Související články:

Sdílejte:

Implied odds

V předchozím díle našeho článku o správné velikosti sázky jsme si ukazovali, jak zjistit správnou velikost sázky ve chvílích, kdy přesně víme, co náš soupeř drží a ve chvílích, kdy dokážeme určit jen několik možných hodnot soupeřových karet. Také jsme se dotkli problematiky ceny chyby a nyní budeme pokračovat v tématu očekávání a všemi zbylými skutečnostmi, které se správné velikosti sázky také týkají a kterými náš článek završíme.

Stejně jako v předchozím článku i nyní předpokládáme, že jste se stihli seznámit s problematikou implied odds a očekávání.

Správná velikost sázky – očekávání

Pokud chceme mluvit o očekávání, cena chyby je jen částí příslušné rovnice. Jestliže se chceme dostat k celkové hodnotě očekávání, musíme cenu chyby vynásobit frekvencí (pravděpodobností), s kterou se jí protihráč dopustí. Při výpočtu očekávání je dobré pracovat se zaokrouhlenými čísly a zvolit tři různé výše sázek – malou, střední a vysokou, které budou taktéž dobře počitatelné. I tento krok si pro jistotu ukážeme na příkladu, přičemž použijeme údaje, k nimž jsme došli předchozími výpočty a tyto hodnoty sázek:

  • malá – $150
  • střední – $200
  • velká – $500

Dále jsme přesvědčeni, že soupeř dorovná malou sázku v 70% případů, střední sázku ve 40% případů a vysokou pouze v 5% případů.

1. očekávání pro malou sázku:

(150 – 100) x 0,70 = 35

Očekávání pro malou sázku je $35.

2. očekávání pro střední sázku:

(200 – 100) x 0,40 = 40

Očekávání pro střední sázku je $40.

3. očekávání pro vysokou sázku:

(500 – 100) x 0,05 = 20

Očekávání pro vysokou sázku je $20.

V této situaci je tedy nejvýhodnější velikostí sázky ta střední a to i přestože nebude dorovnávána tak často, jako sázka malá. Vysoká sázka je přitom se svými řídkými cally neméně výnosná. Tímto zjištěním jsme se opět dostaly k základní pokerové myšlence:

To, že protihráč dorovná malou sázku častěji, než sázku velkou, ještě neznamená, že malými sázkami vyděláte více peněz. V praxi je to v drtivé většině případů právě naopak.

Očekávání při několika různých rozdání karet

V předešlém příkladu jsme došli k velikosti sázky, která maximalizuje naše očekávání v případě, kdy se nacházíme ve hře proti určitým známým kartám. Pokud však soupeř může mít karty rozdány hned několika způsoby, je potřeba maximalizovat své očekávání proti celému souboru těchto rozdání.

Pokud váš soupeř bude držet karty s různými šancemi na vylepšení (pomůže mu například 4, 8 nebo 15 různých karet) a výhodně dorovná vaši sázku v případě, že čeká na 15 různých karet, ještě to neznamená, že tuto sázku dorovná výhodně v případě, že bude mít kombinaci, které pomůžou 4 nebo 8 různých karet.

Opět se pustíme rovnou do příkladu. V této situaci může mít váš soupeř dvě různé handy. První z nich má šanci na vylepšení 4:1, zatímco druhá z nich má šanci na vylepšení 2:1. Jste přesvědčeni, že je možné aby v 75% případů držel první handu, zatímco druhou handu bude mít ve 25% případů. Abychom si výpočty zjednodušili, zapomeneme nyní na to, že by ještě mohly proběhnout sázky na riveru. Velikost banku je $1000.

Pokrytí nákladů pro handu, jejíž šance na vylepšení jsou 4:1, je sázka $333 (1333:333).

Pokrytí nákladů pro handu, jejíž šance na vylepšení jsou 2:1, je sázka $1000 (2000:1000).

Budeme zvažovat dvě různě vysoké sázky – sázku malou o hodnotě $500 a sázku velkou o hodnotě $1500.

Jelikož svého protihráče moc dobře znáte, jste si jistí, že pokud se rozhodnete pro vysokou sázku, váš protihráč by v obou případech složil. Také jste si celkem jistí, že pokud se rozhodnete pro malou sázku, váš protihráč v obou případech dorovná, i když by v případě handy, která má šanci na vylepšení 4:1 udělal velkou hrubku.

Jestliže vsadíte $1500, jediné čeho dosáhnete je, že váš protivník položí a vy okamžitě vyhrajete bank.

  • z protihráčových chyb nic nezískáte
  • protihráčovi nenabídnete možnost výhodného dorovnání

Díky takto vysoké sázce vás tedy nepostihne nic mimořádného. Uděláme z ní proto neutrální bod a přiřadíme jí hodnotu $0.

Jestliže vsadíte $500 a soupeř dorovná s prvním typem handy (se šancí na vylepšení 4:1), ztratí $100, zatímco pokud dorovná s druhým typem handy (se šancí na vylepšení 2:1), dopustíte se chyby o hodnotě $167.

  • cena chyby protihráčova dorovnání s handou se šancemi na vylepšení 4:1 je $100:

0,20 x 1500 + 0,80 x (-500) = -100

  • cena naší chyby poté, co jste soupeři nabídli podmínky pro správné dorovnání s handou se šancemi na vylepšení 2:1 je $167:

(1/3) x 1500 + (2/3) x (-500) = 167

Pokud váš protihráč drží handu se šancemi na vylepšení 4:1, ztratíte $100. Pokud váš protihráč drží handu se šancem na vylepšení 2:1, přicházíte o $167. My ovšem víme, že zastoupení různých typů hand zde není vyrovnané (75:25). Musíme si proto výdělek a prodělek zprůměrovat:

0,75 x 100 + 0,25 x (-167) = 33,33

Z toho vyplývá, že i přestože budete sázkou $500 dělat chybu ve chvílích, kdy soupeř drží handu se šancemi na vylepšení 2:1, v ostatních případech vyděláte na chybě protihráče, který dorovná i s druhým typem handy (a ve více případech). Z tohoto příkladu je také patrné, že své očekávání byste mohli vylepšit tím, že mírně snížíte hodnotu sázky.

Pozornější z vás si nyní asi říkají: „To je všechno sice moc pěkné, ale pořád se nikde nepočítá se sázkou na riveru, což je docela podstatné“. Ano, máte pravdu. Pokud vezmeme v potaz i sázku na riveru, vždy bychom měli vsázet o něco více. V případě našich přechozích výpočtů by se jednalo o částku o něco vyšší než $500.

Správná velikost sázky – dodatečné postřehy

V předchozích řádcích jsme si pověděli všechno o tom, jak nastavit správnou velikost sázky ve chvílích, kdy soupeř ještě nemá utvořenou kombinaci a aby vyhrál, musí svou handu dále vylepšit. V pokeru se však setkáme i s nutností zvolit správnou velikost sázky ve chvílích, kdy soupeř drží hotovou kombinaci, kterou můžeme porazit.

Rozdíl v těchto situacích je ten, že:

Pokud vsázíme ve chvíli, kdy soupeř ještě nemá utvořenou kombinaci a aby vyhrál, musí svou handu dále vylepšit, hlavním vodítkem k volbě správné velikosti sázky je počet karet, které jeho kombinaci mohou pomoci.

Pokud vsázíme ve chvíli, kdy soupeř drží hotovou kombinaci, kterou můžeme porazit, na volbu správné velikosti sázky má počet karet, jež soupeři mohou pomoci, jen druhořadý vliv.

Jestliže váš soupeř nebude vědět, že drží kartu, kterou porážíte, bude ochotný dorovnat mnohem větší sázku, než která by vycházela z klasického výpočtu podle pravděpodobnosti vylepšení jeho karet. To znamená, že byste obvykle měli vsázet více. Nicméně i zde bude platit, že se pokusíte maximalizovat zisk, tedy že vezmete v úvahu očekávání. Před každou touto sázkou byste dále měli zvážit, zdali váš soupeř skutečně své karty nemůže dále vylepšit a porazit vás.

Pokud zjistíte, že vaše očekávání je při dvou hodnotách sázek úplně stejné (například budete očekávat, že při sázce $100 budete dorovnáni pouze 1 ze 2 případů, zatímco sázka o hodnotě $50 bude dorovnána v obou těchto případech)a pokud existuje šance, že soupeř své karty vylepší a tím vás porazí, měli byste vždy vsadit více, jelikož ve chvíli, kdy váš soupeř své karty položí, nebudete více riskovat.

Dalším ošemetným bodem je chvíle, kdy budete sázet s pocitem, že nedržíte lepší handu než má váš soupeř. Ve skutečnosti se do takových situací budete dostávat velice často. Jen opravdu výjimečně si totiž můžete být jisti, že držíte nuts. Pro tyto situace existuje obecné pravidlo:

Čím větší je pravděpodobnost, že vaše karty budou poraženy, tím menší sázky byste měli dělat.

Jakmile jste přesvědčeni, že držíte nejlepší karty, snažíte se hodnotu sázky nastavit takovým způsobem, aby soupeř udělat co nejlepší chybu. A toto pravidlo můžete přetočit i na opačnou stranu. Pokud jste přesvědčeni, že nedržíte nejlepší karty, vyvarujte se obtížných rozhodnutí, nesypte do banku zbytečné peníze navíc a nedělejte tak ze svých malých chyb chyby velké.

Čím více jste přesvědčeni o tom, že jsou vaše karty slabé, tím více byste měli nechat prostoru svému soupeři.

I zde ovšem existuje jisté pravidlo, kterému se říká checkování žetonem, případně blokovací sázka. Tato malá sázka se používá ve chvíli, kdy na svého soupeře nemáte pozici a chcete ho tím odradit od sázky vyšší hodnoty. Tuto sázku si však probereme v některém z dalších článků. Prozatím v těchto situacích nechte hrát svého soupeře a řiďte se tím, co na vás vymyslí – pokud nemáte nejlepší handu a jeho sázky jsou příliš vysoké, prostě své karty zahoďte a vyvarujte se dalšímu zbytečnému ztenčování bankrollu.