Související články:

Sdílejte:

Implied odds

Při deep stack hře nad hráči neustále visí velká hrozba – obrovský bluf ve více sázkových kolech. Zachází to dokonce tak daleko, že tato hrozba brání hráčům s nejvyšším párem vybudovat velký bank na flopu. Domýšlejí, že pokud na flopu vsadí $100, na riveru by mohli čelit blufu o hodnotě $1000. I když je tato hrozba téměř mizivá, vzhledem k velkým penězům, které bývají v sázce, se na ni deep stack strategie poměrně často ohlíží. V našem předchozím článku jsme si prozradili jaké cíle je nutné při blufování na turnu a riveru sledovat a nyní si je rozebereme blíže.

Pozn. : V tomto článku budeme předpokládat, že vaši soupeři dokáží zahodit i velice silnou kombinaci. Pokud hrajete proti slabším hráčům, nebo nadmíru loose-agresivním jedincům, raději na ní okamžitě zapomeňte.

Dva hlavní cíle, které musíme sledovat při úspěšném blufu na turnu a riveru jsou:

  1. na turnu je potřeba nechat si dostatek peněz na to, aby byla sázka all-in na riveru dostatečně vysoká a dokázala protihráče přimět k foldu
  2. na turnu je potřeba vsadit dostatek peněz na to, abyste na riveru mohli provést úspěšný bluf

Nyní si tyto dva body rozebereme trošku detailněji. Pokud se ocitneme ve hře, kdy je po flopu v banku $1000 a efektivní stack činí $2000, je z poučky výše více než zřejmé, že na turnu nemůžeme vsadit $1000. Pokud tak učiníme a protihráč nás dorovná s hotovou kombinací, s pot odds 4:1, které dostane při naší all-in sázce na riveru (zbylých $1000), dorovná zcela určitě také.

Ve chvíli, kdy si neponecháme dostatek peněz na úspěšný river bluf, nebudeme moci využít děsivou kartu na riveru a neposkytneme soupeři dostatečné pot odds, které by ho mohli přimět k blufu. Obecněji řečeno – úplně se tím vzdáme blufovacích možností.

Kromě toho se však rozplyne síla našeho jednokolového blufu na turnu. $1000 bluf na turnu by byl mnohem strašidelnější ve chvíli, kdybychom ve stacku měli další $4000, ovšem pokud máme za sebou už pouhý $1000, je zřejmé, že více penězi soupeře neohrozíme. Obecněji řečeno – pokud bychom na turnu vsadili jen například $500, soupeř se zamyslí nad tím, že i když je tato naše sázka poměrně lákavá, na riveru ho můžeme vystavit rozhodnutí o hodnotě $1500.

Tato myšlenka přitom vychází z jedné z nejzákladnějších pokerových rad, tedy: „Snažte se svého soupeře vystavit těžkým rozhodnutím.“. Těžké rozhodnutí je tím těžší, čím více peněz je v sázce. A čím těžší rozhodnutí je, tím více na svého soupeře tlačíme a tím více chyb si vynutíme.

Jak velký by měl být bluf na turnu?

Výše zmíněné definice jsou sice trefné, ovšem začínající hráči by s nimi mohli mít problémy. Pojďme si teď tedy správnou velikost blufu na turnu definovat konkrétněji.

Obecněji řečeno, správný turn bluf předpřipraví situaci na to, abychom soupeři na riveru mohli dát nepříznivé pot odds. Správná velikost turn blufu poté vychází z velikost stacku, který máme za sebou a z velikosti potu, který máme před sebou. To znamená, že každý bluf na turnu musíme pořádně zvážit a propočítat pot odds, které soupeři dáme. Pro příklad jmenovaný na začátku článku by správná velikost turn blufu byla spíše $300 – $500, neboť po takové sázce můžeme zakončit all-inem o hodnotě $1700 až $1500 do potu $1600 až $2000. Turn bluf by ovšem neměl být příliš malý.

Jak velký by měl být bluf na riveru?

Šance na to, že soupeř na naši sázku odpoví foldem, se podobají logaritmické křivce. To znamená, že do určitého bodu jsou přímo úměrné velikosti našeho river blufu. Jestliže vsadíme příliš málo, donutíme soupeře položit pouze ty nejslabší kombinace. Ovšem pokud vsadíme dostatek žetonů, zcela určitě složí i silnější kombinace a dost možná i spoustu těch nadprůměrně dobrých, snad vyjma jediné handy – té nejlepší. Na druhou stranu – správná velikost sázky má svůj vrchol a vsázet nad tuto hodnotu je kontraproduktivní, jelikož bychom riskovali více peněz, než musíme.

Velikost nejvhodnějšího blufu na riveru je nejmenší možná hodnota, která ve většině případů donutí soupeře složit.

Pokud si představíte logaritmickou křivku, nejvhodnější velikostí blufu na riveru bude sázka, která se nachází v horní části této křivky tam, kde přestane strmě stoupat a ještě předtím než přejde ve svůj vrchol. Jestliže budete vsázet víc, budete k dosažení stejného cíle riskovat více peněz, aniž byste tím nějak podstatně zvyšovali své šance na úspěch.

Převedeme-li si to na konkrétní sázky, potom řekněme, že bluf $2000 na riveru při úspěšnosti 80% není tak vhodný, jako bluf $1000, který dosáhne úspěšnosti „pouhých“ 78%. Ve 20% případů byste totiž prohráli $1000, zatímco ve zbylých 2% případů byste navíc vyhráli $2000, což se ani zdaleka neblíží výdělečné sumarizaci.

Pro menší sázku na riveru však existuje ještě jeden důvod. Jestliže se na riveru chystáte udělat menší bluf, budete mít dostatek žetonů provést vyšší bluf na turnu. Tento postup patří mezi pokročilejší tahy a měl by vám zajistit vyšší šance na úspěch, případně vyšší odměnu za provedený bluf na riveru.

Příklad rozdělení blufu na turnu a riveru

V tomto příkladu není důležité, jakou handu budete držet, proto se omezíme pouze na velikost banku, velikost efektivního stacku a plánování rozvržení blufů na turnu a riveru.

Nyní se nacházíme na turnu, přičemž velikost efektivního stacku je $4000 a bank činí $1000. Nejsme si jistí, zdali by bylo optimálnější na turnu vsadit $1000 a na riveru blufování zakončit sázkou $3000, nebo zdali se raději rozhodnout pro menší sázku na turnu, řekněme $500 a na bluf na riveru si ponechat $3500.

Se svým protivníkem máme odehráno hezkých pár hodin a proto si dovolujeme odhadnout, že při $500 blufu na turnu složí přibližně ve 30% případů, zatímco při $1000 blufu na turnu se vzdá přibližně v 50% případů. Dále odhadujeme, že pokud na turnu vsadíme $500, bluf o velikosti $3500 do banku o hodnotě $2000 by mohl být úspěšný přibližně v 80% případů, zatímco pokud na turnu vsadíme $1000, bluf o velikosti $3000 do banku o hodnotě $3000 mohl být úspěšný asi v 70% případů.

$500 bluf na turnu a $3500 bluf na riveru

Pokud náš soupeř položí po blufu na turnu, vyhrajeme $1000.

Pokud náš soupeř nepoloží po blufu na turnu, ovšem položí po blufu na riveru, vyhrajeme $1500.

Pokud náš soupeř nepoloží po blufu na turnu a k foldu se nerozhodne ani po našem blufu na riveru, prohrajeme $4000.

Z toho vyplývá, že:

Ve 30% případů vyhrajeme $1000.

V 80% případů ze 70% případů, tedy v 56% případů (0,8 x 0,7), vyhrajeme $1500.

Ve zbylých situacích, tedy ve 14% případů (100 – 30 – 56), prohrajeme $4000.

Za předpokladu, že svou handu nemůžeme žádným způsobem vylepšit, bude naše očekávání pro tuto situaci $580:

(0,3 x 1000) + (0,56 x 1500) + (0,14) x (-4000) = 580

$1000 bluf na turnu a $3000 bluf na riveru

Pokud náš soupeř položí po blufu na turnu, vyhrajeme $1000.

Pokud náš soupeř nepoloží po blufu na turnu, ovšem položí po blufu na riveru, vyhrajeme $2000.

Pokud náš soupeř nepoloží po blufu na turnu a k foldu se nerozhodne ani po našem blufu na riveru, prohrajeme $4000.

Z toho vyplývá, že:

V 50% případů vyhrajeme $1000.

V 70% případů z 50% případů, tedy ve 35% případů (0,7 x 0,5), vyhrajeme $2000.

Ve zbylých situacích, tedy v 15% případů (100 – 50 – 35), prohrajeme $4000.

Za předpokladu, že svou handu nemůžeme žádným způsobem vylepšit, bude naše očekávání pro tuto situaci $600:

(0,50 x 1000) + (0,35 x 2500) + (0,15) x (-4000) = 600

Pozn.: V tomto konkrétním případě tedy vyšší sázka na turnu a menší sázka na riveru zvyšuje naše očekávání o $20 a to i přestože šance na úspěch našeho blufu klesly z 86% na 85%. Tato skutečnost pravení v tom, že bluf na turnu uspěje častěji a pokud neuspěje a podaří se nám bluf na riveru, získáme jím vyšší bank.

Bluf na turnu a riveru – shrnutí

Z předchozích řádků vyplývá, že jedna sázka bez druhé nemůže být. Obě tyto sázky přitom musí být dobře promyšlené a vyvážené, přičemž sázka na turnu zvyšuje naše šance na úspěch a současně maximalizuje naši odměnu za další bluf na riveru. Sázka na riveru musí poskytovat dostatečné pot odds, které by soupeře přiměly k položení i lepších hand, ovšem nesmí být tak vysoká, abychom riskovali příliš mnoho peněz. Ke správné velikosti našeho blufu se ovšem dopracujeme až skrze znalost našeho soupeře a výpočet očekávání pro danou situaci.