Související články:

Sdílejte:

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 66

Při hře pocket 66 opět platí „žádný set = žádný bet“. Můžete si být takřka jistí, že na flopu se na boardu objeví overkarta. A pokud budete mít to „štěstí“, že na flop přijdou jen karty nižších hodnot, soupeři pravděpodobně dorovnají jakýkoliv Vás bet, protože si budou myslet, že Vám flop nijak nemohl pomoci.

Při hře pocket 66 je velice důležitá pozice. Pocket šestky stále spadají do kategorie spekulativních kombinací. Níže naleznete rady a tipy ke hře této startovní handy:

David Sklansky

David Sklansky je odborníkem na pokerové analýzy a určitě ví, co o ziskové hře pocket 66 říkají statistiky.

Sklansky říká, že správný způsob hry pocket 66 záleží na situaci. Níže je několik situací, kterým budete před flopem čelit a také návod, jak v daných situacích hrát.

Jste první na řadě (nebo jste v early pozici a všichni před Vámi složili)

Když jste první na řadě, měli byste limpovat. Čím víc early Vaše pozice je, tím více byste se měli uchylovat k limpu. Vaším cílem je, vybudovat velký multi-way pot, na flopu chytit set a vyhrát hodně peněz.

Dva či více hráčů před Vámi limpnuli

Když už dva nebo více hráčů zvolilo limp, měli byste s pocket 66 raisovat častěji, než byste to jinak dělali. Když je v potu hodně mrtvých peněz, vyplatí se reprezentovat velkou handu v naději, že pot získáte už před flopem nebo po něm díky continuation betu. Nicméně pokud po Vás budou reagovat ještě nějací loose hráči, měli byste spíše dorovnat a doufat, že na flopu zkompletujete set.

Když už někdo raisoval a zatím nikdo nedorovnal

V takové situaci Sklansky doporučuje po většinu času dorovnat, ale občas zvolit i re-raise. Tato strategie pomáhá ke skrytí Vaší kombinace tím, že mixujete svou hru. Pokud re-raisujete, jsou navíc Vaše post-flop rozhodnutí daleko jednodušší. Většina soupeřů Váš případný continuation bet nedorovná, pokud jim flop nepomohl.

Sklansky říká, že pokud nehrajete šestky pro value, musíte je hrát agresivně a reprezentovat silnou handu.

Doyle Brunson

Agresivní poker je dobrý poker, ale pokud to s pocket 66 s agresivitou přeženete, můžete se dostat do problémů. Takže jak jeden z nejagresivnějších hráčů hraje tuto kombinaci?

Brunson říká, že nízké páry hraje opatrně a snaží se s nimi vyhrát malé poty. Říká, že do potu nevkládá hodně žetonů pokud nechytí set. A pokud betuje, aniž by měl set, pak se jedná o jakousi formu blafu.

Vypadá to, že pocket 66 donutily zpomalit i velkého Brunsona, ale nebuďte na omylu – opatrnost neznamená slabost. Brunson říká, že handy jako pocket 66 hraje z jakékoli pozice a minimálně v polovině případů s nimi raisuje. Když říká, že nízké páry hraje s opatrností, myslí tím, že s nimi nebuduje příliš velký pot.

Brunson ví, že pokud s handou jako pocket 66 udělá velký bet a někdo dorovná, dostane se do situace, kdy je drawing dead se dvěma outy. To je špatná pozice. Pocket 66 byste tedy měli hrát agresivně, ale nepřehánět to.

John Vorhaus

John Vorhaus je zabiják. Jeho styl hraní pokeru a psaní je přímočarý a brutální. Nicméně jeho série knih Killer Poker mnoha hráčům pomohla k tomu, aby se stali vyhrávajícími hráči (jak online, tak i offline).

Vorhaus pocket šestky nazývá jako „vábnou, ale prohrávající kombinaci“. Podle něj je hra nízkých párů v early pozici jednou z největších chyb ve hře většiny hráčů. Důvod, proč Vorhaus doporučuje nízké páry v early pozici skládat je ten, že tyto handy jsou ziskové jen tehdy, dojde-li k naplnění všech níže uvedených čtyř scénářů:

1) Hodně hráčů za Vámi limpne do potu.

2) Nikdo se nerozhodne raisovat, aby získal mrtvé peníze v potu.

3) Na flopu se na Vás usmějí bohové a zkompletujete set.

4) Váš set není poražen hráčem s postupkou, barvou nebo například vyšším setem.

Splnění všech podmínek je velice vzácné, takže velký zisk díky hře této kombinace zaznamenáte jen zřídka. Vorhaus říká, že kdybyste si sedli a objektivně zhodnotili statistiky, zjistili byste, že hra nízkých pocket párů mimo pozici má v dlouhodobém měřítku –EV.

Statistiky ze hry nízkých pocket párů vypadají lépe v případech, kdy jste v late pozici. Vorhaus říká, že v late pozici proti nízkému počtu soupeřů lze hrát tyto kombinace silně. Níže naleznete, jaký postup Vorhaus navrhuje s pocket 66 v late pozici:

1) Dorovnejte, pokud je v handě hodně limperů a doufejte v kompletaci setu na flopu. Pokud na flopu set nechytíte, handa pro Vás končí.

2) Pokud všichni až k Vám složí, raisujte a snažte se o ukradení blindů. Pokud někdo dorovná, zvolte po flopu continuation bet a snažte se o zisk potu. Pokud soupeř dorovná i po flopu, handa pro Vás končí.

Celkově Vorhaus při hře pocket 66 doporučuje velkou porci opatrnosti. V early pozici byste podle něj měli spíše skládat a hrát byste měli v late pozici, když budete mít dobré odds na dorovnání nebo si budete myslet, že máte šanci na úspěšný steal.

Shrnutí

Nízké pocket páry testují bojovnost pokerových hráčů. Tyto kombinace si vyžadují přesnou hru – v takovém případě mohou být velice ziskové. Dovední pokeroví hráči tyto kombinace používají k tomu, aby vyhrávali malé poty, když nechytí set a velké poty, když se jim podaří set na flopu chytit. Dobří hráči také vědí, že ziskovosti těchto kombinací dosáhnou spíše minimalizací ztrát než ziskem velkých potů. K úspěšné hře těchto kombinací musíte mít dobrý cit pro to, kdy se pokusit o steal a kdy se vzdát.

Až příště budete přemýšlet nad tím, zda hrát pocket 66, zvažte následující fakta:

  • Pocket 66 drtí pouze čtyři kombinace (55, 44, 33, 22)
  • Proti většině hand jsou Vaše šance kolem 50%.
  • Pocket 66 jsou ve velké nevýhodě proti osmi kombinacím (77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA)

A pokud jste mimo pozici, vzpomeňte si na slova Johna Vorhause – „Jste-li mimo pozici, Vaše nízké pocket páry se stávají neobhajitelné.“