Související články:

Sdílejte:

headsUp

V tomto článku si probereme Heads Up handu, která proběhla mezi Chrisem Fergusonem a Gusem Hansenem.

Příklad:

Ferguson – stack: 22100$
Hansen – stack: 17900$
Blindy: 1500$/3000$
Ferguson – handa: Q♠-Q♣
Hansen – handa: A♣-3♦
Akce: Ferguson raise 6000$ z Buttonu, a Hansen call.
Pot: 12000$
Flop: K♦-K♥-4♠
Akce: Hansen check, Ferguson bet 8000$. Hansen check-raise all-in 18500, a Ferguson call.
Turn: 9♠
River: 8♦

Výsledek: Ferguson vyhrál handu a i celou hru.

Rozbor: Když dal Hansen all-in, tak nabídl Fergusonovi pot odds 4:1. Díky tomu, že dal Ferguson preflop raise skoro ¼ svého stacku, tak by zde položil jen několik málo hand. Dorovnal by zde s Kingem, 4, jakýmkoliv párem, i esem, což bude většina jeho range. Také to jsou handy, které Hansena poráží, kromě esa, kde by se štěstím mohl být split.

Otázka: Jak by to Hansen mohl zahrát jinak?

Má A-high a 10BB, takže mohl svoje A-high poslat do all-in ihned před flopem. Kdyby donutil Fergusona položit, tak by vyhrál ihned pot 9000$. Kdyby ho Ferguson dorovnal tak bude mít 30% na výhru proti lepšímu esu nebo páru na ruce, ale zase proti dvěma obrázkům (ne Eso) by byl dokonce lehkým favoritem.

Musíme si tedy zjistit, jak často by měl Ferguson položit proti re-stealu all-in preflop, aby byl tento tah profitabilní. Předpokládejme, že Hansenovo A-high má 40% showdown equity, když dá Ferguson call. Toto číslo znamená, že má Ferguson range top 15% všech hand.

Pokud tedy Ferguson dorovná a vyhraje, tak Hansen prohraje zbývajících 21500$. Pokud by ale Hansen vyhrál, tak si přisune Fergusonových 24500$ plus 3000$ z potu.

„p“ je pravděpodobnost, že Ferguson dá fold.

9000$x(p) + (1-p)x(0,40×27500$ + 0,6x(-21500))

9000$x(p) – 1900$ + 1900$x(p) > 0

p > 17%

Tento tah tedy bude profitabilní, když Ferguson položí více jak 17% všech hand. Řekl bych, že i call by zde byl profitabilní. Hansen zde tedy musí vědět, že Ferguson položí více jak v 17%.