Související články:

Sdílejte:

Implied odds

Efektivní hra nevyžaduje jen volbu správné velikosti sázky. Je při ní potřeba umět nastavit i správnou velikost bluffu. Mnoho hráčů se při volbě správné velikosti bluffu rozhoduje podle emocí, případně volí stále stejnou sumu, což je úplně špatně. Ale jak vlastně zvolit správnou velikost bluffu?

O volbě velikosti bluffu budeme mluvit v případě, kdy se domníváme, že držíme horší karty než náš soupeř. Základním pravidlem pro velikost bluffu potom je:

Velikost bluffu by měla být co nejmenší, ale přitom taková, aby soupeře donutila složit karty.

Při správné volbě velikosti bluffu byste proto měli být schopni odhadnout alespoň přibližně hodnotu karet vašeho soupeře, protože jedině tak dokážete zvolit sázku, která ho od dorovnání odradí a zároveň s ní nebudete riskovat zbytečně mnoho peněz v případě, že jste jeho karty neodhadli správně. Asi to zní trošku popleteně, proto to zjednodušíme:

Nebluffujte proto, abyste soupeře donutili složit svou handu, ale bluffujte proto, abyste ho donutili složit určitou range jeho karet.

Pokerová praxe je zkrátka taková, že odhadnout přesnou hodnotu karet svého soupeře nikdy nedokážete. Vždy budete pracovat v range a vždy se můžete zmýlit. Přitom jakkoliv vysoká sázka nedonutí soupeře složit silnou, případně nejsilnější možnou handu. Jednodušeji řečeno, donutit soupeře jakkoliv mohutným overbetem k tomu, aby složil royal flush, nedokáže ani David Copperfield.

Při rozhodování o velikosti bluffu byste se v první řadě měli zaměřit na to, jakou handu váš soupeř pravděpodobně drží a podle toho nastavit správnou velikost raisu. Pokud vsadíte málo, váš soupeř nemusí položit ani s A-high. Pokud vsadíte hodně, riskujete zbytečně mnoho peněz. Podívejme se na tyto dva extrémy:

Příliš malá sázka

Vaše handa:

Board: 8s

Pot: $22.000

Blindy: $1.000/$2.000

Efektivní stack: $100.000

V této hře se nacházíte v pozdní fázi turnaje. Všichni až k vám na button pokládají. Raisuje na $10.000, hráč na malém blindu vás dorovnává a big blind pokládá. Na flopu se otočí . Soupeř checkuje a vy se rozhodnete pro check behind. Na turnu se otáčí . Váš soupeř opět checkuje a i vy se rozhodnete pro check. River přináší . I nyní váš soupeř checkuje. Nyní je vaší jedinou šancí na výhru potu bluff. Chvíli se rozmýšlíte a potom se ze strachu o umístění uvolíte k sázce $4.000. Váš protivník vás dorovnává a se svým vás poráží.

Pomineme-li diskuze o tom, zdali šlo o dobré zahrání ze strany vašeho soupeře, potom je nasnadě, že do potu o velikosti $22.000 je bluff o velikosti $4.000 nedostatečný a to zvlášť v případě, že chcete reprezentovat krále a přimět soupeře k zahození nízkého páru.

Příliš vysoká sázka

Vaše handa:

Board:

Pot: $22.000

Blindy: $1.000/$2.000

Efektivní stack: $200.000

V této hře se nacházíte v pozdní fázi turnaje. V této hře všichni až k vám na button pokládají. Raisujete na $10.000, malý blind vás dorovnává a velký blind pokládá. Na flopu se otočí . Protivník checkuje a vy se rozhodnete pro check-behind. Turn přináší . Soupeř opět checkuje a vy se také rozhodnete pro check. River ukáže . Váš protivník checkuje a vy se rozhodnete jít do toho naplno a vsadit all-in svých zbývajících $200.000. Protivník rychle pokládá.

V této handě jste svého protivníka sice donutili k foldu, ovšem riskovali jste přitom příliš mnoho žetonů. Kdyby držel queenu, mile rád vás dorovná za všech okolností a jednoduše vás vyrazil. Všechny ostatní možné handy by přitom byl ochoten složit při mnohem menší sázce. Šance na výhru potu by byly úplně stejné. I tato hra je naprosto neefektivní a špatná.

Jak přijít na správnou velikost bluffu?

Přijít na správnou velikost bluffu není úplně jednoduché. Neexistuje obecné pravidlo ani vzorec, který by vás ke správné velikosti bluffu dovedl. Nelze zde přemýšlet stylem: „OK, takže sázkou $10 ho přiměju k položení trojek, sázkou $20 ho donutím složit trojky a sázkou $50 mu přikážu složit sedmičky.“. Bluffování takhle zkrátka nefunguje.

Cesta ke správné velikosti bluffu vede spíše přes psychologii. Měli byste se dostat do hlavy protihráčům a přemýšlet o tom, jak danou situaci zhodnotí. Co si asi myslí, že držím? Budou se jim jejich implied odds zdát dostatečné k tomu, aby mou sázku dorovnali? V tomto procesu je samozřejmě důležitá také vaše table image a table image vašeho soupeře. Pokud jste známý jako bluffer, vaše snaha pravděpodobně přijde vniveč i v případě, že se uchýlíte k mohutnému overbetu. A stejné to může být i ve chvíli, kdy budete čelit nevyléčitelné calling station.

Umění nastavení správné velikosti bluffu přichází spíše se zkušenostmi. Ale i když se situace zdá celkem mlhavá, jednu důležitou radu jsme si pro vás vyšetřili:

Pokud váháte s velikostí bluffu a nejste si jisti, zdali zapůsobí velká či malá sázka, zvolte raději sázku menší.

Bluff pro hodnotu

V předešlých řádcích jsme vás informovali o tom, že bluff by měl být tak vysoký, aby donutil soupeře k foldu, ale ne příliš vysoký, abyste s ním neriskovali více peněz, než je potřeba a nebyli dorovnáni pouze handou, která vás jistojistě porazí. Z tohoto obecného pravidla však existuje jistá výjimka. Jedná se o bluff pro hodnotu, tedy o takový bluff, kterým se nebudete snažit, aby váš soupeř karty složil ihned, ale aby je složil až na turnu, případně riveru.

V těchto případech můžete sázet větší nebo menší částku, než by bylo vhodné s tím, že peníze si vyzvednete v pozdějších sázkových kolech. Myšlenka je taková, že při malém masírování potu budete soupeře lákat k dorovnání, přičemž na riveru mu jeho radost zhatíte vyšším overbetem, který mu najednou nesedne do jeho plánu a tak bude nucen zahodit. Při velkém masírování potu se zase budete snažit o zvýšení svého pozdějšího výdělku. Pokud byste totiž na začátku hry blufem vložili do potu pouze $200, blufem na riveru získáte třeba jen $1000, zatímco pokud na začátku hry blufem vložíte do hry $400, blufem na riveru můžete získat podstatně více – například i $2000.

Bluf – hodnota očekávání

I když nebude ve vašich silách zjistit, proti jaké handě přesně hrajete a s jak vysokou sázkou donutíte soupeře k foldu s různými hodnotami jeho karet, hodnotu očekávání bluffu můžete zjistit poměrně snadno. Nalezení správné velikosti bluffu je přitom další důležitým aspektem maximalizace vašeho očekávání.

Výpočet hodnoty očekávání si opět uvedeme na malém příkladu. Budeme přitom vycházet z toho, že máme bank o velikosti $300 a rozhodujeme se mezi dvěma sázkami – malou o hodnotě $75 (1/4 banku) a velkou o hodnotě $200 (2/3 banku). V této situaci jste přesvědčeni, že váš soupeř může držet straight draw, pár nebo trojici. Pravděpodobnost straight draw přitom odhadujete na 30%, pravděpodobnost páru na 60% a pravděpodobnost trojice na 10%.

Dále předpokládejme, že:

  • pokud soupeř bude držet straight draw, sázka o hodnotě $75 ho přiměje složit v 80% případů
  • okud soupeř bude držet dvojici, sázka o hodnotě $75 ho přiměje složit ve 20% případů
  • pokud soupeř bude držet straigh draw, sázka o hodnotě $200 ho přiměje složit v 90% případů
  • pokud soupeř bude držet dvojici, sázka o hodnotě $200 ho přiměje složit v 70% případů
  • pokud soupeř bude držet trojici, nedonutí ho k foldu jakkoliv vysoká sázka

Výpočet očekávání pro sázku o hodnotě $75:

0,30 x [(0,80) x (300) + (0,20) x (-75)] + (0,60) x [(0,20) x (300) + (0,80) x (-75)] + (0,10) x (-75) = 60

Očekávání pro sázku o hodnotě $75 je $60.

Výpočet očekávání pro sázku o hodnotě $200:

0,30 x [(0,90) x (300) + (0,10) x (-200)] + (0,60) x [(0,70) x (300) + (0,30) x (-200)] + (0,10) x (-200) = 145

Očekávání pro sázku o hodnotě $200 je $145.

Z tohoto příkladu vyplývá, že za podobných situací byste se měli uchýlit k vyšší hodnotě bluffu a snažit se jeho pomocí odradit od hry soupeře se straight draw i s dvojicí. Tato hra bude efektivnější a přinese vám více peněz.

Je zřejmé, že pokud nejste zrovna Rain Man, rovnice tohoto typu budete u stolu řešit asi jen těžko. Tyto výpočty jsou pouze orientační a měli by vám posloužit spíše ke zpětnému vyhodnocení situace. Pokud sedíte u stolu, měli byste být schopni určit pouze možné handy vašeho soupeře a výšku sázky, na kterou by každou z nich dokázal položit. Poté už jen stačí zvolit možnost, která se vám bude zdát nejvýhodnější. V této dovednosti, stejně jako i v dalších pokerových dovednostech, je však stěžejní talent a samozřejmě i tuhý trénink.