Související články:

Sdílejte:

Taktika klamu

V první části tohoto článku jsme se bavili o tom, kdy a jak využít klamu. Došli jsme k závěru, že byste to s užíváním klamu neměli přehánět. Nyní budeme pokračovat druhou částí článku, ve které probereme, jak užívat klam a čemu se vyhnout.

Mixování hry nutně neznamená hraní slabých hand před flopem, jako kdyby se jednalo o handy silné.

V tomto (uznávám trochu přehnaném) příkladu jsme za klam považovali pre-flop hru slabé handy jako kdyby se jednalo o handu silnou. Právě tento způsob hry se totiž mnoha hráčům při vyslovení slova klam vybaví. Další velká skupina si myslí, že by pre-flop měli hrát své silné kombinaci jako kdyby se jednalo o kombinace slabé, což je možná ještě horší.

Reputaci ošidného hráče můžete získat i bez nestandardní hry před flopem. To je velice důležité, jelikož to, co chcete je, abyste byli v očích soupeřů ošidnými, těžce čitelnými hráči, zatímco budete ve skutečnosti hrát přímočaře. Naštěstí není tak těžké tohoto stavu dosáhnout. Existuje mnoho možností, jak mixovat hru po flopu a tak se stát nepředvídatelným, aniž by Vás to stálo peníze. Navíc v mnoha handách se vyskytují excelentní příležitosti k tomu, abyste učinili korektní rozhodnutí, které ale budou soupeři považovat za klam.

Pojďme se podívat na pre-flop hru. Jednou jsem držel na middle pozici 77. Několik hráčů dorovnalo blindy, stejně jako já. Poté button raisoval. Hráči na blindech raise dorovnali, stejně jako všichni ti, kteří původně dorovnali. Já udělal 3-bet.

Ano, nejedná se o typickou hru, ale hrála se 8-handed hra a můj extra bet byl virtuálně zdarma (jelikož se hrála 8-handed hra, odds na flopnutí setu jsou cca 7,5 ku 1, takže můj extra bet byl virtuálně zdarma). Někteří hráči rádi činí podobné kroky například s QJs nebo KQs, tedy s vysokými drawing handami, což není špatné.

Nepamatuji si, že bych kdy ještě někoho viděl hrát se 77 na ruce stejně. V mém případě to vyšlo a po showdownu jsem shrábnul velký pot. Zajímavé je, že jsem nechytil set – na flop přišlo 333 a mí dva soupeři drželi AQ a AK, soupeři si o mně mysleli právě to, že držím handu jako QJs.

Ale chtěli jsme mluvit o klamu po flopu. Můžete svou hru namixovat mnoha způsoby, kterými dosáhnete toho, že budete v očích soupeřů nečitelnými a ošidnými hráči. Například můžete velké draws někdy hrát silně a někdy nikoliv. Dejme tomu, že máte – před flopem raisujete a tři soupeři dorovnají. Na flop přijde – betujete, první hráč raisuje a druhý dorovnává, Váš re-raise je v takové situaci „volitelný“. Při raise dostáváte na svou draw férovou cenu, jako kdybyste drželi např. KK. Ale pokud se dostanete na showdown, soupeř zjistí, že jste betovali v situaci, kdy jste nic neměli.

Mezi další podobné příležitosti patří volné karty, občasný post-flop raise s overkartami místo over párů, check-raise místo betování a možná i slowplay. Pokud čas od času budete hrát těmito způsoby, stanete se pro soupeře nečitelnými. Správná aplikace těchto motivů jednoduše protivníka zmate. Z tímto způsobem vytvořené reputace můžete hodně vytěžit.

Měli byste jen zřídka praktikovat klam hraním silných kombinací, jako kdyby byly slabé.

Podstatou selektivní a agresivní hry je, dostat se do situace, ve které máte vysoké šance na výhru. Takže když se do takové situace dostaneme, proč najednou mnoho hráčů „chytře“ volí slowplay, dorovnání nebo nějaký jiný způsob pokračování, který nevede k maximalizaci výhody, na jejíž vytvoření jsme tak trpělivě čekali? Možná si řeknete, že kdybyste zatlačili, soupeři by mohli složit – ano mohli, ale nemuseli.

Zde je (skutečná) handa. Hráč u $6-$12 stolu dal ostatním lekci (na svůj účet). V našem příkladu je handa, kde se na flop podívalo 6 hráčů. Na stůl dorazily karty 663 – všichni checkovali až ke mně (seděl jsem na poslední pozici), já také pouze checkoval. Na turn přišla 9. Každý znovu checkoval. Na river přišla 2 a všichni opět checkovali. Náš „expert“ následně ukázal pocket pár 66! Již na flopu chytil čtveřici, ale nikdy nevsadil. Vůbec. Následně se nám snažil vysvětlit, že se jednalo o jediný způsob, jak handu hrát správně. Nicméně to z mého pohledu určitě není pravda – jednalo se o low limit hru, kdyby betoval na flopu, někteří hráči by takřka jistě dorovnali. Obvykle tak činí. Zde byl výsledek „chytrého“ hráče a jeho monster handy takový, že nevydělal takřka nic.

Ale poker je víc než jen betování nejsilnější handy. A existují situace, kdy to ani není dobrý nápad. Ale z hlediska klamu Vám opravdu doporučuji hrát silné handy silně. A to tak často, jak je to jen možné.

Pokud si začínáte myslet, že silné hraní silných hand se začíná obracet proti Vám a je na čase vytvořit nějaký klam, pak raději hrajte slabou handu, jako by se jednalo o handu silnou. Ale mějte na paměti, že byste měli mít pro tento způsob hry pádný argument – opravdu už korektní hra nefunguje tak dobře, jak by měla?

Myslíte-li si, že je nějakého klamu opravdu zapotřebí, nevzdávejte se zbytečně výhody u silných hand. Všechny je hrajte silně. Máte-li AA, raisujte před flopem, pokud některý ze soupeřů odpoví re-raisem, nebojte se a raisujte znova. Nedorovnávejte jen proto „že by soupeř mohl odhadnout, že mám pocket pár es“. Zaprvé – hráči si u Vás jen zřídkakdy určí nějakou range. Zejména na nízkých limitech si drtivá většina hráčů hledí pouze vlastních karet. Zadruhé – i kdyby si soupeř myslel, že máte AA, většina lidí stejně ani v takové situaci nesloží.

Ale pokud si opravdu myslíte, že čtvrtý bet s AA bude znamenat soupeřův fold, udělejte to i tak! Někdy později, až se vyskytne příležitost, udělejte čtvrtý bet s jinou handou. S něčím jako 88, AKs nebo KQs. Pokud si budou myslet, že máte AA a složí, tak fajn. Pokud se dostanete až na showdown (a snad vyhrajete), ukážete soupeřům své karty, čímž způsobíte to, že příště Vaši handu na AA rozhodně odhadovat nebudou.

Uvědomte si, že Vám neradím hrát KQs jako AA. Po flopu musíte hrát dobře. Ano, můžete se snažit reprezentovat esa, pokud si myslíte, že jsou to právě tyto karty, na které soupeři Vaši handu odhadují, ale netlačte příliš – při odporu raději složte a minimalizujte tak ztráty. Nemusíte nutně ztratit víc peněz jen proto, že jste chtěli vytvořit klam.

Snažíte se vyhrát pot, nikoliv ukazovat soupeřům svou vychytralost. Pokud nejste nuceni, neukazujte svoji klamnou kombinaci.

Jedním ze stresujících aspektů pokeru je to, že se jedná o „osamělou“ aktivitu. Tím je myšleno to, že většina Vašich vítězných her zůstane známa pouze Vám. Můžete si pogratulovat, v duchu si zakřičet, ale poté už se musíte vrátit do reality a jít na další handu.

Pokud užíváte klamu a užíváte jej správně, budete relativně často vyhrávat poty i bez nejlepší handy. Neukazujte tyto handy svým soupeřům. Aura tajemství je mnohem výhodnější než momentální útok na soupeře tím, že mu ukážete, jak moc chytří jste.

Nedávno jsem na middle pozici raisovat s . Excelentní hráč na pozici SB udělal 3-bet. Na flop přišlo . Betoval a já raisoval. On dorovnal. Na turn přišla – checkoval a já betoval. Nato tento hráč stolu ukázal své a hodil je směrem k dealerovi. Své karty jsem mu neukázal. Proč bych jej měl popichovat? Mnohem lepší pro mě je, že věří, že hrál dobře … a v budoucnu tedy zase možná složí svou vítěznou kombinaci.

Budete-li užívat klamu, budete mít nutkání soupeřům karty ukazovat a to hned ze dvou důvodů. Prvním je to, že chcete získat jakousi „poctu“ od dalších hráčů u stolu. Druhým důvodem je, že si budete myslet něco jako „Hmm, využil jsem klamu, ale když neukážu svou handu, nikdo to nebude vědět a přijdu tak o všechnu value mé klamné hry.“

Takže: Nehrajete pro pocty, ale pro peníze! Tedy pokud jste tím typem hráčem, pro které je tento článek napsán. Pokud Váš klam funguje a Vy vyhrajete pot bez showdownu, tím lépe. To znamená, že jste pořád špatně čitelní, můžete stejný motiv použít znovu a máte více peněz než předtím.

Shrnuto a podtrženo: Mnoho hráčů využívá klamu ve špatných situacích, se špatnými handami a ze špatných důvodů. Správné využití klamu, stejně jako vše ostatní v pokeru, vyžaduje přemýšlení o situaci, jasný důvod pro určitou reakci a také uvědomění si, že Vaším cílem je zisk!