Související články:

Sdílejte:

Texas Hold´em poker - škola

V dnešní lekci Vám představíme pokerovou terminologii. Aniž bychom si toho byli vědomi, mnoho výrazů z pokeru si našlo cestu do „normální“ konverzace, světa obchodu i jinam. Jako příklady můžeme uvést například „lepší než být dobrý je, mít štěstí“, „bluff“ nebo „má opravdovou pokerovou tvář“.

I když existuje mnoho pokerových výrazů, které si našly cestu do každodenní konverzace, existuje ještě větší počet těch, které jako pokerový začátečník nebudete znát. V průběhu let pokerová tématika shromáždila řadu unikátních výrazů a frází, které hráči normální používají a neznalí jim nerozumí. Zde je příklad, jak může zkušený hráč popisovat průběh hry svému příteli :

Dostal jsem pocket rockets, na flop přišlo eso se dvěma rags v rainbow, takže jsem měl top set. Věřil bys, že ten donkey Harry měl runner-runner a porazil mě s jeho flush draw, na kterou měl šanci 23:1? To je prostě on – jedna velká calling station.

Pokud výše uvedenému textu plně rozumíte, pak je pro Vás tato lekce zbytečná. Pokud si ale říkáte, co že je to za jazyk, nemusíte se bát – v této lekci Vás se všemi potřebnými pokerovými termíny seznámíme.

Pokerový slovníček pojmů

All-in – Když hráč vloží všechny své zbývající žetonu do potu, je all-in. Hráč už se nemůže účastnit dalších sázek. Pro ostatní hráč s větším počtem žetonů se vytvoří side pot. All-in hráč může vyhrát pouze hlavní pot.

Ante – Malá vynucená sázka, kterou musí hráči vložit do potu před rozdáním karet. Ante se používá ve Stud pokeru jako náhrada blindů. Ante se také vyskytují v turnajích, zejména v jejich pozdějších fázích.

Back Door – Handa, která je zkompletována „back door“, potřebovala ke svému zkompletování kartu z turnu a riveru. Například jste měli po flopu three flush draw (tři karty stejné barvy) – ke kompletaci flushe jste tedy potřebovali ještě další dvě. Tato situace se také nazývá runner-runner.

Bad Beat – Vaše dobrá handa, kterou porazí soupeř s pekelnou dávkou štěstí. Každý pokerový hráč by Vám mohl povyprávět několik příběhů o svých bad beatech.

Big Slick – Pojmenování pro startovní kombinaci Eso + Král (AK).

Blindy – Povinné sázky pro první dva hráče nalevo od dealera. Jsou rozděleny na small blind a big blind.

Bluff – Sázení v situaci, kdy nemáte nejlepší handu. Doufáte, že Vaši soupeři se zaleknou, své karty položí a Vy tak vyhrajete pot.

Calling Station – Hráč, který často dorovnává (calluje). Tento výraz je užíván v posměšném smyslu, jelikož tito hráči často dorovnávají, aniž by měli správné pot odds. Občas mají štěstí a přijde jim potřebná karta, což vede k frustraci ostatních hráčů.

Cards Speak – Nejlepší kombinace je na showdownu určena po odkrytí karet bez jakéhokoli slova. Hodnota karet mluví sama za sebe.

Check Raise – Strategie, při které uděláte pouze check, ale po sázce některého ze soupeřů ještě znovu navýšíte. Tato strategie se užívá v případě, že máte silnou kombinaci.

Draw – Potřebujete jednu kartu, abyste zkompletovali kombinaci (např. flush nebo straight).

Donkey – Hráč který hraje špatně a prakticky vyhazuje žetony z okna. Říká se jim také pigeon nebo fish.

Double Belly Buster – Kombinace se dvěma vnitřními straight draws. Jako příklad může posloužit 7-9-J-T-K. Tato draw má stejný počet outů (karty, které kombinaci zkompletují), jako open ended straight draw, ale je daleko ošidnější.

Drawing Dead – Draw, u které nezáleží na kartě která přijde na stůl. Ve všech případech prohrajete. Máte-li srdcového krále, na boardu jsou tři srdcové karty a Váš soupeř drží srdcové eso a na board přijde další srdcová karta, prohráli jste – jste drawing dead.

Fish – Stejně jako donkey, hráč, který hraje špatně.

Flop – Po prvním sázkovém kole přicházejí na stůl první tři společné karty. Tyto karty se nazývají „flop“.

Gut Shot – Vnitřní straight draw se čtyřmi outy. Například Q-J-9-8 si ke kompletaci straight vyžaduje jednu ze čtyř desítek.

Heads-Up – Hra proti jednomu protivníkovi.

Implied Odds – Jedná se o rozšíření pojmu pot odds. Implied odds reprezentují poměr celkové částky, kterou chcete vyhrát v případě, že kombinaci zkompletujete a částku, kterou budete muset zaplatit, abyste ve hře mohli pokračovat. Zatímco pot odds jsou přesným výpočtem, u implied odds musí trochu hádat a mít znalost tendencí Vašich soupeřů.

Inside Straight Draw – viz. gut shot.

Izolace – Navýšíte s cílem donutit většinu protihráčů složit a doufáte, že ve hře zůstane jen jeden, maximálně dva soupeři.

Limp – Pokud před flopem pouze dorovnáte big blind, tak jste „limpnuli“.

Monster – Velice silná kombinace, která je téměř jistě tou vítěznou.

Muck – Položení karet.

Nuts – Nejlepší možná kombinace, kterou lze, vzhledem ke kartám na stole, složit.

Out – Out je karta, která vylepší Vaši kombinaci. Pokud držíte A9 a na boardu jsou další dvě srdcové karty, pak máte 9 outů – 9 zbývajících srdcových karet, které Vám pomohou zkompletovat flush.

Pocket Rockets – Jako hole cards dostanete dvě esa.

Pot Odds – Poměr množství peněz v potu vzhledem k množství peněz, které Vás bude stát dorovnání konkrétní sázky. Pokud je v potu $100 a dorovnání Vás stojí $20, pak jsou pot odds 5:1.

Quads – Kombinace čtyř karet stejné hodnoty (Four of a Kind, Poker)

Rags – Pojmenování pro bezcennou kartu, která Vám nijak nepomohla. Rags jsou obvykle karty nízké hodnoty.

Rainbow – Tři nebo čtyři karty na boardu, které jsou rozdílné barvy. Pokud flop obsahuje karty tři barev, pak mluvíme o rainbow.

River – Pátá společná karta na boardu

Runner-Runner – viz. Back Door

Sandbag – Skrývání skutečné síly Vaší kombinace za účelem jejího využití v pozdější fázi handy. Jedná se o léčku na soupeře, díky které se zvýší Váš profit. Také se jí říká slowplay.

Set – Máte-li dvě karty stejné hodnoty v ruce a na board přijde třetí, máte set.

Tilt – Hráč, který ztratil disciplínu, hraje špatně a agresivně, je v tiltu. Tento psychický stav je obvykle způsoben jedním či více bad beaty a následnou frustrací.

Trips – Tři karty stejné hodnoty v kombinaci. Rozdíl mezi trips a Setem je ten, že v případě trips držíte pouze jednu z těchto tří karet v ruce a zbylé dvě jsou na boardu. U trips je tedy větší šance, že je nedrží jen jeden hráč.

Turn – V pořadí čtvrtá společná karta na boardu.

Under the Gun – Název pro hráče, který sedí nalevo od pozice Big Blindu. Musí jednat jako první, proto Under the Gun (pod palbou).

Wheel – Nejnižší možná straight. Skládá se z A-2-3-4-5.

Kompletní slovník pojmů

Shrnutí

Nyní, po pročtení nespočetného množství pokerových výrazů – rozumíte již rozboru handy v úvodu naší lekce? Jenom pro případ, že Vám něco uniklo, si nyní tento rozbor „přeložíme“.

Dostal jsem pocket rockets, na flop přišlo eso se dvěma rags v rainbow, takže jsem měl top set. Věřil bys, že ten donkey Harry měl runner-runner a porazil mě s jeho flush draw, na kterou měl šanci 23:1? To je prostě on – jedna velká calling station.

Měl jsem na ruce dvě esa, na flop přišlo eso a dvě malé karty ve třech různých barvách, takže jsem měl nejvyšší tři karty stejné hodnoty. Věřil bys, že ten špatný hráč Harry chytil dvě karty v řadě – jednu na turnu a další na riveru, takže mě porazil se svojí flush draw, na kterou měl šanci 23:1? To je prostě on – slabší hráč, který příliš často dorovnává a někdy má štěstí.

Jak sami vidíte, pokerová řeč je o dost kratší. Pokud se s pokerem teprve seznamujete, nemusíte se bát – pokerové termíny Vám časem samy vlezou pod kůži. Klidně se s Vámi vsadíme, že na konci naší pokerové školy bude pokerovým jazykem mluvit naprosto plynule.