Související články:

Sdílejte:

sng priklady

V této příloze k příkladům SNGsi ukážeme některé základní pravděpodobnosti výskytu některých hand.

V holdemu je 1326 startovních kombinací. V těchto handách je 6 kombinací každého páru, například esa jdou rozdat takto: A♠-A♣, A♠-A♦, A♠-A♥, A♣-A♦, A♣-A♥, A♦-A♥.

Nespárovaných kombinací je od každé 16. Například je 12 A-Ko a 4 A-Ks.

Níže je výčet některých pravděpodobností, o kterých byste měli mít přehled.

– Pravděpodobnost, že dostane pár je 5,9%.

78/1326 = 0,059

78 – počet šech párů

1326 – počet všech startovních kombinací

– Pravděpodobnost, že dostanete konkrétní pár je 0,45%.

– Pravděpodobnost, že flopnete set je 11,8%.

– Pravděpodobnost setu (nebo lepší) do riveru je 19%.

– Pravděpodobnost, že flopnete pár nebo lépe je 32,4%.

– Pravděpodobnost, že se dvěma suited kartami flopnete flush je 0,8%.

– Pravděpodobnost, že se dvěma suited kartami flopnete 4-flush je 10,9%.

– Pravděpodobnost toho, jak často bude eso na flopu, když nebudete žádné mít je 22,6%.

– Stejný případ na do riveru je 35,3%-

– Když držíte eso, tak ho flopnete v 17,2%

– Stejný případ do riveru je 27,6%.

Preflop pravděpodobnosti

Preflop kombinace Příklad Procenta
Dvě over karty vs dvě nižší karty A-K vs 7-2A-K vs 5-4s 68-3259-41
Jedna over karta vs dvě karty mezi A-5 vs K-8A-5- vs 10-9 60-4055-45
Jedna over karta vs jedna karta mezi A-6 vs Q-2A-6 vs Q-2s 64-3660-40
Pár vs jedna over karta 6-6 vs K-66-6 vs K-5 69-3170-30
Pár vs dvě nižší karty K-K vs Q-6K-K vs 5-4s 88-1277-23
Over pár vs nižší pár K-K vs 3-3 81-19

Vaše handa vs náhodná handa

Vaše handa Vítězství proti náhodné handě (%)
7-2o 35-65
A-A 85-15
2-2 51-49
5-4s 41-59
Q-10 57-43
J-5 47-53
9-8o 48-52