Související články:

Sdílejte:

Pozice a startovní kombinace v pokeru

Pozice je jeden z nejhlavnějších konceptů ve všech formách pokeru a nikde není důležitější, než právě v Hold’em Pokeru.Pokud ignorujete svoji pozici, nemůžete beze zbytku využívat své pokerové schopnosti. Být in position (v pozici) znamená, že hrajete jako poslední. Čím později hrajete, tím lepší máte pozici, protože tak máte více informací o kombinacích ostatních hráčů, než kdybyste byli například v zahajovací pozici.

Koncová pozice – dává vám výhodu nad ostatními

obr.:
Late position…Koncová pozice
Middle position…Prostřední pozice
Early position…Zahajovací pozice

 

 

 

V koncové pozici také budete vědět více o tom, jaké pot odds můžete očekávat v určité kombinaci. Kdokoliv, kdo je v koncové pozici, má také určitou psychologickou výhodu před hráčem v zahajovací pozici. Aby bylo toto snadněji pochopitelné pro čtenáře, kteří nejsou s pozicemi dostatečně obeznámeni,  rozepsali jsme pozice do tabulky níže.

Hráč držící A7 je in position a má tu výhodu, že bude hrát jako poslední ve všech sázecích kolech (kromě prvního, kde hraje jako poslední hráč s big blind – velkou sázkou). Čím později je vaše pozice na řadě, tím mohou být výnosnější vaše karetní kombinace.

Pokud hrajete A♣7♣ se dvěma dalšími hráči v potu (banku) a flop vyjde 3♠9A♠, není zase až tak nepravděpodobné, že další hráč bude mít také eso, ale s lepším kickerem (nejvyšší nepárová karta v ruce). Pokud toto zjistíte v zahajovací pozici, zpravidla budete mít větší ztráty, než jaké byste měli v pozici koncové.  Hra s kombinací jako A♣7♣ na zahajovací pozici je často spíše ztrátová než zisková. Pokud někdo sedí za vámi a má horší kombinaci, ze své vlastní kombinace často moc peněz nezískáte, ale pokud má dotyčný lepší kombinaci než vy, mohlo by se vám to dost prodražit. Čím lepší je vaše kombinace, tím menší je riziko, že někdo za vámi ji má ještě lepší a to samé platí pro všechny pozice. Čím pozdější máte pozici, tím menší riziko toho, že někdo sedící za vámi má lepší karty. Takže čím je pozdější vaše pozice, tím horší je vaše zahajovací kombinace, se kterou můžete hrát (i když existuje mnoho kombinací, se kterými by se vůbec hrát nemělo).

Doporučené zahajovací kombinace

Tabulku doporučených zahajovacích kombinací najdete níže. Mnohé dostupné knihy a články pojednávající o pokeru obsahují podobné tabulky a vždy jsou mezi nimi menší rozdíly. To, co je nutné vědět, není jaké přesně kombinace máte hrát, ale jakým způsobem s nimi máte hrát. Tabulka by vám pouze měla poskytnout představu o tom, jaký druh kombinace je hratelný v jakékoliv dané pozici. Když píšeme, že kombinace je hratelná v určité pozici, nemyslíme tím, že by se s ní v této pozici mělo hrát, ať se děje cokoliv. Existuje mnoho scénářů, kde například  K♠Q♠ je zcela nehratelná v zahajovací pozici. Ale abychom věděli, jak a kdy hrát určité zahajovací kombinace, potřebujeme mít více informací.

VHODNÉ NEVHODNÉ
Zahajovací pozice AK, AQ, AJ, KQ AA, KK, QQ, JJ, AK
Prostřední pozice AT, KJ, KT, QJ, T9, 89, 78 TT, 99, 88, 77, AQ, AJ, QK
Koncová pozice Ax, Kx, QT, Q9, J9, J8, 67, 56, 45 66, 55, 44, 33, 22, AT, KJ, KT, QJ, QT
Pozice T8, T7, 97, 96, 85, 84, 75, 74, 34,32 T9, 98, 87, 76, 54

Tato tabulka je zamýšlená pro průměrný Hold’em Pokerový stůl. Přirozeně, kombinace, které jsou v tabulce vypsány pro zahajovací pozici, je možné hrát i v pozdějších pozicích. Kombinacím, které nejsou v tabulce, byste se měli  zcela vyhýbat; kombinace jako J♠5♠. Podle toho, jak hrají druzí lidé u stolu, můžete hrát v zahajovací pozici určité kombinace, které byste normálně hráli jen v koncové pozici. To také záleží na vypočítaných pot odds, na tom jak je hra agresivní a kolik hráčů  v průměru hraje s každým potem. Jak se budete v Hold’em Pokeru postupně zlepšovat, můžete si dovolit se čím dál více odchylovat od doporučených startovních kombinací.