Související články:

Sdílejte:

Abyste přišli na to, jestli je pro vás aktuální možný bet výhodný, musíte znát velikost možné výhry, a pravděpodobnost proti tomu, že vyhrajete. Jak už asi víte, tak vaše možná výhra se v pokeru vyjadřuje pot odds – je to poměr velikosti potu a velikosti částky, kterou tam musíte doložit, abyste hru dohráli. Pravděpodobnost proti tomu, že vyhrajete, se odvodí s inteligentní analýzy dané handy. Ani jedna z těchto dvou částí není jednoduchá, ale každá se lze naučit. Vypočítání či odhadnutí pot odds je jednodušší, tak pojďme s touto částí rozboru handy začít.

Pot odds.

Pokud vám dá váš oponent all-in, nebo vám dá sázku, která je poslední v dané handě, tak pot odds se dají velice snadno vypočítat. Stačí jenom spočítat, či odhadnou kolik chipů je v potu, a podělit nutnou částkou pro dorovnání. Výsledkem jsou vaše pot odds na call.

Příklad 1

Otázka: V potu je 900$. Vy máte před sebou 600$. Jste v handě s jedním protihráčem, který dá all-in 1 000$. Jaké jsou vaše pot odds?

Odpověď: Protože máte před sebou už jen 600$, tak váš soupeř přidal do potu, také už jen 600$. Proto je aktuální pot 1 500$, a vás tedy bude dorovnání stát 600$. Vaše pot odds jsou tedy 1 500:600, tedy 2,5:1.

Příklad 2

Otázka: Jste na turnu, a v potu je 1 000$. Vy držíte  Q♣-9♣ a board je A♣-K♣-7♦-6♥. Váš soupeř, kterému věříte vysoký pár, vsadí 500$. Oba dva máte ve svém stacku 3 000$. Jaké jsou pot odds?

Odpověď: Tato handa vypadá podobně jako handa předchozí, ale liší se od sebe dosti odlišně. Ihned z jeho sázky vidíme, že pot bude 1 500$ a dorovnání nás tedy bude stát 500$, což nám dává pot odds 3:1. Ale na rozdíl od předešlého příkladu, zde sázení nemusí končit, k dalším sázkám může dojít na riveru. Jak nám tedy tento fakt ovlivní naši kalkulaci?

Expressed odds a Implicitní odds

Odds 3:1, které jsme si vypočítali v předchozím příkladě, jsou expressed odds. Jsou to odds, které jsou dány aktuální velikostí potu. Samozřejmě je nutné tyto odds znát, ale opravdu důležité jsou implicitní odds, jsou to odds, které nám pot nabídne, až po skončení všech sázek. Ve většině hand vám expressed odds neospravedlní váš call, ale jsou to právě implicitní odds, dle kterých se musíte řídit. V předchozím příkladě, jste čekali na nut flush. Pokud by vám na river došla kříže, a vy jste tedy svůj flush trefili, tak byste tuto handu vyhráli. Pokud by kříže nedošla, tak byste prohráli. Ale pokud byste flush netrefili, tak nemusíte již dále investovat žádné chipy dohry. Zatímco pokud byste flush trefili, tak byste mohli získat od vašeho protihráče více peněz. Toto, ale není jisté, dokud se na boardu neobjeví třetí kříže, a váš soupeř nedorovná velký bet. Předpokládejme, že věříte, že kdyby došla na river kříže, tak by velký bet nedorovnal, ale menší ano, řekněme třeba 500$. V tomto případě jsou tedy vaše implied odds na turnu 4:1. (dorovnáte s 500$ pot 1 500$, který ale bude navýšen na riveru o 500$) Toto by tedy byly vaše implicitní odds pro tento případ, a lze tedy na turnu dorovnat. (tento výpočet je jen pro příklad, jelikož hráč by ne vždy na riveru dorovnal)

Abyste byli ve vašich kalkulacích více precizní, vynásobte velikost vašeho zamýšleného betu, pravděpodobností, že by ho dorovnal. Výsledek ”expected value“ přidejte do potu, a pak teprve spočítejte implied odds. V zásadě byste měli dorovnávat s vyšší expected value. V NLH turnajích je často správné dorovnávat s maličko nevýhodnými expressed odds vaši monster handu, která by mohla vyhrát na riveru všechny chipy vašeho soupeře. Toto o trochu více platí pro postupku než pro flushe, jelikož postupka lze lépe ukrýt.