Související články:

Sdílejte:

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 77

Někteří hráči pocket 77 nazývají „šťastnými sedmičkami“, nicméně v jejich hlasech lze při tomto výroku vycítit sarkasmus. Takže se nenechte zviklat – pocket 77 stále spadají do skupiny spekulativních kombinací. Na flopu se na boardu skoro v 92% případů objeví overkarta. Abyste mohli hrát tuto kombinaci dobře, musíte mít připravený plán akce.

Co o hře pocket 77 říkají profesionálové? Stejně jako u jiných kombinací se jejich názory více či méně liší. Více níže:

Phil Hellmuth

Hellmuthova rada ke hře pocket 77 před flopem je super-agresivní. Hellmuth říká, že pokud ještě nikdo neraisoval, hráči by s pocket 77 měli rozhodně raisovat. A super-agresivní částí rady je, že hráči by měli s pocket 77 v ruce po soupeřově raise měli volit re-raise. Na to už je třeba mít koule!

Abyste po re-raise s pocket 77 v ruce nezažili katastrofu, musíte hrát super-tight stylem, který Hellmuth doporučuje ve své hře Play Poker Like The Pros. Pokud si Váš soupeř myslí, že jste rock, pravděpodobně si po Vašem re-raise bude myslet, že v ruce držíte handu jako nebo .

Re-raisování s pocket 77 poskytuje výhody i když soupeři Vaši kombinaci neodhadují právě na AA nebo KK. Pokud re-raisujete s , po flopu nikdy nebudete čelit těžkému rozhodnutí. Řekněme, že budete re-raisovat a dorovná pouze původní raiser. Na flop přijde . Původní raiser checkuje a Vy betujete ½ potu. Pokud původní raiser dorovná nebo zvolí raise, můžete si být na 100% jistí, že jste poraženi. Nikdo nedorovná polovinu potu bez toho, aby měl dobrou kombinaci.

Re-raisovat s pocket 77 nedoporučuje mnoho lidí, ale mnoho lidí nemá 11 WSOP náramků… Při následování Hellmuthovy rady budete riskovat hodně žetonů, ale vždy budete vědět, jak si v handě stojíte.

Colin Moshman

Moshman je expertem na hru SnG. Tahy, které mohou být v cash games správné mohou být v SnG chybné – a handy jako pocket 77 mohou být v SnG turnajích obzvlášť ošidné. Jak by pokerový profesionál hrál pocket 77 v SnG?

Podle Moshmana se správná hra pocket 77 bude lišit podle toho, v jaké fázi se SnG turnaj právě nachází. Například ve fázi s nízkými blindy jsou pocket sedmičky považovány za spekulativní kombinaci. Abyste mohli hrát pocket 77 v brzkých fázích SnG, musí být splněny následující podmínky:

1) Jste v middle nebo late pozici.

2) Do potu ještě nikdo neraisoval a jsou v něm alespoň dva limpeři.

V tomto stádiu SnG byste měli se svými pocket sedmičkami limpnout a doufat v pomoc flopu. Pokud na flopu nechytíte set, handa pro Vás skončila.

Když se SnG turnaj blíží do fáze se středními blindy, Moshman doporučuje jemnou změnu ve strategii. Říká, že během střední fáze SnG by hráči handy tohoto typu neměli moc hrát. Jedinou výjimku tvoří short stacked hráči, kteří s pocket 77 mohou chodit all-in a snažit se tak ukrást blindy. Nicméně jinak byste v této fázi SnG turnaje měli pocket 77 skládat.

Pozdní fáze SnG turnajů (s vysokými blindy) se odehrává v duchu kradení blindů a pocket 77 jsou na tento způsob hry skvělou kombinací. Pokud jste v pozici, měli byste jít all-in se záměrem zisku blindů. S pocket 77 můžete také re-raisovat, když se snažíte ochránit svůj big blind. Nicméně buďte opatrní ohledně re-raisování po raise soupeře, který mohl být raisem pro value a také ohledně dorovnávání all-in raise soupeře. Pocket sedmičkám se v takovým situacím příliš nedaří.

Ed Miller

Miller je skvělým pokerovým stratégem, jehož rady jsou založeny na empirickém pozorování statistických záznamů. Takže co čísla říkají o pre-flop hře pocket sedmiček? Níže naleznete verdikt jak pro loose, tak i pro tight hráče:

Loose hráči

Early pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnejte případný raise, ale po re-raise složte.

Middle pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnejte případný raise, ale po re-raise složte.

Late pozice – Raisujte do potu, do kterého ještě nikdo nedorovnal, raise dorovnejte pokud jsou v potu alespoň tři hráči, ale po re-raise složte.

Blindy – Dorovnejte raise, po re-raise skládejte.

Tight hráči

Early pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise složte.

Middle pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise složte.

Late pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise dorovnejte jen tehdy, jsou-li v potu alespoň další tři hráči.

Blindy – Dorovnejte raise, po re-raise skládejte.

Jak vidíte, Miller doporučuje dva velice odlišné způsoby hraní pocket 77. To, který styl si vyberete, by mělo záležet na Vašich dovednostech v post-flop hře. Pokud chcete hrát loose stylem a být v dlouhodobém zisku, musíte své soupeře přehrát v situacích, kdy na flopu nic nechytíte (což je většina případů).

Shrnutí

Na pocket 77 není nic šťastného. Tato kombinace si ke své efektivní hře vyžaduje mnoho pokerových dovedností a herních zkušeností. Pokud jste nezkušenými No-Limit Hold´em hráči, měli byste spíš uvažovat o limpování a v případě, že chytíte set, byste měli hrát tak, abyste maximalizovali value. Jakmile získáte nějaké zkušenosti, můžete s pocket 77 začít raisovat v late pozicích a snažit se tak o steal. Jakmile se stanete v kradení potů úspěšnými, můžete pocket 77 začít hrát silněji i z middle pozice.

Hlavní výhodou raisování s pocket sedmičkami je, že Vaše handa je pro soupeře skrytá. Pokud budete sedět s pocket 77 na middle pozici, zvolíte raise a dorovná hráč na buttonu s AK a na flop přijde A-4-7, soupeř si bude myslet, že držíte handu jako AQ a Vy tak můžete vyhrát hromadu peněz. A pokud by na flop přišlo A-K-7, soupeř by nejspíš ochotně šel all-in a Vy byste tak získali celý jeho stack. Pokud byste jen limpovali, Vaše pokračování v handě po takovém flopu by bylo mnohem víc nápadné.