Související články:

Sdílejte:

Matematické koncepty v pokeru – rychlý přehled

V dnešním článku Vám ve zkratce představíme různé matematické koncepty v pokeru. U důležitých pojmů naleznete také odkazy na naše další články, které se dané problematice věnují více do hloubky.

Dlouhodobost (Long term)

Časové období, za které se (alespoň přibližně) vyrovnají statistiky. Soudíte-li své pokerové výsledky krátkodobě, můžete dojít ke špatným závěrům, jelikož v kratších časových intervalech hraje větší roli štěstí. Obrázek o své úrovni v pokeru si můžete udělat pouze podle svých dlouhodobých statistik.

Jako příklad poslouží rozdání pocket AA – toto štěstí Vás průměrně potká jen jednou z 221 hand, nicméně v krátkodobém měřítku můžete pocket AA za 221 hand dostat třeba třikrát a někdy nedostanete pocket AA ani za 1000 hand. Aby se počet rozdaných pocket AA přiblížil průměru (tedy 1x z 221 hand), musí být odehráno mnohem více hand.

Frekvence některých událostí se vyrovná rychleji, některých zase pomaleji. Ale může se stát i to, že se nevyrovná nikdy. Například šance na výhru hlavního turnaje WSOP se v lidském životě skutečně nevyrovná nikdy. WSOP se koná jednou ročně a hlavního turnaje se účastní cca 7000 hráčů, takže šance na výhru je 1/7000 (za předpokladu, že množství hráčů nebude rok od roku nijak výrazně kolísat).

Další informace naleznete například v článku pokerového profesionála Guse Hansena s názvem Hodnoťte svou hru v delším časovém úseku

Equity

Equity je výrazem pro podíl potu, který Vám „náleží.“ Pokud je v potu $100 a Vy máte 15% šanci na výhru handy, pak máte equity ve výši $15.

Narazit můžete rovněž na equity blafu, equity foldu atd. Pomocí těchto hodnot určujete průměrnou finanční hodnotu různých rozhodnutí.

Více informací naleznete v článcích Co je to pot equity / Co je to fold equity / Výpočet equity

Herní teorie

Matematická herní teorie. Říká nám, jak často bychom měli činit různé kroky v pokerové hře, abychom zajistili to, že soupeři neodhalí náš styl hry (nepřečtou nás). Jedná se například o frekvenci blafování.

Kombinatorika (Combinatorics)

Kombinatorika je vědou kombinací. Odpovídá na otázky ohledně počtu způsobů, kterými lze něco kombinovat. Kombinatorika je součástí mnoha kalkulací. Například: Kolika způsoby můžete rozdat 5 karet z balíčku? Odpověď zní: Způsobů je 2,6 milionu.

Očekávaná hodnota (Expected Value – EV)

Jedná se o teoretickou hodnotu určitého výsledku. Pokud si například hodíte mincí s tím, že v případě výhry získáte $20 a v případě prohry ztratíte $10, pak na každém hodu vyděláte $5. Vaše EV je tedy $5. (EV = 50% * (+$20) + 50% * (-$10) = $5) Obecným faktem je, že pokud máte plusovou očekávanou hodnotu (+EV), dané rozhodnutí v dlouhodobém měřítku přináší zisk.

Více informací naleznete v článku Pochopení Expected Value (EV)

Odds

Odds jsou dalším způsobem vyjádření pravděpodobností. V pokeru se tento výraz používá nejčastěji, protože celkově sedí elementům hry (počet dobrých karet vs. počet špatných karet, velikost potu v porovnání s velikostí sázky atd.) Více informací ke všem pojmům týkajícím se odds naleznete v článku Představení pot odds

Outy (Outs)

Outy jsou karty, které z Vaší handy udělají handu vítěznou. Počítání outů je základní znalostí, kterou by měl disponovat každý pokerový hráč pomýšlející na úspěch. Jakmile si spočítáte outy, můžete pokračovat výpočtem odds.

Pot odds

Pot odds nám říkají, kolik peněz můžete v dané handě vyhrát vzhledem k tomu, kolik peněz riskujete. Pokud bychom chtěli být přesní, v takovém případě se nejedná o odds, nicméně na tom nijak nezáleží – tento název se v pokerovém světě vžil a narazíte na něj prakticky na každém kroku.

Požadavky bankrollu (Bankroll requirements)

Chcete-li hrát na určité úrovni blindů, musíte splňovat požadavky bankrollu. To znamená, že musíte mít určitý počet peněz, abyste se vyhnuli tomu, že skončíte na mizině.

Pojmem „bankroll“ se rozumí množství peněz, které můžete v pokeru prohrát. Profesionální hráči mohou mít skutečný „pokerový“ bankovní účet, zatímco u amatérských hráčů se jedná spíše o psychologické limity.

Respektovat požadavky bankrollu musí i konzistentně vyhrávající hráči. V opačném případě by svůj bankroll dříve či později prohráli. Nicméně pro prohrávající hráče neznamená bankroll spásu. Pokud nebudou studovat pokerovou strategii a nestanou se vyhrávajícími hráči, stejně o své peníze jednou přijdou. Více informací o bankrollu naleznete v našem 5ti dílném seriálu o Bankroll managmentu

Pravděpodobnost

Měřítko toho, jak pravděpodobně se něco stane. Nějaká vzácná událost má pravděpodobnost blížící se nule a nějaká obyčejná událost má pravděpodobnost blížící se 100%.

Teorie pravděpodobnosti se netýká pouze věcí, které se opakují – stejně dobře může být aplikována i na věci, které se stanou pouze jednou (nebo třeba nikdy).

Například když ten  chlápek ve flanelové košili svůj velký stack ve finále WSOP přesune doprostřed stolu a Vy v ruce držíte pár KK, jedná se o událost, která se už nikdy nestane (s takřka 100% jistotou).

Průměr (Average)

Průměrná hodnota. Pokud si mnohokrát hodíte kostkou, průměr je celkový součet padnuvších čísel vydělený počtem hodů. Pokud jste odehráli 100 000 pokerových hand a máte zisk $5000, Váš průměrný zisk na jednu pokerovou handu je $0,05 (5000/100 000).

Jste-li průměrným online pokerovým hráčem, jste na nule, nicméně ve skutečnosti peníze ještě ztrácíte kvůli rake.

Rozptyl, variance (Spread, Variation)

Skutečný výsledek nejisté události se bude pohybovat někde kolem očekávané hodnoty. U některých událostí je rozptyl menší a u některých naopak větší.

Pokud například víte, že průměrně každou session skončíte $50 v plusu, musíte si uvědomit, že skutečnost nebude taková, že pokaždé si připíšete přesně $50. Jednou můžete být v plusu $12, podruhé třeba $90, někdy naopak v mínusu atd. K vyrovnání rozptylu dochází až v rámci dlouhodobého měření.

Více informací naleznete v článku Jak se vyrovnat s variancí

Výherní odds

Vaše výherní odds vyjadřují šanci na to, že vyhrajete danou handu. Samozřejmě se jedná o něco, co nemůžete vědět jistě, nicméně chcete-li se stát úspěšným hráčem, musíte se naučit tuto hodnotu dobře odhadovat.