Související články:

Sdílejte:

Limity v Pokeru

Bez ohledu na to, jaký druh pokeru si zvolíte, stýkáte se s termínem Limit. Limit definuje maximální výši sázky povolenou v jednotlivých sázkových kolech. V pokeru rozlišujeme tři typy limitů: Limit, Pot Limit a No Limit. Je důležité, abyste rozdíly mezi jednotlivými typy pochopili dříve než usednete k pokerovému stolu.Screenshot of slider bar

No Limit

No Limit poker je nejčistší formou pokeru. Přináší s sebou nejvíce vzrušení, adrenalinu, stejně jako nejvyšší výhry, proto jsou turnaje v této variantě nejčastěji přenášeny televizí.

Maximální možné navýšení (All in): všechny žetony, které má hráč před sebou na stole

Minimální možné navýšení: Navýšení musí být přinejmenším ve výši předchozí sázky nebo navýšení v daném kole. Například hráč vsadil 10 USD, chce-li ho následující hráč navýšit, musí to být alespoň o 10 USD, tedy celková sázka bude 20 USD. Pokud nikdo nevsadil, pak je minimální sázka rovna výši big blindu.

Maximální počet navýšení není v No Limit omezen.

Limit

V Limit pokeru je omezena maximální výše sázky i maximální počet navýšení. Sázkové limity jsou vypsány přímo v názvu stolu (1/2, 5/10 atd.)

Maximální možné navýšení: pravidla pro Limit poker se různí v závislosti na variantě pokeru. V Texas Hold’em, Omaze a 5 Card Stud je maximální sázka v prvních dvou sázkových kolech rovna nižšímu limitu hry, v dalších dvou kolech je maximální sázka rovna vyššímu limitu hry. Například, je-li limit stolu 2/4, jsou maximální sázky následující:

Sázkové kolo Maximální navýšení
před flopem 2
na flopu 2
turn 4
river 4

V 7 Card Stud je to podobné, avšak sázkových kol je pět, přičemž v pátém kole je maximální sázka logicky rovna vyššímu limitu hry. Ve 5 Card Draw jsou naopak pouze dvě sázková kola; maximální sázka v prvním sázkovém kole je rovna nižšímu limitu hry, v druhém vyššímu limitu hry.

Minimální možné navýšení: Navýšení musí být přinejmenším ve výši předchozí sázky nebo navýšení v daném kole. Například hráč vsadil 10 USD, chce-li ho následující hráč navýšit, musí to být alespoň o 10 USD, tedy celková sázka bude 20 USD. Pokud nikdo nevsadil, pak je minimální sázka rovna výši big blindu.

V Limit pokeru je maximální počet navýšení provedených v sázkovém kole jedním hráčem omezen na tři.

Pot Limit

Pot Limit je nejméně hranou variantou pokeru, ale jeho popularita se začíná v poslední době zvyšovat.

Minimální možné navýšení: Navýšení musí být přinejmenším ve výši předchozí sázky nebo navýšení v daném kole. Například hráč vsadil 10 USD, chce-li ho následující hráč navýšit, musí to být alespoň o 10 USD, tedy celková sázka bude 20 USD. Pokud nikdo nevsadil, pak je minimální sázka rovna výši big blindu.

Maximální možné navýšení: Odpovídá výši banku. Výše banku je definována jako součet výše banku uprostřed stolu a výše sázky, kterou musí hráč před navýšením dorovnat. Například v banku na stole je 20 USD a první hráč vsadil 15 USD. Další hráč musí dorovnat 15 USD a maximální možné navýšení je tedy 65 USD (20+15+2*15).

Maximální počet navýšení není v Pot Limit omezen.