Související články:

Sdílejte:

V pokeru se téměř vše točí kolem range – ať už vaší, nebo vašeho protivníka. Čím výše budete postupovat limity, tím více si tuto skutečnost budete uvědomovat. Tento článek by vám chtěl představit některé z mnoha situací, v nichž range podstatně ovlivní vaše rozhodování u stolu.

Pozn.: Pokud je pro vás range stále ještě docela neznámý pojem, přejděte na náš základní článek „Range – středobod pokeru“.

Mnoho čtenářů našeho portálu pravděpodobně ví, že by svému protivníkovi měli přiřadit příslušnou range, mnozí však již nebudou vědět, co s rangí dělat dál. To znamená, že i když se jim podaří range správně přiřadit, nechápou, proč to vlastně dělají a jak by daná range měla ovlivňovat jejich rozhodnutí.

Pokud přemýšlíme o range, měli bychom zakomponovat mnohem složitější myšlenky, než je ta obvyklá „porážím range, takže dorovnám“, nebo „proti této range nemám tu správnou equity, takže položím“. Čtení soupeřovi range by vás mělo směrovat ve všem – v bluffování, ve správné value betování atd.

Tento článek vás zběžně seznámí se základy výpočtů equity proti range a potom zmíní některé složitější způsoby, v nichž range, kterou jste přiřadili, ovlivňuje vaši hru.

Přiřazení range a výpočet equity

Hrajete No-Limit Holdem $5/10 full ring cash game.  Právě sedíte na buttonu a držíte JJ. Velice opatrný hráč, kterého si pamatujete pod přezdívkou Tighty McNuts zvyšuje na UTG na $50 a vy jediní dorovnáváte. Na flop přijde AJ2 a váš protihráč vsadí all-in svých zbylých $115. S panem McNutsem jste hráli už mnohokrát a jste přesvědčeni, že by all-in nešel s horší handou jak setem. Vzhledem k tomu, že držíte set kluků, potom jeho range musí být z 50% set es a z 50% set dvojek. V takovém případě dostáváme pot odds 2:1, že?

Špatně. Range, kterou jsme přiřadili oponentovi, by se měla odvíjet street od streetu a samozřejmě i od všech různých informací, které jste o soupeři doposud získali. Absurdně tight hráč by z UTG přece mnohem pravděpodobněji navyšoval s párem es, nežli s párem dvojek. Na UTG budou takto opatrní hráči s 22 na ruce ve skutečnosti navyšovat pouze v 10% případů, zatímco s AA v 90% případů. Preflop raise od tohoto soupeře samozřejmě znamená širší range jak 22 nebo AA, ovšem jakmile jde takový soupeř all-in po flopu, jeho range se na tyto dvě kombinace smrskne.

V tomto příkladu byste si měli všimnout dvou důležitých věcí. Zaprvé, při analýze range vašeho soupeře je nutné zvážit všechny jeho akce v konkrétní handě, ne jen aktuální street. Zadruhé, range se neskládá pouze z množiny různých hand, ale také z toho, nakolik je pravděpodobné, že váš oponent drží právě tuto handu. Toto je občas nazýváno „weighted range“, i když je to trošku zbytečné, neboť range by vždycky měla být vyvážená.

V tomto případě je range pro Tighty McNutse tvořená 10% 22 a 90% AA. Pro výpočet naší equity proti této rangi musíme znásobit naší equity pravděpodobností, s kterou tu kterou handu protihráč drží a nakonec oba výsledky sečíst. V tomto případě má náš protivník v 90% případů AA a podle Poker Stove dostáváme 4% equity. Ve zbylých 10% případů, tedy ve chvílích, kdy bude držet 22, máme 96% equity. A toto nám dohromady tvoří naší celkovou equity (0.9)(0.04) + (0.1)(.96) = 0.132, což je zhruba 13%. A to je vzhledem k pot odds 2:1 naprosto jasný fold.

Všimněte si, že kdybychom nezohlednili naše informace o Tighty McNutsovi a nespočítali naši equity precizně, dostali bychom se k 50% equity a all-in bychom nesprávně dorovnali.

Toto je nejzákladnější ukázka rozhodnutí plynoucího z výpočtu equity. Brzy však uvidíte, že přiřazování range je důležité nejen při výpočtu showdown equity.

Bluffování

Při pokeru je vedle situace, kdy nic nedržíte a jste si jisti, že na vaší sázku protihráč položí, podstatně více příležitostí, kdy byste měli bluffovat. Ve skutečnosti – pokud bluffujete pouze ve chvíli, kdy jste si jisti, že váš protihráč složí, pak neblufujete ani zdaleka tak často, jak byste měli.

I rozhodování o bluffu by mělo vycházet především z range, kterou jste přiřadili vašemu soupeři. Měli byste být schopni formulovat, s jakými konkrétními handami soupeřovi range protivník na váš bluff odpoví foldem. Poté můžete porovnat jeho frekvenci foldů s velikostí potu, díky čemuž jednoduše přijdete na velikost sázky, která bude při daném bluffu zisková.

Předpokládejme, že při $5/10 NLHE cash game hře, vstoupíte do hry sázkou $30 s na cut-offu a budete dorovnáni pouze malým blindem, který hraje tight-agresivně. Na flopu se otočí . Jelikož nemáte vůbec nic, jste v pokušení ukrást pot betem ve výši poloviny potu a pokud vám to neprojde, vzdát se. Neměli byste však vsázet automaticky jen proto, že jste někde četli, že na flopu po vašem raisu preflop máte pokračovat c-betem. Obecně jde sice o dobrou radu, ale jako většina dalších situací v pokeru je i tento tah závislý na konkrétní situaci. Vaše konečné rozhodnutí by zkrátka vždycky mělo vycházet z toho, jak očekáváte, že by váš soupeř zahrál všechny jednotlivé handy, které jste zahrnuli do jeho range.

Mnoho tight agresivních hráčů bude mít překvapivě úzkou range pro chladné dorovnání raise mimo pozici. Drtivou většinu budou pokládat a se svými nejsilnějšími handami naopak re-raisovat. Dorovnávat budou především se spekulativními handami, například nízkými páry a suited connectory. Pojďme se teď vrátit k našemu příkladu a přiřaďme našemu soupeři range, která bude zahrnovat nízké páry 22-99, suited connectory 76 – KQ a mezní kombinace J9-KJ.

Při pohledu na flop můžete intuitivně zjistit, jak dobře trefil soupeřovu range. Za předpokladu, že dorovná nebo raisne vaši sázku se středními a lepšími páry a draw s osmi nebo více outs a že s páry 22-55 bude foldovat ve 100% případů a s QJs, KJs, KQs v 75% (v dalších 25% případů bude držet srdcovou draw) případů, i bez přesného výpočtu zjistíte, že bluff na jednom streetu se vám podaří jen velmi zřídka.

Proto checkujete. Na turn přichází a váš soupeř checkuje znovu. I když jste byli připraveni vzdát se na flopu, nesmíte zapomenout přemýšlet o jeho rangi. Zisková příležitost se vám totiž velice pravděpodobně naskytla právě teď.

Jste si jisti, že váš soupeř by neprošvihl druhou možnost vsadit se svými silnějšími handami, nebo semi-bluffovat s většinou jeho draws. Stále jste přesvědčeni, že jeho linie pro dorovnání je stejná, ovšem nyní můžete zúžit jeho range na 33-66, 76s, 86s, T8s a jeho QJs, KJs, KQs vyjma těch srdcovích. To dělá 18 různých kombinací párů (pamatujte, že držíte 45), z nichž je 12 je na položení, 9 párů a draws nejsou na položení a 9 nepárových kombinací, které jsou taktéž na položení. Váš protivník tedy foldne 21 ze 36 možných hand, což z bluffu o velikosti potu rázem dělá výdělečný tah.

Svého soupeře můžete dostat ze hry relativně nízkým blufem jen proto, že slušná část jeho range je z jeho pohledu naprosto bezcenná a tudíž ji položí. Pokud však držíte něco jako AK, může být soupeřovo položení QJs spekulativní, neboť bluff nemusí dávat vůbec žádný smysl.

Sázení pro hodnotu

Stejně jako blufy je i value betování závislé na specifické rangi vašeho soupeře. Za předpokladu, že je schopen alespoň základního čtení hand, měly by vaše myšlenkové pochody vypadat nějak tatko: „Chci, aby mě dorovnal s X, proto vsadím Y a budu doufat, že od něj dostanu Z“.

Předpokládejme, že v $5/10 Head Up No-limit Holdem souboji navýšíte na buttonu na $30 s A5. V tuto chvíli je jeho range stále ještě velice široká, i když byste o ní měli mít už alespoň hrubou představu. Pravděpodobně nebude mít T2 a podobné handy (s těmi by složil, že) a také asi nedrží KK (s těmi by vás po většinu času re-raisoval, ne). Nyní jste tedy dorovnáni a na flopu se objevuje KTT. Váš protivník checkuje a vy vsázíte $45 a dočkáte se jeho callu.

Nyní se konečně dostává k nějakým informacím. I když váš soupeř je velice schopný bluff-raising, ještě nikdy jste ho neviděli dorovnávat s úmyslem bluffovat dlaší street. Navíc jste přesvědčeni, že by to nikdy neudělal, pokud na vás nemá pozici. Jeho range se proto bude pravděpodobně skládat z Ax (ví, že se rozhodnete pro hodně c-betů a správně předpokládá, že Ace-high je před vaší range pro bet docela napřed), Kx, QJ, Q9, T8 – AT (vydedukovali jste, že horší Tx preflop by soupeř zahodil), pocket páry 22 až 88 a občas vyšší páry, i když jste stále přesvědčeni o tom, že by vás s nimi většinou re-raisoval.

Na turnu se otáčí další K, což je pro vás naprosto skvělá karta – znehodnocuje spoustu soupeřových párů, snižuje pravděpodobnost, že váš protivník drží K na ruce a hlavně smazává nevýhodu vašeho esa, které mohlo mít horšího kickera. Váš soupeř checkuje, což vám prozradí velice málo a proto jste rádi za check behind.

Na river přistane 2 a váš soupeř opět checkuje, což vám znovu umožní podstatně zúžit jeho range. Jste si docela jistí, že v tomto bodě by vsadil s jakýmkoliv full housem, pokerem, nebo se vás snažil bluffovat s právě znehodnoceným párem. V jeho rangi tedy zbývá pouze Ax, QJ, Q9 a vzácně AA, QQ, JJ.

Jelikož nebudete téměř nikdy poraženi, vypadá to nyní jako dobrá situace pro value bet. Otázkou tak zůstává, kolik vlastně vsadit. Abychom to mohli určit správně, je velice důležité zvážit, na které handy svou sázkou vlastně cílíme. V tomto případě se budeme snažit vydělat na QJ a Q9. Co by soupeře s těmito kartami přimělo na riveru dorovnat vaši sázku? No přeci pocit, že bluffujete. Budete tedy muset vsadit tolik, aby to byl do očí bijící bluff.

Toto je velice důležitý bod, protože většina hráčů dělá chybu tím, že v takových situacích volí hodnotu betu úměrně síle jejich handy. Vsázejí hodně, pokud bluffují a málo, když drží monster handu. Toto je naprosto zřejmý intuitivní sázecí vzor, který je však velice neúčinný. Nyní máte šanci využít svých informací k tomu, vydělat více peněz i s takto slabou handou.

Neříkáme, že byste na takovém místě vždycky měli value betovat. To záleží spíše na vašem soupeři. Tímto bychom vás spíš chtěli upozornit, že výška value betu je také závislá na vámi přiřazené range. Pokud váš soupeř bude dorovnávat s Q-high sázku o velikosti půl potu třikrát tak často, než bude dorovnávat sázku o velikosti potu, potom byste měli vsázet raději menší hodnotu. Pokud bude menší sázku dorovnávat méně často, než větší, určitě byste měli sázet víc. Nejdříve se musíte rozhodnout, s kterými handami chcete být dorovnáni a poté určit, jakým způsobem maximalizujete své zisky.

Přemýšlení o range – shrnutí

Ačkoliv mnoho hráčů má neurčitý pocit, že mají myslet na range svých soupeřů, většina z nich nechápe, co s těmito informacemi dále dělat. Doufáme, že tyto příklady vás nasměrují tím správným směrem a pomohou vám o range přemýšlet a efektivně ji využívat.