Související články:

Sdílejte:

Texas Hold´em poker - škola

Jednoduše řečeno Vám pot odds napoví, zda je pot dostatečně velký na to, abyste dorovnali soupeřovu sázku. Například se dostanete na flop, který vypadá skvěle – potřebujete už jen jednu srdcovou kartu na zkompletování flush. Následně jeden z Vašich soupeřů vsadí – „Ale ne, chci vidět ještě jednu kartu! Mám srdcové eso, takže mám nut flush draw! Mám dorovnat?“ Pokud s pokerem začínáte, pak se budete řídit pocity a odhadem jako „Sakra, v potu je spousta peněz, tak dorovnám!“ Pravděpodobně jste udělali správně, ale tato lekce Vás naučí přesnějšímu postupu.

Základním principem hry draws je to, že pot musí být dostatečně veliký na to, aby se Vám vyplatilo dorovnat. Když máme flush draw nebo straight draw, tak ve skoro 20% případů zkompletujeme naši handu díky další kartě (19% pro flush a 17% pro straight draw). V 80% případů nám tedy potřebná karta nepřijde. Poměr 20-ti ku 80-ti může být vyjádřen jako 4 ku 1. To znamená, že pokud je v potu $80, můžeme dorovnat sázku $20 a v dlouhodobém horizontu budeme na nule. Ideální je samozřejmě větší pot, jelikož v takových případech se v dlouhodobém měřítku dostáváme do plusu.

Počítání outů

Prvním krokem při počítání odds je, zjistit, kolik máte outů. Out je karta, která vylepšuje Vaši kombinaci. Pokud máte například flush draw ze čtyř srdcových karet, pak máte 9 outů (9 zbývajících srdcových karet). V balíčku je celkem 52 karet, celkem čtyři barvy po třinácti kartách, počet outů tedy zjistíme jednoduchým výpočtem 13 – 4 = 9. Existuje mnoho způsobů, jak zjistit aktuální odds na chycení některého z outů. Vysvětlíme Vám celkem dva způsoby. První z nich nevyžaduje žádnou matematiku, stačí použít tabulku níže :

Tabulka : Odds a outy z flopu, turnu a riveru

    Flop až River Turn až River
Outs Obvyklé draws Procenta Odds Procenta Odds
20 67.5 0.48-1 43.5 1.30-1
19 65.0 0.54-1 41.3 1.42-1
18 62.4 0.60-1 39.1 1.56-1
17 59.8 0.67-1 37.0 1.71-1
16 57.0 0.75-1 34.8 1.88-1
15 Straight & Flush 54.1 0.85-1 32.6 2.07-1
14 51.2 0.95-1 30.4 2.29-1
13 48.1 1.08-1 28.3 2.54-1
12 45.0 1.22-1 26.1 2.83-1
11 41.7 1.40-1 23.9 3.18-1
10 38.4 1.60-1 21.7 3.60-1
9 Flush 35.0 1.86-1 19.6 4.11-1
8 Straight 31.5 2.17-1 17.4 4.75-1
7 27.8 2.60-1 15.2 5.57-1
6 24.1 3.15-1 13.0 6.67-1
5 20.3 3.93-1 10.9 8.20-1
4 Pár nebo Inside Straight Draw 16.5 5.06-1 8.7 10.50-1
3 12.5 7.00-1 6.5 14.33-1
2 8.4 10.90-1 4.3 22.00-1
1 4.3 22.26-1 2.2 45.00-1

Pravidlo násobení dvěma

Druhým způsobem je počítání odds pomocí pravidla násobení odds, podle kterého počet našich outů vynásobíme dvěma. Například u flush draw tedy máme 18% (9×2) šanci na kompletaci. Pro straight draw opět vypočítáme počet outů a vynásobíme dvěma. Například dostaneme na ruku 9-8. Na flop přijde A-7-6, takže máme open ended straight draw 6-7-8-9. Potřebujeme tedy 5 nebo T na dokončení straight. Dohromady tedy 8 outů = 16%.

Dalším užitečným příkladem je situace, kdy máme dvě overcards. Například AK s tím, že na flop přišlo 9-5-2. Když na turn nebo river přijde A nebo K, tak vyhrajeme. V balíčku by měli být ještě tři králové a tři esa – tedy 6 outů x 2 = 12%.

Zatím jsme se zmínili pouze o odds pro jednu kartu. Nyní si představme, že hráč jde all-in a soupeř ho dorovná – na 100% tedy uvidí turn a river. Pokud chcete vědět odds pro turn i river, musíte každou zvlášť vypočítat odds pro turn a zvlášť odds pro river (u flushe 18% + 18% = 36%). Tato metoda sice není tak přesná jako tabulka výše, ale je přesná dostatečně – nemusíte být matematickým géniem.

Neklamejte sami sebe

I v případě, že zkompletujete flush nebo straight ještě nutně nemusíte být vítěz. Pokud Vám chybí jedna kárová karta do queen high flush, pak Vás může porazit king nebo eso high flush. Pokud máte full-house, může Vás porazit lepší full-house apod. Tyto faktory byste měli před případným dorovnáním důkladně zvážit. Za žádnou cenu neklamte sami sebe větami typu „Pokud mi ta karta přijde, tak vyhraju“. Hraní draws je velice ošemetné.

Důležité je také spočítat si své odds na to, že Vám vytoužená karta přijde již příští kolo. Pokud jste na flopu a soupeř vsadí, pak musíte vzít v potaz možnost, že soupeř (nebo jiný soupeř) jednoduše vsadí i po turnu.

Rychlá lekce matematiky

Doposud jsem jako ukazatele hodnot používali procenta a statistiky, což může být pro některé začátečníky matoucí. Nyní Vám vysvětlíme obě metody :

Percentuální šance

  • Pokud je pravděpodobnost, 3-ku-1, 3 + 1 = 4. Pak 100/4 = 0,25, nebo 25%.
  • Pokud je pravděpodobnost, 4-ku-1, 4 + 1 = 5. Pak 100/5 = 0,20, nebo 20%.

Jak převést procenta na kurzy :

  • 25%, 100/25 = 4. Pak 4 ku 1 = 3, což znamená kurz 3:1
  • 20%, 100/20 = 5. Pak 5 ku 1 = 4, což znamená kurz 4:1

Někteří hráči dávají přednost procentům, jiní používají kurzy. Jako začátečníkům Vám doporučujeme spíše procenta, jelikož jsou jednodušší, nicméně časem sami přijdete na to, co Vám více vyhovuje.

Výpočet Pot Odds

Zatím jsme mluvili o odds (pravděpodobnosti) toho, že Vám přijde potřebná karta. Dalším důležitým faktorem jsou znát odds, které Vám nabízí pot. Za nejlepší způsob, jak Vás s tímto faktorem seznámit, považujeme následující modelovou handu :

Představení Pot Odds

Máte nut flush draw a odds na její zkompletování na riveru jsou cca 20% (4 ku 1). V potu je $450 a Váš soupeř vsadí $150 – pot má momentálně hodnotu $600. Musíte tedy zaplatit $150, abyste vyhráli $600. Jak vypočítáme pot odds? Velice jednoduše : 600/150 = 4, takže máme šanci 4 ku 1.

Pokud chceme percentuální hodnotu, je to trochu těžší, protože musíme přidat částku, kterou musíme dorovnat. V tomto případě by byl výpočet následující : 150+600 = 750. Jakmile jsme vypočítali celkovou částku, musíme použít následující vzorec : částku, kterou musíme dorovnat vydělíme celkovou výší potu – v tomto případě tedy 150/750 = 0,2 neboli 20%. V této situace můžete dorovnat, ale měli byste si uvědomit, že v dlouhodobém měřítku těchto situací skončíte na nule. Ideální by pro Vás bylo, kdyby pot byl o něco větší, nebo částka k dorovnání menší. Nicméně call je v této situaci rozumnou volbou.

Implied Odds

Jedná se o rozšíření pot odds. Implied odds představují částku, jejíž výhru očekáváme v případě, že se nám v případě dorovnání soupeřovy sázky podaří handu zkompletovat. Pokud nemáte dobré pot odds, ale myslíte si, že při zkompletování handy soupeře oberete o pěkný obnos žetonů, pak můžete dorovnat. Nicméně jako začátečníci byste se měli držet pot odds. Implied odds byste měli do svého repertoáru zařadit až po získání nějakých zkušeností. Pot odds jsou matematickým výpočtem, kdežto implied odds jsou pouhým odhadem, ke kterému je potřeba pokerový cit.