Související články:

Sdílejte:

Předešlý (dvou) díl našeho seriálu vám vysvětlil náležitosti optimální preflop hry z malého blindu a nyní je proto pokračovat optimální preflop hrou z blindu velkého.

Oproti hře na malém blindu je hra na velkém blindu značně odlišná. Podívat se na karty na flopu vás vyjde levněji než na malém blindu a kromě toho se preflop ke hře vyjadřujete jako úplně poslední hráč, takže vám nehrozí, že by vás ze hry vyhnal re-raisem ještě někdo další (kromě raise a re-raise před vámi, které může být po vaše dorovnání znovu re-raisováno původním agresorem). Z výše popsaných důvodů můžete při hře z velkého blindu rozšířit svou range pro hru.

Pokud budete čelit raisu z brzké pozice, vaše range by však stále měla být hodně úzká, řekněme něco jako 22 a vyšší, případně AQ a vyšší plus vyšší suited connectory. I s těmito kartami byste však ve hře po flopu měli hrát mnohem opatrněji.

Budete-li čelit raisu hráče na střední pozici, měli byste svou range pro dorovnání karet ještě o něco rozšířit. V takových situacích stačí karty 22 a vyšší, AJ mimo barvu a vyšší, A2 v barvě a vyšší, KJ mimo barvu a vyšší, KJ v barvě a vyšší, QJ mimo barvu a vyšší, QJ v barvě a vyšší plus některé suited connectory.

Při „obraně“ svého blindu byste vždy měli být hodně opatrní a neměli byste se rozhodovat s horkou hlavou. V první řadě je třeba si uvědomit, že peníze z blindů nepatří vám, ale jsou tzv. mrtvé a za druhé – pokud se o ně rozhodnete bojovat, měli byste k tomu mít alespoň průměrné karty, jelikož po zbytek hry budete hrát mimo pozici (vyjma handy, kterou budete hrát pouze proti hráči na malém blindu).

Výběr správných karet preflop by vám na velkém blindu měl ušetřit těžké rozhodování v situacích, kdy například rozhodnete svůj blind chránit s kartami typu Q6 a na flop přijde Q93. V takovém případě budete držet nejvyšší pár, který se vám bude velice těžko pokládat a ve chvíli, kdy se s vámi protivník pustí do vysoké hry se spoustou žetonů v potu se vám bude jen těžko pokládat a to i v případě, kdy budete tušit, že jste ve hře pozadu.

K re-raisování z velkého blindu byste opět měli přistupovat hodně opatrně. Váš re-raise bude ostatními hráči velice často dorovnán, jelikož tolik nestojí a navíc budou chtít hrát s vědomím, že po zbytek hry budete hrát mimo pozici, z čehož vaši protivníci mohou těžit. Dorovnání na velkém blindu je prostě o mnoho levnější a praktičtější a to zejména kvůli tomu, že za vámi už nesedí žádný další hráč, kterého byste ze hry raisem mohli odehnat.

Optimální hra z velkého blindu je tedy dorovnávání, které může být proloženo občasným re-raisováním hráčů, kteří vsadili ze střední nebo pozdní pozice. V tomto případě vám budou stačit karty typu 88 a více, A9 mimo barvu a více, A9 v barvě a více, K10 v barvě a samozřejmě i pár suited connectorů.

Reraisování se silnými kartami je přitom žádoucí, zatímco re-raisování se slabšími kartami, které mají vysoké implied odds je spíše nežádoucí. Neměli byste se ale uchýlit ke strojové hře a do svého stylu obvyklého zahrání byste měli zamíchat i netradiční handy a netradiční herní tahy. Jedině tak zůstanete pro soupeře nečitelní a budete později moci vyhrát nějaké žetony. Pokud budete re-raisovat pouze s handou lepší jak AK, budete soupeři brzy odhaleny a za tyto karty vám nikdo ochotně nezaplatí. Pozor na to.

Pokud na velkém blindu budete neustále atakováni některým hráčem na pozdní pozici, měli byste ho občas re-raisovat už jen kvůli tomu, abyste mu dali najevo, že pro kradení vašich blindů by měl mít lepší důvod než jen to, že se chce napakovat.

Pakliže při hře na velkém blindu budete čelit raisu, který byl dorovnán jedním nebo více hráči, měli byste dorovnávat se širší rangí, než v případě, že by raise nebyl před vámi nikým dorovnán a to z toho důvodu, že vaše odd na dorovnání budou o dost příznivější, než odds, které vám dá situace s pouhým raise. Kromě toho se v takové situaci dočkáte výhody tzv. relativní pozice (o tom jsme si povídali v našich dvou předchozích článcích seriálu o MTT). V případě raisu a jednoho nebo několika callů můžete dorovnávat s rangí typu 22 a vyšší, A10 mimo barvu a vyšší, A10 v barvě a vyšší, KJ mimo barvu a vyšší, KJ v barvě a vyšší, Q10 v barvě a vyšší, Q10 mimo barvu a vyšší, J10 v barvě a vyšší  plus pár vyšších suited connectorů. Karty jako je 88, A9 nebo K10 byste však měli i nadále re-raisovat.

Při hře na velkém blindu, ve které jsou preflop před vámi již nějací limpeři, byste měli re-raisovat pouze s nejlepšími kombinacemi typu 88 a vyšší, AQ a vyšší, KQ a vyšší. I zde byste ovšem neměli tu a tam opomenout na raise s kartami hodně slabými (například A3, K5 atd.), abyste pro soupeře nebyli přehnaně čitelnými.  Pokud však s těmito kartami raisnete a budete dorovnáni některým z limperů, ve většině případů (kromě pohádkového flopu) pro vás hra tímto callem skončila – s těmito kartami totiž budete raisovat ve snaze získat pot rovnou.

Na velkém blindu byste se vždy měli snažit vytěžit co nejvíce ze situací, kdy všichni hráči položí a vy v boji o pot budete soupeřit pouze s hráčem na malém blindu. Malý blind bude po celou dobu hry mimo pozici, takže byste měli dorovnávat hodně jako re-raisů a samozřejmě byste neměli zapomenout re-raisovat s mnohem širší rangí než obvykle. Ty nejhorší handy byste však kromě situace, kdy chcete soupeři pomotat hlavu, měli zahazovat.

Re-raisování hráče na malém blindu můžete s kartami typu 77 a vyšší, A10 a vyšší, KJ a vyšší, případně Q10 a vyšší a samozřejmě i s průměrnými handami, které mají vysoké reverse implied odds (A2, K6, Q7 atd.). I zde ovšem platí, že s nízkými páry a suited connectory byste měli spíše jen dorovnávat a pot se snažit vyhrát až ve hře po flopu.

Hra z velkého blindu – shrnutí

Hra z velkého blindu je stejně jako hra z blindu malého nezisková, její negativní EV lze snížit pouze agresivní tight hrou. Postupem času a toho, jak budete nabírat zkušenosti, byste měli výše uvedené range pro jednotlivé situace nepatrně rozšířit, což se týká i hry s ante.