Související články:

Sdílejte:

Taktika klamu

V minulých dvou článcích jsme se soustředili zejména na standardní tahy, kterými co nejvíce zamaskujeme naši kombinaci. Dnešním článkem tuto sérii zakončíme – budeme se soustředit na speciální příklad a také na analýzu, ve které srovnáme výhody klamu proti výhodám normální value hry.

Klam vs. Value hra?

Už jsme se naučili a pochopili základy klamu a jeho aplikaci. Určitě už také víte, že maskování vlastní kombinace má pozitivní efekt na Vaši hru. Nicméně nejdůležitější, co se klamu týče, je to, zda si vůbec soupeři všímají toho, jak v určitých situacích jednáme.

Předpokládáme, že soupeři (nebo alespoň někteří z nich) dávají pozor na handy a chování soupeřů při nich, a to i v situacích, kdy se již aktivně handy neúčastní. I bez nějakého software či poznámkového bloku jde zjistit a zapamatovat si, že někdo limpuje nebo raisuje každou handu, zatímco další hráč hraje obecně hodně tight nebo loose.

V takovém případě se soupeři rozhodují podle Vaší image. Pokud raisujete jen zřídka, Váš raise (např. continuation bet na flopu) bude mít váhu. Pokud naopak hrajete agresivně a už pre-flop raisujete hodně hand, Vaše fold equity výrazně klesne.

Co je Vaše image?

Není důležité limitovat Vaše myšlenky pouze na reálnou image. Mnohem důležitější je přemýšlet o tom, jak Vaše akce ovlivňují myšlení soupeřů o Vás. Pokud hrajete u stolu s pěti neznámými hráči a několikrát v řadě raisujete, jelikož Vám právě přišla série dobrých karet, mohou si o Vás myslet, že jste loose player nebo dokonce maniak, což ale nejste. Pokud naopak 10x v řadě karty složíte, protože dostanete úplný odpad, budete v očích soupeřů super-tight hráč. Při rozhodování je tedy třeba uvážit také Vaši momentální table image.

Kdo sedí u stolu?

Základem klamu je samozřejmě nalezení soupeřů, kteří mu věnují pozornost. Vždy byste se měli rozhlédnout, zda u stolu sedí povědomí hráči. Pokud jste s nimi (resp. proti nim) již někdy hráli a jedná-li se o pozorné soupeře, již si o Vás obrázek vytvořili. Nemusíte tedy vytvářet svou image znovu, jelikož takový soupeř se přizpůsobí těm informacím, které o Vás již má.

Proč jsou tyto otázky tak důležité?

Příklad

PartyPoker $25 NL Hold’em (6 handed) HandRecorder v0.9b

Stacky & Staty
MP ($25) (19/15/2.5/26/2823) [VPIP/PFR/AF/WTS/Počet hand]
CO ($25)
UTG ($25)
BB ($25)
SB ($25) (47/3/3.9/19/35) [VPIP/PFR/AF/WTS/Počet hand]

VY ($25)

Pre-flop: Jste na buttonu s
3 hráči foldují, Vy raisujete na $1.00, SB call $1.00, 1 hráč folduje

Flop: ($2.25)  (2 hráči)
SB betuje $2.50, Vy…???

Sedíme u stolu se čtyřmi neznámými soupeři. Nicméně známe hráče na middle pozici. Již jsme s ním několikrát hráli a víme, že se jedná o pozorného a přemýšlivého hráče.

Po 35 handách máme nějaké staty, které sice neříkají moc, ale musí nám stačit. Small blind je hráč, který pre-flop dorovnával každou handu, ale raisoval pouze výjimečně. Nicméně po flopu rád hraje agresivně a již na sebe přitáhl pozornost čistým blafem.

Na flopu máme velice krásnou handu. Chytili jsme nejvyšší set a SB do nás (hloupě) tlačí. Board nabízí jenom flush draw. Tuto možnost nemůžeme vyloučit, ale určitě se jedná jen o malou část soupeřovy range. Nějaké draws máme i my (možná flush draw, full-house..).

Nyní máme dvě možnosti: Můžeme dorovnat a hrát s našim setem slowplay, nebo můžeme raisovat.

Výhody a nevýhody raise

Za účelem klamu by byl standardním tahem v této pozici raise. Pravděpodobně bychom totiž raisovali / skládali, raisovali / dorovnávali nebo skládali krále, královny a horší kombinace. (Nebudeme nyní diskutovat o tom, která možnost by byla nejlepší). Call tedy moc nedává smysl. Stejně tak bychom chtěli chránit handu Ax. Jen zřídka bychom zde dorovnali, ačkoliv proti tomuto soupeři je to možné. Ale s jakými kombinacemi jinak dorovnáváme? Jenom s nuts?

Opravdový problém začíná zde: Pokud dorovnáváme jen se silnými kombinacemi, ale raisujeme i s těmi slabšími, nakonec se své handy vzdáváme.

Přepokládáme, že small blind je tak špatný hráč, že ho to nijak nevzrušuje. Takoví hráči rádi opětovně blafují na turnu, takže bychom ho možná měli nechat. Můžeme tak po dorovnání pravděpodobně očekávat vyšší value. Ale jak toto jednání ovlivní názor našich soupeřů? Jaké dopady bude mít naše momentální rozhodnutí na budoucí situace, kdy budeme hrát s jedním z nich?

Pro tři zbylé soupeře se bude jednat o dobrou informaci. Nicméně nevíme, kdy a vůbec zda s nimi (resp. proti nim) budeme v budoucnosti hrát nějakou handu. Zaprvé a hlavně – toto rozhodnutí ovlivní pouze naši momentální table image. V dané situace budete za slowplayera.

To ale není špatné, jelikož jsme tak vybočili ze „stereotypu“, do kterého nás soupeři zařadili. Ukázali jsme jim, že naše hra se mixuje – že jsme například se silnými handami schopni hrát slowplay. V budoucnu budou mít naše raise v očích soupeřů menší váhu, čehož lze využít. V budoucnu bychom se tedy měli vyvarovat blafování (např. prostřednictvím continuation betu).

O hráče na middle pozici se nemusíme příliš obávat. Existují tři možnosti, jak tento hráč mohl danou situaci „strávit“:

  • Nevšiml si toho! Naše handy jej už moc nezajímají, jelikož už má přístup k důležitým informacím o naší hře a další nepotřebuje.
  • Všiml si, ale jeho odhad je stejný, jako soupeřův. Ví, že jsme se cíleně zdrželi klamu.
  • Špatně si situaci vložil. Najednou si začne myslet, že hrajeme jinak. Je překvapen, že jsme neraisovali, jako obvykle – pokud si ale myslí, že jsme začali frekventovaně využít slowplay, vytvořili jsme tak další formu klamu. Pokud bude tento soupeř v budoucnu přikládat našemu navyšování menší váhu, můžeme toho využít.

Další příklad

PartyPoker $25 NL Hold’em (6 handed) HandRecorder v0.9b

Stacky & Staty
MP ($25) (40/3/0.8/32/50)  [VPIP/PFR/AF/WTS/Počet hand]
CO ($25) (8/3/1.3/22/50)
BU ($25) (30/4/2.2/29/50)
BB ($25) (30/0/0.0/37/50)
SB ($25) (41/4/1.3/36/50)
VY ($25)

Pre-flop: Jste na UTG s
Dorovnáváte $0.25, MP call $0.25, 1hráč  fold, BU call $0.25, SB call $0.25, BB check

Flop: ($1.25)  (2 hráči)
Betujete $1.25, …

Handa, která se tímto způsobem hraje jen zřídka. Normálně s 99 na UTG raisujeme. Tato reakce je součástí našeho klamu, jelikož soupeři, kteří přemýšlejí, obvykle z limpu/callu hráče na UTG usuzují, že hráč drží nízký pocket pár.

Pokud chytíme flop jako tento, jsme hráčem, který obvykle check/raisuje (jelikož obvykle jste se svými 99 v již navyšovaném potu!). Tato situace je ale trochu jiná. Našli jsme stůl s mnoha calling stations (hráči, kteří stále dorovnávají). Tito hráči se skoro vždy podívají na flop a na turn. Dokonce se svými marginálními handami občas chtějí vidět i showdown.

Z pozice UTG s 99 na ruce tedy pouze limpujeme. Jak jsme již naznačili, existují 4 důvody pro standardní raise:

  • Můžeme pot vyhrát už před flopem.
  • Můžeme pot vyhrát díky continuation betu.
  • Můžeme chytit set a nechat si jej soupeři náležitě zaplatit.
  • Raise patří do našeho celkového konceptu klamu. Pro soupeře zůstáváme nečitelní.

Nicméně v této situace úplně neplatí žádný z bodů. Proti calling station hráčům takřka není možné vyhrát pot s nevylepšenou handou. Navíc je jasné, že v případě kompletace setu dostaneme slušně zaplaceno, i když pot před flopem nebude navýšen.

Dostáváme se tedy k nejdůležitějšímu bodu, kterým je klam. Z minulosti neznáme žádného ze soupeřů a neočekáváme od nich to, že by se zajímali o naši range. To znamená, že možnost vzniku nějaké budoucí nevýhody z momentálního rozhodnutí může být vyloučená.

Předpokládáme, že máme vyšší expected value v případě, že se vzdáme klamu a budeme ve více hrách jen limpovat / dorovnávat a doufat v to, že chytíme dobrou kombinaci.

To ale neplatí na flopu. Přemýšlet o tom, že bychom z potu vyhnali všechny soupeře je takřka zbytečné. Je to sice možné, ale pravděpodobnost je velice nízká. Doporučujeme tedy betovat – místo maskování naší handy se soustředíme na maximalizaci value a ochranu před možnými draws soupeřů.

Poznámka: Pro obě handy platí fakt, že je kladen důraz na teorii klamu a otázku, kdy se můžeme klamu vzdát. To, zda by standardní hra byla z jiné perspektivy lepší (raise na flopu v handě č.1 a raise pre-flop v handě č.2) je jiná otázka.

Speciální příklad

PartyPoker $25 NL Hold’em (6 handed) HandRecorder v0.9b

Stacky & Staty
MP ($25)
CO ($25)
UTG ($25)
BB ($25)
SB ($25) (24/21/3.1/24/2099) [VPIP/PFR/AF/WTS/Hands]
VY ($25)

Pre-flop: Jste na buttonu s
3 hráči foldují, Vy raisujete na $1.00, SB raisuje na $3.25, 1 hráč fold, Vy dorovnáváte na $3.25.

Flop: ($6.75) (2 hráči)
SB betuje $5.00, Vy dorovnáte $5.00

Turn: ($16.75) (2 hráči)
SB betuje $12.50, Vy jdete ALL-IN, SB dorovnává all-in

Zde se jedná o speciální příklad, který ukazuje, jak užít klamu v případě, že znáte svého soupeře. V tomto případě znáte svého soupeře a on zná Vás – ví, že v relativně loose stylu kradete blindy z buttonu. Navíc ví, že my víme, že on své blindy chrání rovněž ve velice loose stylu.

Na 4-bet by asi reagoval složením. Jelikož jsme v nějakém „slepém boji“, můžeme zvolit slowplay.

Soupeř si prakticky nikdy nebude myslet, že držíme AA, protože bychom chtěli jít all-in už před flopem. Jsme v pozici, takže dorovnáváme před i po flopu, který neindikuje žádné možnosti draw. Nechceme jeho horší handu vytlačit z potu. Soupeř se po své sázce na turnu stává pot-commited a musí dorovnat náš all-in.

Soupeř na showdownu uvidí naše AA a bude se pro něj jednat o nový prvek naší hry. Výhodu klamu získáváme také tím, že příště budeme s AA betovat a soupeř naší sázce přisoudí menší váhu a spíše dorovná, z čehož budeme samozřejmě těžit.

Jelikož jsme s tímto soupeřem již mnohokrát hráli a předpokládáme, že i v budoucnu jej u pokerového stolu potkáme, můžeme si gratulovat. Namixovali jsme naši hru dalším prvkem klamu, takže se pro něj stáváme ještě méně čitelnými.

Shrnutí

Jak jsme se již zmínili, tento článek nebyl ani tolik o příkladech, jako spíše o teorii klamu. Tedy o tom, kdy klam využíváme a kdy se jej můžeme vzdát. Měli byste se sami sebe vždy zeptat, zda má smysl použít klam. Znám své soupeře? Zajímají mé soupeře handy, které hraju? Můžu svého soupeře zmást tím, že podniknu jiný krok, než obvykle?

Být nečitelným je jedna z nejdůležitějších součástí pokeru (samozřejmě za předpokladu, že chcete vyhrávat!). Dosáhneme-li toho, že budeme pro soupeře nečitelní, nic nám nebráním v úspěchu!