66655 přebije sestavu 66644.Existuje celkem 3744 možných variant kombinace full house. Výskyt této sestavy, jejíž druhý anglický název je FULL HAND (plná ruka), není při hře nijak obzvlášť mimořádný.Nemusí se tedy jednat o raritu, když v průběhu večera dostanete plný dům třeba i dvakrát.

8. Poker (Four of a kind)

Kombinaci tvoří čtyři stejně vysoké karty (kvarta, čtveřice) s jednou přiloženou kartou (pokerový termín pro tuto doplňkovou kartu je KICKER) bez souvislosti. Jestliže hráč drží v ruce minimálně jednu z karet čtveřice, není možné dělení banku, protože neexistuje druhá stejně hodnotná kombinace. V případě, že se čtveřice nachází mezi společnými kartami, vyhrává hráč držící nejvyšší pátou kartu. Při shodnosti této páté karty dochází k dělení banku. Hráči mají teoreticky k dispozici 624 možných druhů této pokerové kombinace. Kombinace 99998 přebíjí sestavu 88889. U sestavy poker je třeba počítat s tím, že doplňující karta (KICKER) může rozhodnout o vítězi v případě hodnotově stejných čtveřic. Například kombinace QQQQ10 přebíjí sestavu QQQQ9. Tento příklad platí při společných kartách třeba QQQ87. Kdyby byly v tomto případě karty protihráčů opět Q10 a Q9, přičemž na stole by se řekněme objevily karty QQQJ8, došlo by k dělení banku, protože každý z hráčů by měl identickou nejvyšší pokerovou kombinaci QQQQJ.

9. Postupka v barvě (Straight flush) 

Pět karet stejné barvy jdoucích hodnotově za sebou. Eso je možné u této kombinace umístit jako jedničku – v tom případě se jedná o nejnižší postupku v barvě, v níž je nejvyšší kartou sestavy pětka. Při společné straight flush se dělí mezi hráče bank. Kombinace postupka v barvě má celkem 36 možných variant.

10. Královská postupka (Royal flush)

Nejvyšší postupka v barvě – tedy ta, která končí esem. Pokud je tato kombinace společná, je mezi hráče rozdělen bank. Celkem existují 4 královské fleše – piková, kárová, srdcová a křížová získání této pokerové kombinace je velmi malá. Hráč může hrát poker třeba dvacet let a nikdy ji nemusí na stole uvidět. Anglický výraz FLUSH, jehož přepis výslovnosti má v našich krajích zdomácnělou podobu fleš, zřejmě v tomto kontextu vyjadřuje zarovnanost listové kombinace – karty jdou pěkně za sebou dle výše svých hodnot, a žádná tedy nevybočuje z pořadí.

Pro zvídavé

Celkem existuje v pokeru 2 598 960 různých karetních kombinací, které mohou ovlivnit chování hráčů při sázení. Jejich hodnota je odstupňována podle toho, jakou mají teoretickou četnost výskytu. Při stanovování vítězné kombinace není nikdy rozhodujícím kritériem barva karetního listu. Zrovna tak se neberou v úvahu karty, které se nevejdou do pětice nejlepších. Jestliže mají dva hráči stejně hodnotné vítězné kombinace, je bank rozdělen mezi hráče. Je také důležité si uvědomit, že cíl hry v pokeru nespočívá v honbě za nejlepšími kombinacemi. Úspěšnost hráče není totiž měřena tím, kolik vyhraje her, ale tím, kolik vyhraje peněz. To je odvislé nejen od toho, jak dokáže hráč sázet a číst soupeřovu hru, ale také to závisí na jeho schopnostech analýzy možností, které z hlediska kombinací pokerová hra nabízí. V holďemu je extrémně důležité umět „číst“ karty (READ THE BOARD), které jsou rozdány dealerem jako společné pro všechny hráče doprostřed stolu. Je třeba včas dokázat odhadnout, které kombinace jsou v průběhu hry ještě možné a které jsou naopak téměř nereálné nebo stoprocentně nemožné. V prvé řadě se budeme asi snažit identifikovat nejlepší kombinace, které mohou být ještě prakticky k dispozici. Pokerový termín pro takovou nejlepší možnou kombinaci je THE NUTS. Jestliže budete mít nejlepší možnou kombinaci, budete vědět, že nemůžete prohrát. Nemůžeme například čekat na postupku v barvě, pokud se mezi pěti společnými kartami neobjeví alespoň tři listy stejné barvy, jejichž hodnoty nevylučují vytvoření postupky s pomocí karet, které držíme v ruce jako zakryté. Pro vytvoření kombinace poker musí být zase mezi společnými kartami k dispozici alespoň pár. To samé platí pro full house. Například jestliže jsou na flopu karty 337, potom zavřené karty 37 nebo 77 v rukou hráče vytvářejí kombinaci full house. Ruka 77 je lepší, protože vytváří vyšší kombinaci. V tomto uvedeném případě by bylo možné považovat za THE NUTS zavřenou kombinaci dvou trojek, za SECOND NUTS karty 77 a za THIRD NUTS karty 73.

Vůbec, v případě kombinace full house se může situace vždy hodně zamotat a i hráč, který nehraje poker poprvé, může lehce podlehnout například charismatickému kouzlu es a nakonec ztratit dost peněz. Vezměme si v této souvislosti třeba klasickou situaci, kdy jeden hráč drží v ruce 2♣ 2♦ a druhý má například A♠ K♠. Na flop přijde A♣ A♠ 2♠. Hráč namlsaný trojicí es a ještě nadějí na fleš špatně přečte chování soupeře a začne nenápadně v počátečním průběhu sázek vytahovat z prvního hráče sázky, aby si připravil půdu pro závěrečný úder. V tomto úsilí nepoleví ani po čtvrté rozdané společné kartě, kterou je 3♠, jež přináší ještě větší vidinu fleše. Po páté kartě, kterou je 4♠ a uzavírající jeho fleš, se již pak neudrží a natlačí do banku žetony jako buldozer. Hráč držící dvojkový full house již po flopu se ale rozhodne srovnat a naprosto soupeře znechutí svojí vítěznou kombinací. Nesmíme zapomenout, že společné karty v holďem pokeru dávají prostor pro celé spektrum kombinací a můžeme se o tom přesvědčit i v jedné jediné hře. Vezměme si například sestavu společných karet 55432. Tato sestava otevírá u jednoho stolu s deseti hráči a v jediné hře teoretický prostor třeba pro 6 kombinací typu full house, čtyři kombinace typu ulice a celou řadu kombinací typu fleš včetně postupky v barvě. Full house budou mít hráči s kartami 54,53,44, 33 a 22, přičemž nejhodnotnější full house je v tomto případě u hráče s kartami 54, tj. plný dům ve tvaru 55544. Dále tady mohou být hráči, kteří budou mít kombinace typu ulice, tj. hráči například s kartami 6A, 67, 68, 69. Hráč s kartami 67 má ulici 76543. Dvojice karet 68 a 69 vytvářejí identickou ulici 65432 a hráč s kartami 6A má ulici ve tvaru A2345. Navíc může mít některý z hráčů místo ulice dokonce i postupku v barvě (straight flush). Pokud by byly na stole například karty 5♠ 5♦ 4♠ 3♠ 2♣, potom by byl tím hráčem, který by v našem případě vypálil absolutně všem (včetně hráčů s kombinacemi full house) rybník, hráč s kartami 67 v barvě pikové. Těšil by se totiž z postupky v barvě 7♠ 6♠ 5♠ 4♠ 3♠.

Jestliže hodnotíme, jak dobré jsou naše dvě zavřené karty (hole cards), je třeba si uvědomit, jak naše karty vůbec hrají. Obecně lze říci, že je výhodnější, když se obě naše zavřené karty podílejí na kombinaci, se kterou musíme hrát. Pokud hrajeme jen se všemi společnými kartami na stole (PLAYING THE BOARD), musíme počítat s tím, že náš soupeř bude mít minimálně stejně tak dobré karty jako my. Před flopem nemáme ještě pokerovou kombinaci, takže lze počítat za zatím nejlepší karty dvojici es (POCKET ACES) nebo dvojici králů (POCKET KINGS). Obecně jakýkoliv pár (POCKET PAIR) je poměrně dobrým východiskem pro další hru. To samé platí o vyšších dvojicích nejlépe v barvě, jako jsou KQ nebo AJ. Pokerovou kombinaci lze vytvořit po flopu (tj. po vyložení prvních tří otevřených karet – community cards) a vyšší pár může být dobrým východiskem pro další hru. Je vždy nadějnější, když máme v ruce dvě karty, které hrají, než když hrajeme pouze se společnými kartami na stole. Řekněme, že na stole je flop 97Q a my držíme karty 97. Naše kombinace je potom 9977Q. Máme tedy dva páry doplněné jednou kartou (kicker).

Můžeme také skoro analogicky dostat karty 7Q ke flopu 997 a naše kombinace bude na první pohled stejná, tj. 997Q. Naše vyhlídky budou ale v prvním případě poněkud nadějnější, protože bude existovat méně zavřených kombinací, které nás mohou porazit -porážejí nás karty 9Q a QQ. Ve druhém případě se musíme obávat více, neboť nás bude porážet jakýkoliv pár s většími kartami, než jsou sedmičky (například již 88). Zrovna tak nás porazí vyšší karta se sedmičkou (7K,7A) a také devítka s jakoukoliv kartou (například 98, 910,96 atd.). Naprosto ve střehu musíme být pochopitelně při sázení v případě, když se mezi společnými kartami objeví 3 karty stejné barvy. Potom musíme vždy počítat s tím, že někdo může mít v ruce dvě karty stejné barvy, a tedy půjde do sázení s kombinací fleš. Snad nejhorší je situace, když flešové karty dojdou soupeři jako čtvrtá (TURN) a pátá (RIVER).

Pokud držíte v tomto případě již po flopu vysokou ulici, může to nakonec i hodně bolet.

Jednou jsem v závěrečné fázi internetového turnaje dostal karty hodnot JT (anglický přepis karet J10), které hraji s oblibou, protože se jedná o iniciály mého jména. Ve flopu bylo Renaultové eso, srdcový král a Puškinova Piková dáma. Soupeř dostal srdcové karty: desítku a šestku. Mohu prozradit, že když nakonec protihráči na stůl došly další dvě srdcové karty, nebylo to sice na srdeční infarkt, ale určitě se dalo v té chvíli uvažovat o rozbití počítačového monitoru. Pokud by se nejednalo o drahou plochou obrazovku, možná by k tomu i došlo.

Když zkrátka držíme v ruce nějaké hodnotné nestejnobarevné karty, je pro nás vždy příjemnější, pokud se na stole objeví flop spíše s náběhem na duhu (RAINBOW je pokerové označení pěti společných karet, v nichž jsou čtyři karty různých barev) než s náběhem na fleš. Jestliže pro hráče v průběhu hry již hrají čtyři karty stejné barvy, a má tedy náběh na fleš, pak o něm můžeme v pokerové mluvě říci, že je tzv. on flush draw – tedy doufá, že pro něj dealer vytáhne pátou flešovou kartu. Když hráč čeká na dvě flešové karty, řekne se zase o něm, že je na runner-runner draw. Po flopu to může být vždy velmi riskantní čekání, neboť pravděpodobnost, že vám obě karty TURN a RIVER doplní vysněnou fleš, je velmi malá.

Podívejme se ještě nakonec na dva příklady, jak lze uvažovat o kartách na stole při holďemu.

Společné karty (community cards) jsou 3♣ 2♣ 4♠ K♦ Q♠:

 • nemusíme se bát fleše, protože na stole nejsou alespoň tři karty stejné barvy
 • reálně zde mohou být ulice (při kartách hráčů – hole cards A5, 56)
 • může zde být nejvyšší trojice (top set) při kartách hráče KK
 • je vyloučené, aby některý z hráčů měl full house, poker nebo ulici v barvě
 • nejlepšími možnými zavřenými kartami (THE NUTS IN THE HOLE) jsou pětka se šestkou, které tvoří spolu s kartami 234 nejvyšší ulici

Společné karty jsou 7♥ 7♦ 10♥ 9♥ A♠:

 • nejlepší možnou kombinací (THE NUTS) je ulice v barvě při zavřených kartách J♥ 8♥
 • druhou nejlepší kombinací (SECOND NUTS) je poker při zavřených kartách 77
 • zavřené karty AA vytvářejí nejlepší full house
 • další kombinace full house (v sestupném pořadí) mohou existovat při zavřených kartách 1010,99, A7, 107 a 97
 • společné karty nevylučují fleš
 • ulice je možná při zavřených kartách 68 a 8J
 • hráč s kartami A♥ 8♥ bude mít nejlepší barvu (NUT FLUSH) a navíc bude vědět, že jeho kombinace karet vylučuje, aby někdo jiný měl postupku v barvě – musí se ale obávat kombinací poker a full house
 • zavřené karty A7 vylučují poker, ale je třeba se v jejich případě obávat lepších kombinací full house, které tvoří zavřené karty AA, 1010 a 99

Poker herny

Název Bonus Hodnocení
Zobrazit všechny herny »
Dotazy začátečníků

Doporučujeme

Pocket páry reprezentují v NLHE pokeru zvláštní výzvu, se kterou se řada hráčů nedokáže vyrovnat. V následujícím článku si zanalyzujeme celý článek »

Jste dobrý v pokeru? Tak to dokažte! Pokertip.cz je moderní, flexibilní on-line pokerový magazín, který vám jako první v České republice celý článek »

V této lekci se seznámíte se základem hry – žebříčku všech možných karetních kombinací. Soustřeďte se a zapamatujte si jednotlivé kombinace, celý článek »

Jsem na penězích v $215 Eventu na World Championship of Online Poker. Blindy jsou na úrovni 1,500/3,000 a akce foldne celý článek »

Již jsme mluvili o startovních kombinacích v Texas Hold´em pokeru, ale pamatujte si ,že hold´em poker nejsou jen dvě karty – celý článek »

Poker video

Pokertip.cz vám přináší překlad Main Event 2011 WSOP. Main Event je nejslavnější a nyní i největší pokerový turnaj v no-limit Texas celý článek »

Poslední strategie

Pokud jste v posledních několika měsících/letech strávili nějaký čas na pokerových fórech a webech, všimli jste si určitě zvláštního trendu celý článek »

Nejbližší turnaj

PokerTip.cz – strategie pro Poker Texas Hold’em a Poker Omaha

PokerTip je moderní web zaměřený na začínající, ale i pokročilé hráče pokeru. Seznámíme vás s pravidly a variantami pokeru. Ukážeme vám, jak začít hrát poker zdarma a vyhrát opravdové peníze na našich soukromých FreeRoll turnajích. Pomůžeme vám založit účet u renomovaných online poker heren. A připravíme vás na vaši pokerovou karieru ve světě online i živém pokeru. Poker hráči jistě uvítají nejširší nabídku online strategií pro Poker Texas Hold'em a Poker Omaha na českém internetu. Pro poker fanoušky nabízíme překlady nejznámějších poker videí, jako High Stakes Poker, Poker After Dark a WSOP. Jako první v České republice přinášíme pokerové kvízy! Jejich prostřednictvím si skvěle nacvičíte všechny pokerové strategie a ještě přitom zažijete spoustu zábavy.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!