Související články:

Sdílejte:

Implied odds

Velikost sázky je klíčovým prvkem no-limit hold´emu. I přesto se většina hráčů uvoluje k vsázení stále stejné sumy bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházejí. Mnoho z nich se při velikosti sázky dokonce nechá ovlivňovat svými emocemi. Oba dva způsoby jsou přitom po většinu času úplně špatně. Volba správné velikosti sázky může být obtížná a značně ošemetná. V tomto článku vám dáme několik tipů, jak zvolit správnou velikost sázky a jaké okolnosti přitom zvažovat.

V tomto článku předpokládáme, že jste se již stihli seznámit s problematikou implied odds a očekávání.

Velikost sázky ve chvílích, kdy jsme přesně určili hodnotu karet našeho soupeře

Obecné pravidlo pro správnou velikost sázky zní:

Jestliže je handa vašeho protihráče horší, než handa vaše, musíte vsadit víc, než aby protihráč vaši sázku mohl výdělečně dorovnat.

Svému protihráči byste zkrátka neměli dávat příliš vysoké implied odds, které odůvodní jeho dorovnání.

Příklad číslo 1

Vaše handa:

Board:

Bank: $100

Efektivní stack: $400

V této handě máte v heads-up pozici na svého soupeře. Protivník checkoval jak po flopu, tak i na turnu. Jelikož svého protihráče dobře znáte, z jeho chování jste vyrozuměli, že drží neúplnou flush.

Ať už soupeři přijde jakákoliv karta v barvě, porazí vás. Z balíčku o 52 kartách je vyloženo 8 karet (4 na stole, dvě vaše a dvě jeho) a z toho jsou 4 v barvě. Každá barva je v balíčku zastoupená 13 různými hodnotami. Šance na to že mu dojde karta, díky které vás porazí, jsou tedy:

52 – 8 = 44

13 – 4 = 9

44/9 = 3,9:1

V této chvíli je tedy vaším zájmem vsadit tolik, aby implied odds byly menší, než šance na výhru.

Vzhledem k tomu, že přesně víte, co váš protivník drží, můžete složit kdykoliv mu přijde pravda, což znamená, že jeho implied odds nejsou lepší, než šance na výhru potu. Jestliže se mu tedy poštěstí sestavit flush, výhra vašeho soupeře bude $100, které se nyní nacházejí v banku + to, co vsadíte nyní. Nic víc z vás nedostane.

Abyste byli výděleční, měli byste vsadit alespoň $40. Díky takto vysoké sázce dáte soupeři pod odds 3:5:1 (140/40).

Pozn.: V praxi soupeř často dorovná i mnohem vyšší sázku a to zvlášť v případě, že půjde o slabého hráče, případně o protivníka, který si bude myslet, že může vyhrát ještě na riveru.

Velikost sázky ve chvílích, kdy jsme určili několik možných hodnot soupeřových karet

V předešlém příkladu jsme si ukázali, jak bychom měli postupovat ve chvíli, kdy máme přesně přečtenou hodnotu karet našeho protivníka. S takovými situacemi se však v praxi setkáme pouze výjimečně. Po většinu času nedokážeme určit přesnou hodnotu karet našeho protivníka, ale určíme hned několik možných hand, které náš protivník může držet. Nyní se tedy vnoříme do jedné takové situace a probereme si ji krok po kroku.

Příklad číslo 2

Vaše handa:

Board:

Bank: $100

Efektivní stack: $400

V této handě máte v heads-up pozici na svého soupeře. Protivník checkoval jak po flopu, tak i na turnu. Jelikož svého protihráče dobře znáte, z jeho chování jste vyrozuměli, že nedrží silnou handu. Velice pravděpodobně čeká na károvou barvu, postupku, nebo drží pikovou kartu typu .

Drží-li soupeř jakoukoliv z těchto karet, ještě má šanci na to, že mu přijde 8 nebo 9 různých karet, díky kterým vyhraje. Jeho šance na výhru jsou tedy přibližně 4:1. Musíme však vzít v potaz, že nyní nevíme, co náš soupeř přesně drží, takže může nastat situace, kdy přijde některé z obávaných karet, které soupeři sice nepomohou, ale rozhodne se po ní získat pot blufem.

Jestliže tato situace nastane a na flop skutečně přijde nějaká obávaná karta a soupeř vsadí, ještě to však neznamená, že vždycky položíte. Toto rozhodnutí učiníte až na základě velikosti sázky a frekvenci jeho bluffů. Někdy dorovnáte, jindy položíte. V obou případech však občas ztrácíte peníze. Někdy dorovnáte v domnění, že soupeř se snaží bluffovat a on vás přitom na riveru připraví o všechny vaše peníze, zatímco jindy položíte v domnění, že tentokrát rozhodně nejde o dobrou příležitost k dorovnání a soupeř na vás přitom jen zkouší bluff.

Vzhledem k tomu, že váš protivník nad vámi čas od času může na riveru vyhrát všechny peníze, jeho implied odds jsou větší než pot odds. Ani sázkou, která nám hodí implied odds o něco nižší než pot odds, nic nezachráníme. V takových případech zkrátka musíme vsázet o mnoho vydatněji. Jinak výhodnému dorovnávání nezabráníme.

Pokud nevíte přesně, jaké karty váš protihráč drží, vsázejte více, než byste vsadili ve chvíli, kdy byste znali hodnotu soupeřových karet přesně.

Správná velikost sázky

Jakmile jste schopni určit, jaká by měla být správná velikost sázky a dokážete ve hře tuto sázku používat, neměli byste chtít, aby po ní soupeř své karty zahazoval. Vaším hlavním přáním by mělo být, aby soupeř tuto sázku dorovnával, čímž ho teprve donutíte k chybě.

Správná velikost sázky by měla být dost vysoká na to, aby při jejím dorovnání soupeř udělal chybu, ale dostatečně malá na to, aby ho dokázala přimět k dorovnání.

Zkrátka a dobře – pokud držíte nejlepší karty a půjdete all-in, což je sázka, kterou váš soupeř s horšími kartami asi jen těžko dorovná, budete se dopouštět fatální chyby. Přehnaně vysokými sázkami v podstatě donutíte své soupeře ke správné hře. Základem pokeru však je, stavět své soupeře před obtížná rozhodnutí, přičemž současně platí, že čím obtížnější toto rozhodnutí bude, tím více chyb může váš soupeř udělat.

Definice správné velikosti sázky je značně mlhavá. Pokud jste z ní však v rozpacích, nemusíte se bát. Rozmezí správné velikosti sázky se dá celkem snadno vypočítat. Vezmeme to ale postupně.

Doteď jsme si stačili říct, že sázka by měla být tak vysoká, aby maximalizovala vaše očekávání, ale současně dostatečně malá na to, aby soupeře od jejího dorovnání neodradila. Vaším cílem v pokeru je vždy zmaximalizovat vaše očekávání. Vaše očekávání zde můžeme vyjádřit jako:

EV  = Cch x Pch

EV – vaše očekávání

Cch – cena chyby

Pch – pravděpodobnost chyby

Cena chyby

Pokud soupeř pokryje náklady na hru dorovnáním sázky $100 a vy vypálíte sázku o hodnotě $101, v případě dorovnání této sázky bude cena chyby vašeho soupeře o něco menší než $1 (musíme vzít v potaz i situace, kdy soupeř dorovná a náhodou se mu podaří získat bank pro sebe). Cena této chyby je téměř mizivá. Kdyby však náš soupeř dorovnal sázku $1000, dopustil by se o mnoho větší hrubky.

Cena chyby – příklad

V našem příkladu si ukážeme, jak se bude lišit cena chyby při různě vysokých sázkách. Ve všech výpočtech budeme vycházet z toho, že vsázíme do banku o hodnotě $200 a náš protihráč má 3:1 šance na výhru.

1. pokud vsadíme $100:

(1/4) x 300 + (3/4) x (-100) = 0

V tomto případě soupeř svým dorovnáním pokryje náklady na hru.

2. pokud vsadíme $150:

(1/4) x 350 + (3/4) x (-150) = – 25

V tomto případě bude soupeř svým dorovnáváním v průměru přicházet o $25.

3. pokud vsadíme $200:

(1/4) x 400 + (3/4) x (-200) = – 50

V tomto případě bude soupeř svým dorovnáváním v průměru přicházet o $50.

4. pokud vsadíme $500:

(1/4) x 700 + (3/4) x (-500) = – 200

V tomto případě bude soupeř svým dorovnáním v průměru přicházet o $200.

5. pokud vsadíme $1000:

(1/4) x 1200 + (3/4) x (-1000) = – 400

V tomto případě bude soupeř svým dorovnáním v průměru přicházet o $400.

Jak tedy vidíte, hodnota sázky není současně hodnotou chyby. V případě, že vsadíte $200, dorovnáním sázky přichází soupeř pouze o $50. Pokud vsadíte $1000, dorovnáním přichází soupeř pouze o $400.

Obecně řečeno, cena chyby je úměrná přebytku, který vsadíte nad hladinu sumy pro pokrytí nákladů.