Související články:

Sdílejte:

c-bet

Pamatuji si moment, kdy jsem se úplně poprvé seznámil s konceptem zvaným pot control. Sledoval jsem tehdy jedno z prvních ukázkových videí na nově spuštěném výukovém portálu Cardrunners. Taylor Caby v něm komentoval handu, ve které otevřel z buttonu, byl dorovnán hráčem na big blindu a poté flopnul top pár se slabým kickerem. Big blind checknul.

Chtěl jsem tenkrát to video posunout dopředu. Jasný, jasný, otevřel jsi preflop, teď jsi trefil top pár, takže vsadíš. Nebyl jsem v té době schopen přemýšlet komplexněji. Proč by nesázel, vždyť má nejvyšší pár! Je lepší vsadit a chránit si svoji handu! Necheckuj nebo mu tím dovolíš něco trefit!

Taylor ale přemýšlel jinak. Řekl, že s top párem nechce hrát velký pot, takže raději checkne a dorovná případné sázky na turnu a riveru. Soupeř toho na flopu stejně moc nemá, takže většinu peněz dostaneme stejně z bluffů. Z bluffů, které budeme raději sami inducovat a kontrolovat. Byl jsem z toho dost zmatený, ale ukázalo se, že měl pravdu. Oponent na následujících dvou streetách leadnul s high card a Taylor sebral pot. Pokud by na flopu vsadil, pravděpodobně by jej nezískal.

Od jistého momentu jsem začal dávat check back s top párem v každé handě. Hráči kdysi neustále check/raisovali boardy jako A-6-3 nebo K-5-5 a já nikdy nevěděl, kdy to mají a kdy ne. S top párem a sedmičkou kickerem jsem jim nemohl přiřadit příliš mnoho hand, které porážím, ale zároveň mi bylo jasné, že mohou i bluffovat. Často jsem s top párem a slabým kickerem cbetnul a poté foldnul na raise, protože jsem se nechtěl stackoffnout. Několikrát jsem se nechal vytiltovat, check/raise jsem dorovnal a pak jsem vycalloval ještě další barrel ve chvíli, kdy to soupeř zrovna měl.

Jakmile jsem ale checknul back, soupeř mě z marginální kombinace už vyfoldovat nedokázal. Nebyl schopen check/raisem vykompenzovat to, že hraje mimo pozici. Jasně, pokusil se o to barrely na turnu a riveru, ale nikdy tím nevytvořil dostatečně velký pot, abych mu zahodil dobrý pár. Vždy jsem dorovnal a mohl se smát tomu, co mi ukázal v showdownu.

Checkování hand jako A-7 na boardu A-6-2 lze dost snadno logicky zdůvodnit. Pokud vsadíte, co vás dorovná? A-5 a A-4 zcela určitě, ale každé jiné eso vás poráží. A že jich je. Dorovná vám soupeř se šestkou nebo dvojkou více než jednu streetu? Dorovnal by s nimi vůbec preflop? Vsadíte-li flop a dáte check back na turnu, není těžké vaši handu přečíst jako marginální kombinaci se slabou showdown value. Check back se hodí i v situaci, kdy se rozhodnete slow/playovat set, protože na takovém boardu bude těžší odhadnout vaši range.

Výrazněji jsem se ale o problematiku pot control začal zajímat až před několika lety, kdy se mi přestalo dařit za cash game stoly. V MTT to byla stále ta samá písnička. Když jsem na boardu s jednou vysokou kartou checknul back, nikdo do mě už nebarreloval. Pot control se mezi dobrými reguláry stala tak standardní záležitostí, že to bylo jako kdybyste jim do chatu napsali: „Hele, mám handu s marginální showdown value, tak to jdeme zahrát jen na dvou streetách, ok?“

Slabiny pot control jsem si začal plně uvědomovat až ve chvíli, kdy ji proti mě někdo použil. Řekněme, že jsem mimo pozici flatnul něco jako A-Q. Pokud přišlo A-x-x a soupeř checknul back, byl jsem schopen na turnu a riveru vsadit něco jako 1,5 potu. Prostě jsem věděl, že oponent drží slabý top pár. V té době tohle totiž nikdo neuměl zahodit.

Postupem času lidé začali top páry zahazovat o něco více, takže jsem se tomu musel přizpůsobit. Začal jsem více bluffovat, často over betem na riveru. Lidé totiž čekali, že se trefí do top páru s dobrým kickerem a foldovali handy, se kterými by v minulosti pot controlovali. Samozřejmě, pokud se jednou za čas rozhodli vsadit flop, tak jsem měl smůlu.

Pot control ztratila na své efektivitě také ve chvíli, kdy reguláři začali na flopu leadovat sety za účelem dostat z nich všechny tři streety value. Tím pádem ale bylo jednoduší bluffovat do lidí, kteří checknuli back flop, protože sety už v range tak často neměli.

Začít leadovat sety byla nutnost. Jak se online poker vyvíjel, už jste se nemohli spoléhat na to, že soupeř dorovná každý váš raise na turnu.  Online hráči už věděli, že není dobré dostat se do all-inu s jedním párem jen proto, že váš soupeř checknul flop. Ty tam byly doby, kdy jste mohli snadno vytvořit velký pot na turnu a riveru, takže lidé museli začít sázet všechny tři streety.

Pokud jste se pokusili checkovat behind pouze s marginálními top páry a leadovat pouze se sety, dvěma páry a airem, hodně hráčů rychle přišlo na to, že sázíte většinou právě s airem a cbet vám téměř nikdy neprošel. Prostě jste do téhle hrozně nevybalancované cbetting range dostali check/raise.

Z toho důvodu jsem začal více cbetovat handy, které jsem kdysi checkoval. V současné době je to mnohem ziskovější řešení.

Představme si, že hrajete proti člověku, který jen výjimečně check/raisuje cbety, ale pokaždé je dorovná. Proč bych v pozici checkoval A-J na boardu A-6-2? Preflop callne všechny A-x kombinace a pravděpodobně s nimi dorovná i všechny streety postflop, takže bych si nejspíše měl jít pro tři streety value, místo dvou.

Pokud hrajeme proti člověku, který cbety často raisuje v domnění, že byste středně silné handy spíše checknuli, tak preferuji leadnout a umožnit mu to. Jasně, někdy má set a já se do něj vysypu, ale častokrát seberu jeho bluff s něčím jako Q-T – jsou to stejné peníze, které bych před lety získal z jeho sázek, pokud bych pot controloval.

Dalším příkladem situace, ve kterém sázím, zatímco mnoho ostatních hráčů preferuje pot control, jsou handy, kdy mám na turnu střední pár. Příklad: soupeř otevře hijack, já flatnu button s Q-J a přijde . Soupeř cbetne, já dorovnám. Na turn přijde offsuit osmička a následuje další check. Hodně lidí je zvyklých checknout back, ale přitom mohou sázkou docílit několika vítaných scénářů.

Tak za prvé – handu byste měli hrát pro value, to znamená vsadit, když chcete dostat zaplaceno. Pokud váš soupeř drží něco jako Q-T nebo flush draw, dostanete call. Checknete-li, nedostanete z těchto typů hand už žádnou value. Pokud nevsadíte, ztrácíte spoustu value proti handám, které ve své range soupeř určitě má.

Ale počkat, co když vám dá check/raise? Jo, to se může stát, ale velice ojediněle. Pokud nemáte read, že stojíte proti vyloženě „hravému“ soupeři, nemusíte se toho bát.

Navíc, sázkou někdy donutíte k foldu lehce silnější handu, než je ta vaše. Často se setkávám s tím, že hráč do turn betu zahodí A-J, protože se jim nelíbí myšlenka hrát mimo pozici na tak drawy boardu a čelit nějakému složitému rozhodování na riveru. Samozřejmě se na to nelze spoléhat, ale někdy se to stane a je to vítaný bonus při value betování do draws.

Skvělé je, že když takový turn vsadíte, zbavíte se starostí na riveru a budete vědět, na čem jste. Téměř vždy na něm soupeř checkne, takže se můžete sami rozhodnout, zda value betnout znovu nebo ne. Pokud leadne, na 99% to podle mých zkušeností udělá proto, že zkompletoval draw.

Díky sázce na turnu můžete sami určit velikost betu na riveru a ještě k tomu dostáváte value ze slabších hand. Nemusíte se spoléhat na to, že protihráč vsadí busted draw. Vy si z ní vezmete value sami.