Související články:

Sdílejte:

headsUp

Rozbor handy mezi Antoniem Esfandiarim a Tedem Forrestem. Zde bude ukázáno, že reraise all-in, není vždy nejlepším řešením.

Esfandiari – stack: 57800$
Forrest – stack: 102200$
Blindy: 1000$/2000$
Esfandiari – handa: A♥-Q♠
Forrest – handa: A♠-4♣

Akce: Esfandiari raise 6100$ z Buttonu, a Forrest reraise all-in, Esfandiari call 51700$.

Rozbor: Zde to byla od Forresta přehnaná agrese, protože poslal do potu 51700$, aby vyhrál pouhých 8100$. Navíc, když Esfandiari dorovná, tak musí Forrest vědět, že má pouze 30% šanci, aby Antonia porazil. Antonio bude určitě držet střední a vyšší pár nebo lepší Eso.

Otázka: Jak často musí dát Esfandiari fold, aby Forrestův all-in byl profitabilní?

Odpověď: Pravděpodobnost, kdy Esfandiary dorovná, si označíme „p“, pak:

(1-p)x(8100$) + px(0,7x(-55800$) + 0,3×59800$) > 0

p < 28%

Forrest zde tedy bude profitovat, když Esfandiari položí ve více jak 72%. Tento raise all-in by byl tedy profitabilní, pouze pokud by váš soupeř dával preflop raise s širokou range, a all-in by dorovnal jen s top handama.

Pokračujeme handou mezi Antoniem Esfandiarim a Tedem Forrestem.

Esfandiari – stack: 76500$
Forrest – stack: 83500$
Blindy: 1500$/3000$
Esfandiari – handa: Q♣-Q♦
Forrest – handa: 8♣-8♠

Akce: Esfandiari raise 9000$ z Buttonu, a Forrest call.

Rozbor: V dřívější handě, dal Forrest dost zbytečně preflop re-steal all-in s A-4o, kde riskoval zhruba 55000$, aby vyhrál 8100$. Je teď překvapivé, že se rozhodl jen pro call. Protože zde by měl jeho reraise all-in větší úspěšnost než při minulém pokusu.

Flop: 9♠-9♣-4♥

Akce: Forrest check, a Esfandiari bet 12500$. Forrest raise all-in, a Esfandiari dorovnal 55000$.

Rozbor: Forrest sice prohrál, ale zde správně počkal na c-bet, který Antonia komitnul, a pak poslal svoje chipy do potu. Většinou zde bude mít lepší handu a vyhraje. Měl zde smůlu, že Antonio měl zrovna nabito.