Související články:

Sdílejte:

Znalost odds, pot odds, implied odds a efektivní velikosti stacku je to nejdůležitější, čeho v pokeru můžete využívat – ať už při hraní cash games, tak i při hraní více stolových turnajů. Díky této znalosti si totiž budete moc dobře vědomi, zdali je dorovnání sázky vašeho soupeře výhodné, nebo naopak – zdali bude vaše sázka dostatečná pro to, aby soupeře od dorovnání odradila.

Problematice pot odds jsme se věnovali již v našem dřívějším článku, nyní proto toto téma proběhneme pouze okrajově.

Počítání pot odds pro vás z počátku pravděpodobně bude poměrně obtížné, ale měli byste brát na vědomí, že není třeba dopracovat se přesných výsledků a že pro vypočítávání postupně dostanete cvik a budete ho provádět automaticky, téměř podvědomě.

Tak například budete držet a na flopu se otočí . Váš soupeř neváhá a vsadí all-in. Dorovnáte, složíte?

Správnou odpověď nalezneme právě v pot odds. Pokud budeme vycházet z toho, že váš soupeř pro all-in bude držet karty typu 8-9 a lepší, přičemž se pro all-in nikdy nerozhodne pouze s flush draw, potom je vaše šance na výhru přibližně 42% (můžete si to spočítat v některém pokerovém kalkulátoru).

Pokud budete mít šanci na výhru 42%, vaše pot odds musí být alespoň 1,4 : 1 abyste byli na svém. Jestliže budete hrát lépe než vaši soupeři, může být toto číslo o něco lepší, jestliže však budete hrát hůře než vaši soupeři, toto číslo může být o něco horší. Pokud budete hrát stejně jako vaši soupeři a v potu bude 100 dolarů, přičemž na dorovnání budete mít dalších 100 dolarů, rozhodně byste své karty měli položit. Pokud v potu bude 120 dolarů a vy bude mít na dorovnání 100 dolarů, opět byste měli položit. Jak se ale dopočítat konkrétní hodnoty, při které se vám vyplatí dorovnávat bez toho, aniž byste museli každou hodnotu přepočítávat zvlášť?

Pro výpočet konkrétní hodnoty, při které se vám vyplatí dorovnat soupeřovu sázku, vám pomůže tento vzoreček:

42% = 0,42 = 100/ (100 + x)

42 + 0,42x = 100

x = 58/0,42 = 138

Při dosazení do této rovnice získáte počet žetonů v potu, které musí být v potu, aby se vám vyplatilo dorovnat sázku. Pokud budete mít na výhru handu 42% šanci a váš soupeř vsadí 100 dolarů, aby se vám vyplatilo dorovnat, musí být v potu alespoň 138 dolarů (čím více nad 138 dolarů v potu bude, tím radostnější dorovnávání to je).

Šance na výhru – pravděpodobnost vyjádřená v poměru

Při hraní pokeru nebo při pročítání pokerových článků často narazíte na termín odds. Tento termín vyjadřuje šanci na výhru vyjádřenou v nějakém poměru. Tak například pokud v potu bude 300 žetonů a vy pro další hru musíte doplatit 100 dolarů, dostáváte odds 3:1 (na každý 1 žeton, který do potu vložíte, připadají 3 žetony, které už  v potu jsou).

Abyste zjistili, zdali je pro vás výhodné dorovnávat s konkrétní handou, vždy byste toto číslo měli být schopni převést na pravděpodobnost. Tak například řekněme, že soupeř vsází 100 dolarů do potu o hodnotě 300 dolarů a vaše šance na výhru je přibližně 20%.

Vaše odds jsou v takovém případě 3:1. Tyto odds převedete na pravděpodobnost jednoduše tím, že druhé číslo vydělíte součtem obou čísel odds a výsledek vynásobíte stovkou:

1/4 x 100 = 25

Z toho vyplývá, že aby se vám v tomto případě vyplatilo dorovnat, musí být vaše šance na výhru alespoň 25%. Pokud tedy v takovém případě budete mít šanci na výhru pouze 20%, měli byste položit.

Implied odds

V předešlém odstavci jsme si řekli, že pokud budete na dorovnání sázky potřebovat například 25% a vaše šance na výhru budou pouze 20% neměli byste dorovnávat, což je správně, ale pouze dokud se nedostanete do situace, ve které jste si více než jistí, že dostáváte vysoké implied odds. Co to znamená? Implied odds znamenají, že pokud se vám podaří sestavit nejvyšší možnou kombinaci, vyhrajete nad soupeřem tolik peněz, že se vám vyplatí dorovnávat i při o něco nepříznivějších pot odds. Při vysokých implied odds tedy bude hrát svou roli efektivní stack a současně i ochota vašeho protihráče jít all-in na riveru.

Odhadnutí správných implied odds záleží více než cokoliv jiného v pokeru na praxi a z toho vyplývajícím umění čtení handy. Proto se jí zde nebudeme více zabývat. Pokud vás však toto téma zajímá, problematice implied odds jsme se věnovali v jednom z předchozích článků, který naleznete zde.

Efektivní velikost stacku

V předešlých řádcích jsme se zmínili o efektivní velikosti stacku. Také tomuto údaji by se každý dobrý hráč měl bedlivě věnovat. Znalost efektivní velikosti stacku je velice důležitá – záleží na ní například range, s kterou budete vstupovat do hry atd.

Abyste pochopili samotný termín efektivní stack, vysvětleme si tuto problematiku na příkladu. Řekněme, že sedíte na pozici buttonu a váš stack má hodnotu 200 dolarů. Všichni před vámi položí. Hráč na malém blindu má stack o hodnotě 150 dolarů a hráč na velkém blindu má stack o hodnotě 100 dolarů. Pokud raisnete a dorovná vás pouze hráč na malém blindu, bude hodnota efektivního stacku rovna 150 dolarům. Pokud vás dorovná hráč na velkém blindu, bude hodnota efektivního stacku rovna 100 dolarům.

Jak už jsme naťukli výše, hodnota efektivního stacku bude ovlivňovat vaši hru, tedy range s jakou budete proti jednotlivým hráčům vstupovat do hry. Tak například pokud budete chipleader, který má obrovský stack – například 300 bb, budete sedět na buttonu, všichni před vámi položí a hráči na velkém a malém blindu budou mít shodně řekněme 20 bb, vaším nejlepším tahem bude all-in (zjednodušeně řečeno). Efektivní stack totiž bude 20 bb, což vaše vedení rozhodně neohrozí.

Pokud bude váš stack rovný 300 bb a bude na vás raisovat soupeř, který má za sebou také 300 bb, můžete dorovnat i s takovými kartami, s kterými byste obvykle nedorovnali – například s nízkými páry, nízkými connectory atd. Tyto karty při vysokém efektivním stacku nabírají na hodnotě.

I když je to jistý paradox, jednou z nejvýhodnějších situací v pokeru je, když sedíte na shortstacku a všichni ostatní hráči mají výrazně vyšší stack než vy. V takovém případě se často stává, že ostatní hráči shortstacka přehlížejí a hrají jako by ve stacku všichni měli stejně hodně žetonů. Pokud na shortstacku bude hrát špatný hráč, možná je to dobře, jelikož takový hráč nedokáže takové situaci přizpůsobit svou hru. Pokud se však na shortstacku bude nacházet dobrý hráč, tato situace mu bude hrát tzv. do karet. Dobrý hráč v takovém případě bude chodit all-in s širokým rozsahem karet a tím často odradí hráče, kteří před ním vstoupili do potu raisem.

Těchto příkladů bychom mohli uvést mnohem více, ono to však není zase tak jednoduché. Velikost vašeho stacku a velikost efektivního stacku ovlivňuje prakticky celou vaši strategii. Proto se této problematice budeme věnovat v nadcházejících článcích, které tematicky rozdělíme na hru s malým stackem, hru se středním stackem a hru s velkým stackem.