Související články:

Sdílejte:

V posledních článcích jsme se zabývali zónami a inflexními body.Ukázali jsme si zde, jak M ovlivní vaše rozhodnutí, když se blížíte ke konci turnaje. Nyní tento problém trochu rozvedeme. Vaši protivníci mají také svá M, a své vlastní problémy.p>

Když tedy hrajete vaši handu, tak musíte dávat pozor na stacky soupeřů, a jak reagují na různé okolnosti. Samozřejmě, že všechno u stolu se neodehrává dle M. Můžete sedět u stolu, a vyhodnotit raise hráče z první pozice tak, že má M 4 a pokouší se o svůj zoufalý tah s průměrnou handou. Ale tento hráč se mohl konečně dočkat dvou es, a teď se je snaží zúročit.

Proto je nutné hrát poker komplexněji, sbírat co nejvíce informací, a zohledňovat pozici, pot odds, a především důkladnou a opatrnou analýzu ostatních důležitých faktorů. Pojďme se podívat na některé problémy, které mohou nastat, když se zmenší váš stack.

Zhodnocení pozice

Berte na vědomí, že čím víc hráčů s malým M sedí u stolu, tím více se zmenšuje výhoda pozice. Důvod je jednoduchý, a to protože, začne přibývat mnoho preflop all-inů, a pozice přestane mít velký význam.

Toto neznamená, že byste neměli být rádi, když se ocitnete na buttonu. Chci jen říci, že zde již pozice není tak cenná, jako tomu bylo na začátku turnaje. Následující příklad ukáže komplexní rozhodnutí v handě s rozdílnými M, které se zúčastní boje o pot.

Příklad

Situace: SNG s osmi zbylými hráči z původních deseti. Blindy jsou 50$/100$. Zbylý hráči vypadají takto:

Hráč Částka
SB 400$
BB 550$
Hráč 1 (Vy) 1 500$
Hráč 2 1 300$
Hráč 3 2 300$
Hráč 4 1 500$
Hráč 5 1 200$
Hráč 6 1 250$

Vaše M je 10, a průměrný stav stacku u stolu je 1 250$, takže vaše Q je dobré – 1,2. Dva shortáci na blindech mají M mezi 3 a 4, chipleader má M 15. Vy jste na první pozici

Vaše karty:8♦-8♣

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Sněhuláci jsou těžká handa z první pozice u tohoto stolu. Proti malým stackům by se hráli pěkně, nebo pokud byste byli na SB či BB. Představte si, že byste si prohodili pozici s BB, a on by byl první na řadě s 550$, a vy byste byli poslední na řadě s BB. Pokud by on dal all-in, a všichni by položili, tak 8-8 by byla krásná handa na dorovnání.

Ale s vaší současnou pozicí se pojí některé velké problémy. Pojďme se podívat na možné akce, a jejich následky.

Raise 400$. Velký raise vám dá největší šance vyhnat hráče 2 až 6, a isolovat si tak blindy pro sebe. Ale tento raise spořádá víc jak čtvrtinu vaše stacku, zanechává perfektní odds na dorovnání, pokud vám dá all-in někdo z velkých stacků. Pro příklad si představte, že hráči 2 až 4 dají fold. Hráč 5 dá all-in 1 200$, a ostatní hráči položí. V této situaci bude tedy pot 1 750$, a vás call bude stát 800$, takže budete mít 2,2:1 pot odds. Toto jsou velice dobré odds. I když si budete myslet, že váš soupeř je velice tight, a existuje tedy 70% šance, že dal all-in s vyšším párem, a 30% šance, že má overkarty, a žádná šance, že by blafoval. Tak stále jsou toto dobré pot odds na to, abyste ho dorovnali. Avšak pokud prohrajete, tak vám zbude jenom 300$, a vy určitě nebudete šťastní, že jste skončili v turnaji na dvě osmičky.

Raise 300$. Tento normální raise vám stále dává dobrou šanci eliminovat hráče se slabými handami, ale nyní máte více na výběr, pokud vám někdo dá all-in. Jestliže by se opakovala stejná situace, jako ve výše uvedeném příkladu. Tak by vaše pot odds byly nyní 1,8:1. Pokud byste chtěli dát call, tak to závisí na readu na vašeho soupeře. Mix 60% vysoký pár, a 40% overkarty dovoluje dát call. Pokud tedy máte read, že váš soupeř je spíše loose, tak můžete dorovnat, ale pokud si myslíte, že je tight, a all-in by dal jen s párem, tak raději dejte fold.

Raise 250$. Toto je nejmenší raise. Pokud by nastal sejný scénář jako ve dvouch výše zmíněných případech, tak by vaše pot odds byli 1,7:1, a call bych tedy dal taky pouze proti loose hráči.

Call. Je to sice trochu pasivní přístup, ale vzhledem zranitelnosti vaší handy, to není špatná hra. Investujete tak pouze malou část svého stacku, a pokud se setkáte s all-inem, tak svoje karty zahodíte. S dostatkem štěstí se handa profolduje až k blindům, a s nimi už si poradíte. Nejhorší možný scénář by byl, že by po vás dorovnal hráč s velkým stackem, a poté by dal některý blind all-in. V takové situaci byste se tedy museli těžce rozhodovat, jestli dorovnat, protože hráč po vás by vám mohl dát all-in také.

Fold. Za těchto okolností to není špatné rozhodnutí. Já v těchto situacích malé páry vždy pokládám. Je to určitě ta nejlevnější možnost, které vás nevystaví zbytečnému nebezpečí.

Takže, jak to správně zahrát? Toto není zrovna nejlehčí problém, kdyby moje handa byla od desítek nahoru, tak bych dal raise 400$, a pak dorovnal všechno. Kdybych měl pár šestek a níže, tak bych jednoduše svoji handu zahodil pryč. To, že držíte osmičky, dělá handu o mnoho těžší, protože vždy dostanu dobré pot odds, když budu vystaven all-inu. I tak bych ale dal raise 400$, a počkal si, co se stane. Pokud ukradnu pot, nebo skončím v all-inu proti jednomu hráči na blindech, tak budu rád. Pokud dostanu re-raise all-in, tak se mi ulehčí rozhodování tím, že jsem si raisem 400$ nabídl největší možné pot odds.