Související články:

Sdílejte:

Implied odds

Existují situace, ve kterých si budete jistí, že jste pozadu a že abyste získali pot, musí vám přijít ještě jedna karta, nebo musíte bluffovat. Rozhodnutí pro jednu z variant přitom nebývá příliš jednoduché a navíc, pokud si vyberete částečný bluff, bude velice obtížné zjistit jeho správnou hodnotu. Abychom vám toto dilema pomohli překonat, připravili jsme si pro vás článek, který taje tohoto záludného kroku odkrývá až na kost.

Pokud se na turnu se straight draw, případně s flush draw v pozici rozhodujete nad tím, zdali je pro vás lepší checknout (a zkusit se podívat na kartu zadarmo), případně zvolit sázku a pokusit se soupeře od potu vyhnat rovnou, měli byste přihlížet hned k několika důležitým faktorům.

Faktory, k nimž bychom měli přihlížet při rozhodování mezi checkem a částečným bluffem:

 1. pravděpodobnost toho, že váš bluff soupeře dostane ze hry
 2. pravděpodobnost toho, že po vašem checku soupeř vsadí
 3. hodnota, kterou bude mít vaše handa na riveru v případě, že se neotočí karta, kterou potřebujete
 4. pravděpodobnost, s kterou vám tato karta na riveru dorazí
 5. vaše implied odds v případě, že se vám na riveru podaří seskládat očekávanou kombinaci

Všechny zmiňované faktory se vzájemně ovlivňují a nemá proto smysl probírat je každý zvlášť. Abychom vám však zjednodušili situaci, prozradíme vám jedno obecné pravidlo. Toto pravidlo zní:

S čím slabší kombinací budete po vašem checku a soupeřovu betu nuceni složit, tím obezřetněji byste měli přistupovat k případnému částečnému bluffu.

Vaše handa může mít větší hodnotu v případech, kdy:

 1. máte mnoho outs
 2. efektivní stack je hodně velký (a máte tedy vysoké implied odds)
 3. máte poměrně silnou startovní kombinaci (a navyšují se tak vaše implied odds)
 4. váš protihráč často dorovnává (a znovu se navyšují vaše implied odds)

Z těchto bodů vyplývá, že čím více peněz můžete do hry dostat a s čím větší pravděpodobností vás protihráč dorovná (a vám se podaří zkompletovat nejlepší možnou kombinaci), tím vyšší jsou vaše implied odds.

Při rozhodování o částečném bluffu byste dále měli zohlednit strukturu boardu. Pokud například budete držet a na boardu se objeví , máte horší příležitost k bluffování, nežli ve chvíli, kdy se stejnou handou budete koukat na flop :Th3c. V obou zmiňovaných případech sice držíte straight draw, ovšem v prvním zmiňovaném případě má vaše handa vyšší hodnotu. V druhém případě hodnota vaší handy klesá, čímž klesá i hodnota checku a naopak se zvyšuje hodnota bluffování.

Příklad:

Hrajete heads-up $1/$2 NLHE cash game. V banku je $100 a efektivní stack nyní činí $1000. Na svého soupeře máte pozici.

Vaše handa:

Board:

V této situaci není těžké usoudit, že váš protihráč pravděpodobně drží lepší handu než je ta vaše. Kdybyste se tedy nyní odhodlali k sázce, bude se jednat o částečný bluff.

V tomto případě máte pouze dvě možnosti:

 • checknete a budete doufat, že vám dojde trojka do postupky, která by vám handu (teoreticky) vyhrála
 • pokusíte se soupeře dostat od potu částečným bluffem o hodnotě potu

Vzhledem k tomu, že se soupeřem máte bohatou historii, můžete si být jistí, že pokud vsadíte, přibližně ve 2/3 případů se vám soupeře od potu podaří vyhnat. V 1/3 případů ovšem na vaši sázku odpoví sázkou all-in, čímž budete donuceni k foldu. Měli byste v tomto případě tedy sázet, nebo spíš checkovat?

V tomto případě je nutné zjistit si přesnou hodnotu očekávání pro váš částečný bluff:

(2/3) x 100 – (1/3) x 100 = 33,33

Vaše očekávání pro bluff je tedy $33,33 (pokud nevíte, jak se vypočítává očekávání, přejděte na náš článek „Poker v číslech – očekávání“).

Částečný bluff na tomto místě má tedy kladné očekávání v hodnotě $33,33.

Abyste mohli vyvodit správný závěr, dále musíte zhodnotit očekávání pro check. V tomto případě budete očekávat, že pokud checknete a nepřijde vám očekávaná trojka, handu vzdáte. Pokud vám trojka přijde a sestavíte tak nejlepší možnou kombinaci (čistě hypoteticky), potom v X procentech případů oberete soupeře o celý jeho zbylý stack a vyhrajete tak $1.100 ($100 v banku a $1.000 ve stacku soupeře). Ve všech zbylých případech pak vyhrajete pouze bank, tedy $100.

Vzhledem k tomu, že máte celkem 4 outy, vaše šance na sestavení nejlepší kombinace jsou 4/44, tedy 1:11.

Vaše očekávání pro check je tedy:

EV = (10/11) x (0) + (1/11) x ((X) x (1100) + (1 – X) x (100))

Pokud v tomto případě za X doplníme alespoň 1/3, hodnota checku se bude rovnat $33,33. To znamená, že bluff je v tomto případě sice výdělečným krokem, ovšem ne tolik výdělečným, jako check.

Pokud byste chtěli dostat přesnou hodnotu X, nad kterou by se očekávání částečného bluffu téměř vyrovnal očekávání pro check, potom byste museli vypočítat tuto rovnici:

(1/11) x (1100) x (X) + (1/11) x (100) x (1 – X) = 33,33

X = 0,2667

X by tedy muselo být více nežli 27%.

Z tohoto příkladu vyplývá, že v dlouhodobém horizontu budete vydělávat spíše checkováním, i když i částečný bluff je zde ziskový. Jeho hodnota očekávání ovšem není tak vysoká, jako hodnota očekávání pro check.

Je sice nutné zohlednit, že jsme se v příkladu uchýlili k velkému zjednodušování (například jsme předpokládali, že vždy, když nám dojde trojka, vyhrajeme handu, což je nesmysl, protože už nyní můžeme být poraženi), ovšem naše poslání bylo upozornit vás na to, že existují situace, které mohou zjevně klamat. Abyste se v takových případech dopracovali ke správnému tahu, budete muset sednout k výpočtům. Sice to není nic příjemného, ovšem věřte, že brzy dostanete cit a očekávání pro check a částečný bluff dokážete v pohodě odhadnout.