Související články:

Sdílejte:

V nedávné době jsme v našem seriálu probírali optimální hru na velkém blindu, záměrně jsme se však přitom vyhnuli tzv. „squeezu“, tedy záměrnému navýšení hráče po té, co ve hře jeden hráč raisnul a jeden či více hráčů tento raise dorovnalo. Squeeze je velice užitečný, nicméně velice ošemetný pokerový tah, proto jsme si pro něj vyhradili jednu zvláštní kapitolu. Pojďme se do toho pustit.

Jak jsme se už zmínili, squeeze je re-raise poté, co ve hře před ním jeden hráč raisnul a jeden nebo více hráčů tento raise dorovnalo. Hlavním cílem squeezu je donutit všechny protivníky k foldu a získat peníze v potu pro sebe.

Základní myšlenka squeezu je taková, že původní agresor po raisu často bude mít jen průměrné karty, což se dá říci i o hráčích, kteří ho dorovnali. Pokud by totiž drželi hodně silnou handu, dost možná by s ním namísto dorovnávání raději navýšili.

Velikost squeezu by se přitom měla pohybovat mezi trojnásobkem velikosti původního raisu a trojnásobkem dosavadní hodnoty potu. Pokud tedy například bude loose agresivní hráč ze střední pozice raisovat na 3bb a dorovná ho jeden protivník, měl by váš squeeze mít mezi 9 až 27 bb. Velikost přitom záleží na mnoha okolnostech (typ soupeřů, velikost vašeho stacku atd.).

Squeeze je nadmíru použitelný ve chvílích, kdy sedíte na shortstacku. Pokud před vámi někdo raisne a jeden nebo více hráčů ho dorovná, za předpokladu, že vaši protivníci často foldnou, můžete jít all-in prakticky se všemi myslitelnými kartami. Pokud máte obavy, že budete dorovnáni (šance na dorovnání roste úměrně s tím, jak se zmenšuje váš stack – čím méně budou vaši soupeři muset dorovnat, tím spíše to udělají), měli byste však mít alespoň nějakou trošku slušnou handu.

Obecně platí, že pro squeeze byste si měli vybírat situace, kdy původním raiserem je loose agresivní hráč. Pokud raisem do potu vstupuje extrémně tight hráč, raději na tento tah zapomeňte.

Bránit se squeezu od agresivního hráče lze 4betem, nebo kladením pastí ve chvílích, kdy budete jeho re-raisy dorovnávat s extrémně silnými handami. V takových chvílích se dá totiž předpokládat, že soupeř bude po flopu pokračovat c-betem, díky čemuž od něj získáte pár žetonů navíc. I při squeezování byste však neměli zapomínat na jeden základní krok a to je uchylovat se k tomuto kroku i s velice slabými kartami, abyste zmixovali svou hru natolik, že se pro soupeře stanete špatně čitelnými.

Squeezování – shrnutí

Pro úspěšné squeezování byste si měli vybírat vhodné situace. Poznáte je podle toho, že původním agresorem bude loose agresivní hráč, který sedí na střední nebo pozdní pozici. Pakliže budete čelit tight hráči, na squeeze raději zapomeňte – jen výjimečně se dočkáte toho, že po vašem re-raisu zahodí, což je hlavním cílem squeezování. A do své hry samozřejmě nezapomeňte zařadit kladení pastí.