Související články:

Sdílejte:

sng priklady

Dříve jsem vám popsal rozdíl mezi cEV a SNG equity.Nyní si popíšeme ICM. ICM je procedura, kde jako vstupy slouží chipstacky všech zbývajících hráčů, a výstupe, jsou equity jednotlivých hráčů.

Výpočet ICM je zdlouhavý proces, takže k němu využívejte nějaký software.

Nyní uvedu jednoduchý, běžný příklad. Představte si, že ve hře zbývají pouze 3 hráči z původních deseti. Tito hráči vyhrají 1000$, 600$ a 400$. Stacky jsou následující:

Hráč A: t5000

Hráč B: t6500

Hráč C: t2000

Pokud by pouze vítěz bral vše, tak je výpočet velice snadný – jednoduše podělíte každého hráče stack celkovým počtem chipů. Je to vlastně šance na výhru každého hráče v závislosti na počtu jejich chipů. Výpočet pravděpodobnosti, že vyhraji daní hráči, bude tedy následující:

Hráč A: t5000/(t5000+t6500+t2000) = 0,37

Hráč B: t6500/t13500) = 0,48

Hráč C: t2000/t13500 = 0,15

Nyní si určíme equity hráče X, Eq(X):

Eq(X) = Pr(X 1.místo)*(1000$) + Pr(X 2..místo)*(600$) + Pr(X 3.místo)*(400$)

Pr(X 1.místo) – jaká je pravděpodobnost, že hráč X bude první.

Jak vidíte, tak tento výpočet je klasický výpočet equity. V této kalkulaci je vždy vynásobena pravděpodobnost toho, že hráč skončí na daném místě, s výhrou za toto umístění. A následně jsou všechny tyto výsledky sečteny.

Odměny pro jednotlivé pozice známe – víme je už od začátku turnaje. Dále pak známe procenta každého hráče na výhru, ty jsme zjistili jednoduchým podílem. Takže otázkou tedy je, jaká je pravděpodobnost, že jednotlivý hráči skončí druzí a třetí.

Představme si tento problém z pohledu hráče A. Pokud víme, že hráč B vyhraje, tak můžeme jeho stack vynechat, a zaměřit se pouze na stacky hráče A a hráče C. Hráč A má stack t500, a hráč C má stack t2000, a pokud tedy hráč B vyhraje, tak se dá předpokládat, že hráč A skončí druhý v 71%.

t5000/(t5000+t2000) = 0,71

Pokud by vyhrál hráč C, tak dle podobné kalkulace by měl hráč A 41% šanci na to, že skončí druhý.

Pr(A 2. místo) = (Pr(B 1. Místo))*(Pr(A 2.místo)) + (Pr(C 1. Místo))*(Pr(A 2.místo)) =

= (0,37)*(0,71) + (0,15)*(0,43) = 0,41

Teď už tedy víme, že pravděpodobnost, že hráč A skončí 1., je 0,37, a že skončí 2., je 0,41. A pokud tyto hodnoty odečteme od 1 (100%), tak dostaneme, že na třetí místo má pravděpodobnost 0,22.

Pr(A 3. místo) = 1 – Pr(A 1. místo) – Pr(A 2. místo) = 1 – 0,37 – 0,41 = 0,22

Aplikací stejného postupu pro ostatní hráče dostanete následující pravděpodobnosti:

Hráč Stack Pr(1. místo) Pr(2. místo) Pr(3. místo Equity A t5000 37% 41% 22% ? B t6500 48% 37% 15% ? C t2000 15% 22% 63% ?

A konečně dosadíme-li tyto výsledky z výše uvedené tabulky do rovnice pro výpočet equity Eq(X), tak si můžeme doplnit i poslední sloupec v tabulce.

Eq(A) = (0,37)*(1000$) + (0,41)*(600$) + (0,22)*(400$) = 704$

Provedeme stejnou kalkulaci pro všechny tři hráče, a dostáváme převod velikosti stacků na equity.

Hráč Stack Equity A t5000 704$ B t6500 762$ C t2000 534$

Nyní jsme si tedy ukázali matematiku skrývající za ICM, a určitě už vám v hlavě vrtají tyto otázky:

1. Jak bych ICM mohl využít?

2. Jaké jsou omezení pro ICM?

Na první otázku je lehká odpověď, a to, že víte, že v SNG musíte přemýšlet tímto způsobem, než pouze přemýšlet dle cEV. Například si představte, že zvažujete t400 all-in call. Pak:

Equity callu = (Pr(že vyhrajte handu))*(equity po výhře)+(Pr(že prohrajete handu))*(equity po prohře)

(Technicky by měl být započten ještě split, ale tato skutečnost je velmi vzácná na to, aby se započítávala). Odpověď na druhou otázku vám bude sdělena později ve zvláštní podkapitole.

ICM vám tedy dává velmi komplexní sdělení, z kterého se dozvíte dolarové možnosti vašeho stacku. Podobně se vypočte equity pro push all-in.

Equity pro all-in = (Pr(Soupeř dá fold))*(Equity po výhře potu) + (Pr(soupeř call)*{(Pr(vyhrajete)*(equity po výhře))+ )*(Pr(prohrajete)*(equity po prohře))}

A pokud položíte, tak:

Equity položení = Equity vaše aktuálního stacku

Takže dle těchto výpočtů už víte, že ICM vám pomůže se rozhodnout na základě equity, kterou budete mít po provedení daného tahu. Zjistíte tedy, kdy vám all-in, call, nebo fold, zvýší vaší turnajovou equity, což vlastně je dlouhodobá profitabilita daného tahu.

Těchto výpočtů se nemusíte bát, jde jen o to, abyste si uvědomili k čemu je ICM dobré, a proč je nezbytně nutné pro hráče, kteří to s pokerem myslí vážně, a věnují mu hodně času. Jak už jsem řekl na začátku, tak existuje mnoho softwarů, které udělají černou práci za vás.

Příklad na rozhodnutí, kdy dát call nebo fold bude uveden v pozdější kapitole, které se bude zabývat hrou na bublině. V tomto příkladě bude také dána jasná odpověď na druhou otázku (Jaké jsou omezené pro ICM?) Ale základní a nejdůležitější omezení si už můžeme říci ihned:

ICM nepočítá s pozicí a s pokerovou dovedností hráče.

Představte si například, že jste expert na SNG, a v pohodě profitujete na 109$ SNG. Sednete si ke stolu s devíti slabými hráči, a bude chtít vědět svoji equity. Na začátku turnaje máte všichni stejný stack, takže ICM equity je pro každého stejná – 100$. Avšak protože jste o mnoho tříd lepší než vaši soupeři, tak musí být vaše equity vyšší. Proto tedy nesmíte zcela spoléhat na ICM equity, ale musíte zde přihlížet k vašim schopnostem, které také musí ovlivňovat vaše tahy.